1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Reseptihoitajat

Lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia jo yli 300 – osa kunnista kitsastelee palkkauksessa

Tehy kummeksuu kuntatyönantajan pihistelyä palkkauksessa, koska reseptihoitajat vapauttavat lääkärit vaativampiin tehtäviin.

Reseptihoitajat
Sairaanhoitaja kuvattu epäskarpisti, kasvot eivät näy.
Yle

Lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on Suomessa jo yli kolmesataa. Hoitaja voi määrätä lääkkeitä muun muassa virtsatieinfektioihin sekä nielu- ja silmätulehduksiin. Työ ei ole pelkkää reseptien kirjoittamista, vaan potilaan tutkimista, hoidon tarpeen arviointia, hoitoa ja ohjausta.

Ammattiliitto Tehy suosittelee, että palkanlisä olisi 500–800 euroa kuukaudessa. Todellisuus on toinen, sillä osa kunnista maksaa lisäpalkkaa vain 300 euroa.

Tehyssä uskotaan, että lääkäreiden ja sairaanhoitajien työnjakoa kehittämällä saadaan prosessit kuntoon ja säästöjä aikaan terveydenhuollossa.

– On paljon potilasryhmiä, jotka hyötyvät sairaanhoitajien vastaanotosta. Näitä ovat muun muassa pitkäaikaispotilaiden kontrollit. Tehtävänjaolla saadaan säästettyä lääkärin työpanosta vaativampiin tehtäviin, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Kyllä työnantajan tulisi suunnitella koulutustarve tiiviissä yhteistyössä työntekijän kanssa.

Kaija Ojanperä

Lisäkoulutus on 45 opintopistettä, mikä merkitsee reilua vuotta. Tehyn mukaan on ollut tilanteita, joissa kunta on halunnut sairaanhoitajan maksavan 5 000 euron lisäkoulutuksen omasta pussistaan.

– Kyllä työnantajan tulisi suunnitella koulutustarve tiiviissä yhteistyössä työntekijän kanssa, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin, toteaa Ojanperä.

Ensimmäiset reseptihoitajat valmistuivat vuonna 2011.

Reseptihoitajia yksityissektorillekin?

Yli kolmensadan lääkkeitä määräävän sairaanhoitajan lisäksi on muutamia hoitajia, joilla ei ole oikeutta toimia tehtävässä. Syynä ovat esimerkiksi ulkoistetut palvelut, jotka ovat siirtyneet julkiselta yksityiselle sektorille.

– Nykylainsäädäntö mahdollistaa rajatun lääkkeenmääräämistoiminnan vain julkisessa terveydenhuollossa, huomauttaa työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Tilanne voi muuttua mahdollisen lainsäädäntöuudistuksen (siirryt toiseen palveluun) myötä.

Lue seuraavaksi