Kemijärvi elpyi sellutehtaan lakkauttamisen jälkeen – Uusi tehdas haluaisi laskea jätevetensä samaan järveen

Kasvavan selluteollisuuden vesistöpäästöt puhuttavat. Kemijärvellä pelätään lakkautetun sellutehtaan jälkeen elpyneen järven ottavan takapakkia, jos uusi tehdas saa luvan laskea jätevetensä Kemijoen vesistöön. Tehokkaimmat puhdistuskeinot teollisuus torjuu liian kalliina.

jäteveden käsittely
Kemijärven Termusniemen pohjapato Kalkonniemestä katsottuna 22.5.2017. Boreal Bioref Oy:n biojalostamohankkeen yksi vaihtoehto jätevesien purkupaikaksi järveen on on padon yläpuolella. Konsulttiyhtiö Swecon mukaan jätevedet sekoittuisivat padon kohdalla hyvin tehokkaasto koko vesimassaan.
Kemijärven Termusniemen pohjapato Kalkonniemestä katsottuna 22.5.2017. Boreal Bioref Oy:n biojalostamohankkeen yksi vaihtoehto jätevesien purkupaikaksi järveen on on padon yläpuolella. Konsulttiyhtiö Swecon mukaan jätevedet sekoittuisivat padon kohdalla hyvin tehokkaasti koko vesimassaan.Antti Mikkola / Yle

Kemijärvellä odotetaan jännityksellä nouseeko paikkakunnalle biojalostamoksi nimetty sellutehdas. Vanha sellutehdas lopetettiin kymmenen vuotta sitten.

Uudella tehtaalla on alueella laaja kannatus, sillä laitos toisi mukanaan töitä ja metsätuloja. Kannatuksesta huolimatta hankkeen jätevesipäästöt arveluttavat monia.

Kuten vanha sellutehdas, myös uusi laitos haluaisi laskea jätevetensä Kemijärveen. Vanhan sellutehtaan lopettamisen jälkeen Kemijärven tila on kuitenkin parantunut, kertoo Kemijärven kalastusalueen isännöitsijä Eero Liekonen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että vaatimukset jätevesien käsittelylle ja luontoarvojen säilyttämiselle ovat erittäin korkeita. Lähtökohtaisesti aina pitäisi tavoitella suljettua kiertoa, mutta kustannussyistähän se todennäköisesti ei toteudu.

Vesistöön fosforeja ja metalleja puhdistuksen jälkeenkin

Myös taustayhtiö Boreal Bioref itse pitää jätevesipäästöjä hankkeen vaativimpana ympäristökysymyksenä.

Tehdas päästäisi vesistöön rehevöittävän fosforin lisäksi erilaisia kemikaaleja ja metalleja kaksivaiheisesta puhdistuksesta huolimatta. Yritys torjuu jätevesien suljetun kierron liian kalliina. Yrityksen mukaan haittaa aiheutuisi kuitenkin vain jätevesiputken suun lähistöllä.

Näillä päästöillä ei ole merkittävää vaikutusta vesistöihin.

Pekka Koskenranta, ympäristövaikutusarvioinnin projektinjohtaja

– Näillä päästöillä ei ole merkittävää vaikutusta vesistöihin, tiivistää Boreal Bioref Oy:n ympäristövaikutusarvioinnin projektinjohtaja Pekka Koskenranta.

Kalastusalueet arvostelevat hankkeen ympäristövaikutusten arvioselostusta päästöjen vähättelystä. Selostus on parhaillaan Lapin ely-keskuksen puitavana.

Kemijärven hankkeen on määrä tehdä ympäristölupahakemus loppukesällä. Kuopiossa yli kaksi kertaa suurempi Finnpulp Oy:n biosellutehdas sai äskettäin ympäristöluvan laskea jätevesiä Kallaveteen.

Selluteollisuuden päästöt ovat vuosikymmenten takaisiin verrattuna pieniä. Nollatoleranssia ei tuhansien järvien maassa kuitenkaan ole, vaikka suljetusta kierrosta on haaveiltu pitkään.

Biojalostamon päätuote on selluloosa

Suomalaisen Boreal Bioref Oy:n ja Kiinan valtionyhtiö CAMCE:n suunnitteleman Kemijärven biojalostamon päätuote on selluloosa. Pääosin männystä keitettävän havupuusulfaattisellun- ja liukosellun osuus tehtaan vuosituotannoksi suunnitellusta 500 000 tonnista olisi 90 prosenttia.

Mielikuvien kannalta biojalostamoa tarkempi nimi hankkeelle on sellutehdas. Biotuotteiksi on mainittu mikrokiteinen selluloosa, biokaasu ja maanparannusaine. Sivutuotteita olisivat tärpätti, mäntyöljy ja vihreä sähkö.