Yliopistoon ilman pääsykokeita, lukiokurssien kautta – Jami Louhola pääsi suoraa väylää Turun yliopistoon

Ensimmäiset tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijat on valittu lukion suoraväylävalinnan kautta Turun yliopistoon.

pääsykokeet
Opettajan käsi pitelee tussia. Taustalla anonyymejä opiskelijoita.
Åbo Akademi

Kun Paimion lukion abiturientti Jami Louhola kuuli mahdollisuudesta suorittaa yliopistotasoisia kurssisisältöjä abiturienttivuoden aikana, hän tarttui heti tilaisuuteen. Yhtenä motivaattorina oli tieto siitä, että yliopiston ovi aukeaa ilman pääsykokeita, jos kurssit suorittaa hyvin.

Louhola suoritti kolme tietotekniikan alan kurssia. Yhdellä kurssilla ohjelmoitiin python-kielellä ja ohjelmoinnin jatkokurssilla java-ohjelmointikielellä. Kolmannen kurssin aihepiiriä oli tietotekniikka ja kyberturvallisuus. Yliopistotasoiset kurssit eivät tuntuneet vaikeilta.

– Eivät ne kauheasti poikenneet lukiokursseista eivätkä tuntuneet erityisen haastavilta, Louhola sanoo.

Vaikka kurssien suorittaminen vei aikaa melkein koko abivuoden, se kannatti. Louhola suoritti vaadittavat kolme lukiokurssia hyväksytysti, ja yliopistolla läpäisty haastatteluosuus avasi oven yliopistoon. Louhola on valittu tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen.

– Kyllä on helpottunut olo. Ei tarvitse enää stressata mistään pääsykokeista. Aika rauhassa voi olla.

Louhola tosin on hakenut myös Tampereen teknillisen yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksiin, ja ensi viikolla on luvassa pääsykokeita siellä.

Turun yliopiston kyltti lähikuvassa.
Philip Stenkula / Yle

Uusi tapa hakeutua yliopistoon

Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitos on luonut uudenlaisen tavan hankkia opiskelupaikka joko tietotekniikan diplomi-insinööriksi tai tietojenkäsittelyn maisteriksi. Laitos tarjoaa lukioiden käyttöön kolme valmista lukiokurssia.

Kurssien suorittaminen menestyksekkäästi tarjoaa lukiolaisille eräänlaisen oikotien. Kurssit suorittaneet opiskelijat voivat hakea opiskelupaikkaa laitokselta lukion suoraväylävalinnan kautta, osallistumalla pelkkään haastatteluun.

– Tämä on hieno uusi väylä yliopisto-opintoihin. Opiskelija voi lukio-opintojensa aikana osoittaa motivaationsa ja asenteensa tietotekniikan asioihin, sanoo dosentti Mikko-Jussi Laakso.

Laakso on vastannut kurssien sisällöistä ja linjan suunnittelusta ja toteutuksesta Turun yliopistolla yhdessä tutkija Erkki Kailan kanssa.

Yliopisto saa motivoituneita opiskelijoita

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen dosentti Mikko-Jussi Laakso painottaa, että uuden mahdollisuuden ansiosta tietotekniikkaa tulevat opiskelemaan ne, jotka todella alalle haluavat.

– Yliopisto-opinnoissa liian moni vaihtaa ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen pääainetta, ja haluamme myös vähentää näiden opiskelijoiden määrää.

Opiskelija voi lukio-opintojensa aikana osoittaa motivaationsa ja asenteensa tietotekniikan asioihin.

Mikko-Jussi Laakso

Kurssien käyttöönottoa on pilotoitu syksystä 2016 alkaen Salon lukion tiedelinjalla, Paimion ja Turun lukioissa Lukio TEKO -hankkeen kautta.

Täydessä laajuudessa väylä tulee käyttöön ensi lukuvuoden aikana, sillä kurssit ovat tarjolla kaikille Turun lukiolaisille Kerttulin lukion järjestäminä syksystä 2017 alkaen. Lisäksi kurssit otetaan käyttöön muun muassa Vaasan lyseon lukiossa. Malli on helposti levitettävissä kaikkien Suomen lukioiden käyttöön.

– Haluammekin nostaa tämän väylän kautta hakevien opiskelijoiden määrän vähintään 50 prosenttiin kaikista aloittaneista, toteaa dosentti Mikko-Jussi Laakso.

Turussa väylä on otettu käyttöön ensimmäiseksi tulevaisuuden teknologioiden laitoksella, ja tavoitteena on laajentaa väylää myös muiden matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aloille, kuten fysiikkaan ja kemiaan.

Tämä oli miellyttävämpi ja suotuisampi tapa kuin se, että lukisi kuukauden ennen pääsykokeita ja oksentaisi ne siinä kokeessa ulos, ilman että päähän jäisi mitään.

Jami Louhola

Opiskeluaikakin lyhenee

Yliopisto-opiskelun aluksi opskelija voi täydentää lukiokurssisuorituksensa vastaamaan ensimmäisen vuoden opintoja. Opiskelijat voivat suorittaa ensimmäisenä syksynä toisen vuoden pääaineopintoja.

– Kun saadaan motivoituneet, tietotaitoiset opiskeilijat oikeaan paikkaan, niin silloin saadaan opiskeluaikoja lyhyemmäksi, dosentti Mikko-Jussi Laakso tiivistää.

Jami Louholan lisäksi toinenkin Paimion lukiosta valmistunut pääsee suoraan Turun yliopistoon sisälle opiskelemaan tietotekniikkaa. Oman kokemuksensa valossa Louhola suosittelee yliopistokursseja lukiolaisille.

– Jos on tietotekniikasta kiinnostunut ja haluaa päästä hyvään ja laajaan koulutukseen niiden avulla, niin todellakin suosittelen, Jami Louhola sanoo.

– En sano, että tämä oli helppo suorittaa, mutta itselleni tämä oli miellyttävämpi ja suotuisampi tapa kuin se, että lukisi kuukauden ennen pääsykokeita ja oksentaisi ne siinä kokeessa ulos, ilman että päähän jäisi mitään.