Metsähallitus ei vuokraa vedenpullottamolle saamelaisten pyhää Sulaojan aluetta

Sulaojan lähteeltä haluttiin vuokrata yli kolmen hehtaarin kokoinen alue vedenpullottamon rakentamista varten. Aikeet herättivät runsaasti keskustelua paikallisten keskuudessa, sillä Sulaojaa pidetään pyhänä paikkana.

Utsjoki
Suttesája
Sulaoja maaliskuussa 2017.Mikkal Morottaja / Yle

Metsähallitus ei vuokraa Karigasniemen lähellä sijaitsevaa Sulaojan aluetta vedenpullottamon rakentamista varten.

Metsähallitus päätti olla vuokraamatta aluetta, koska Sulaoja ympäristöineen on kulttuurihistoriallisesti merkittävä saamelaisten pyhä lähde ja muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös.

Kohde on liitetty muinaisjäännösrekisteriin vuonna 1989. Muinaismuistolaki kieltää lähtökohtaisesti kajoamisen kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Vuokrattavaksi haettu alue sijaitsee osaksi muinaisjäännösalueen sisällä.

Päätöksestä ei voi valittaa

Metsähallitus sai vuokraushakemuksen loppuvuodesta 2016. Sulaojan lähde haluttiin vuokrata vedenpullottamon rakentamista varten.

Vuokralle haettiin 3,25 hehtaarin suuruista aluetta Sulaojan lähistöltä. Alueella oli tarkoitus pullottaa pohjavettä lähdealueen reunamalta. Vuokrahakemuksen mukaan vettä oltiin ottamassa yhteensä 20–30 kuutiometriä vuorokaudessa.

Metsähallitus on nyt käsitellyt hakemuksen eikä vuokraa haettua aluetta. Päätös ei ole valituskelpoinen.

Runsaasti kannanottoja puolesta ja vastaan

Metsähallitus pyysi vuokraushakemuksesta lausunnot Saamelaiskäräjiltä, Utsjoen kunnalta, Paistunturin paliskunnalta, Lapin ely-keskukselta ja Saamelaismuseolta.

Metsähallitus sai lausuntojen lisäksi runsaasti yhteydenottoja ja kannanottoja niin yksityisiltä henkilöiltä kuin erilaisilta yhdistyksiltä vuokrauksen puolesta ja sitä vastaan.

Asiasta järjestettiin myös kaikille avoin kuulemistilaisuus Karigasniemellä 27. huhtikuuta. Kuulemistilaisuuden jälkeen Metsähallitus keskusteli asiasta saamelaisten kotiseutualueen museoviranomaisen, Saamelaismuseon, kanssa.

Muokattu 24.5.2017 klo 9.50: Täsmennetty otsikkoa. Aiempi otsikko: "Metsähallitus ei vuokraa saamelaisille pyhää Sulajoen aluetta veden pullottamiseen".