Eskarilaisen päivähoitomaksut nousivat lain takia – halvemmasta ratkaisusta tiedotettiin huonosti

Vähän hoitoa tarvitsevat eskarilaiset ovat väliinputoajia päivähoitomaksuissa. Sotkamolaisperhe otti esikoululaisensa pois osa-aikaisesta päivähoidosta kalliiden maksujen takia.

päivähoito
Minna Ronkainen lapsiensa kanssa.
Ronkaisten perheen esikouluikäinen lapsi tarvitsisi päivähoitoa esikoulun jälkeen vain noin 20 tuntia kuukaudessa.Emma Hinkula / Yle

SotkamoMinna Ronkaisesta tuntuu siltä, että hänen perheensä on unohdettu. Toki perheen tilannekin on hiukan tavanomaisesta poikkeava.

Ronkainen ja hänen aviomiehensä käyvät molemmat vuorotöissä, joten esikouluikäisen lapsen päivähoidolle on tarvetta vain vähän, noin viitenä päivänä kuukaudessa. Ronkaisen työ on lisäksi osa-aikaista.

Nyt keväällä perheen esikouluikäisen lapsen päivähoitokustannukset olisivat nousseet tästä syystä keskimäärin 80 euroa kuukaudessa uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain myötä.

Uudessa laissa ohjeistetaan (siirryt toiseen palveluun) (OKM) osa-aikaisen varhaiskasvatuksen laskutusta tuntien, eikä päivien perusteella. Siksi Sotkamo muutti maaliskuun alusta käytäntöjä tuntipohjaisiksi, mikä aiheutti ongelmia Ronkaisten perheelle.

Näkisin, että olemme tulleet asiakkaita vastaan. Olemme laskeneet haarukan 40 prosenttiin.

Heikki Niskanen

Ratkaisuna perhe päätti, että lapsi ei jäisi enää hoitoon ilmaisen esikoulun jälkeen.

– Kyllä sitä on saanut jo nyt tarkasti katsoa mitä ostaa, kun ruokakin on niin kallista ja kolme lasta syö aika paljon. Hoidon jatkaminen olisi vaikuttanut ihan selkeästi valintoihin, kun palkka ja tulot eivät olisi samalla nousseet, hän sanoo.

Varhaiskasvatuksen maksuihin vaikuttaa myös esimerkiksi (siirryt toiseen palveluun) myös perheen koko ja tulot. Laissa myös esimerkiksi korotettiin tulorajoja.

Maksua tyhjästä?

Uudessa mallissa Sotkamossa alin hintaluokka on 40 prosenttia täydestä varhaiskasvatuksen hinnasta, jos lapsi on hoidossa 1–51 tuntia kuukaudessa. Aikaisemmin Sotkamossa on esiopetuksen jälkeisestä päivähoidosta maksettu käytettyjen päivien mukaisesti.

Ronkaisten lapsi on ollut ilmaisen esikoulun lisäksi hoidossa keskimäärin 15–20 tuntia kuukaudessa. Täten syntyy tilanne, jossa Ronkaiset maksavat 51 tunnista, vaikka käyttävät palvelua vähemmän.

Minna Ronkainen
Kunnalta ei ollut siirtynyt Minna Ronkaiselle tieto mahdollisuudesta ostaa päivähoidosta paikkaa yksittäisiksi päiviksi.Emma Hinkula / Yle

Laissa puhutaan kuitenkin viikoittaisesta 20 tunnista, eli kuukausittaisesta 80 tunnista. Lain mukaan maksu olisi tällöin 60 prosenttia kokonaishinnasta. Sotkamo on siis itse päättänyt alemmasta hintatasosta.

Ongelma koskee esiopetusta, sillä tavallisessa päivähoidossa tuntirajat tulisivat Ronkaisten perheessä helposti täyteen. Esiopetus on ilmaista, eli täten aamupäivän hoito on maksutonta. Haaste koskee siis perheitä, jotka tarvitsevat vain vähän varhaiskasvatusta.

Perheet varaavat oikeutta käyttää palvelua tietyn määrän ja maksavat sen mukaan.

Jarkko Lahtinen

Ei ole tiedossa, kuinka laajasti Suomessa on aikaisemmin laskutettu esikoululaisia osa-aikaisesta päivähoidosta käytettyjen päivien mukaisesti Sotkamon tapaan. Mallit ovat vaihdelleet kunnittain.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Jarkko Lahtisen mukaan yleinen tapa on ollut laskuttaa tietyn päivien määrän, eli esimerkiksi kymmenen päivän mukaisesti. Tällöin maksu olisi määräytynyt esimerkiksi 40 prosenttiin kokonaishinnasta. Tällöin Ronkaisten kokema haaste on voinut olla olemassa osassa kuntia jo aikaisemmin.

Tavoite on ollut asiakaslähtöisyys

Sotkamossa muutoksesta tiedotettiin Ronkaisen mukaan maaliskuun alussa, eli samaan aikaan, kun Sotkamon kunta otti uuden käytännön käyttöön. Tämä turhautti ja on aiheuttanut sekaannusta.

Pyrkimys on ollut toimia mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti, kertoo Sotkamon varhaiskasvatuspäällikkö Heikki Niskanen.

– Näkisin, että olemme tulleet asiakkaita vastaan. Olemme laskeneet haarukan 40 prosenttiin. Toki entiseen verrattuna siellä voi olla aika railakastakin nousua, Niskanen kuvailee.

Niskanen kertoo, että asiasta on tullut palautetta muutamalta perheeltä, joilla kustannukset ovat nousseet. Hän kertoo, että tilanne, jossa perhe tarvitsee päivähoitoa vain 20 tuntia kuukaudessa, on kuitenkin harvinainen.

Päiväpaikka olisi ratkaisu

Yksi ratkaisu Ronkaisten perheen tilanteeseen on Niskasen mukaan ostaa yksittäisiä päiväpaikkoja, eli tilapäishoitoa. Tällöin perhe maksaisi ainoastaan aina kustakin hoitopäivästä, joka kuluu esikoulun jälkeen. Hintaa tulisi alle viiden tunnin päivälle 14 euroa ja yli viiden tunnin päivästä 20 euroa.

Yksi ongelma tässä on, että siihen pääsee ainoastaan, jos ryhmässä on tilaa – eli joku lapsi on esimerkiksi sairaana. Tämä johtuu siitä, että henkilöstöä pitää olla paikalla riittävästi.

Lasten leikkijuna
Uusi laki yhtenäistää osa-aikaisen varhaiskasvatuksen laskutusta.Yle

Esikouluopetuksen jälkeisissä ryhmissä tätä ongelmaa ei kuitenkaan Niskasen mukaan olisi, koska henkilöstöresurssi on jo esikouluopetuksen takia riittävällä tasolla.

Päiväpaikan ostamisen tulee olla myös tilapäistä. Niskasen mukaan tässä tapauksessa asiassa kuitenkin joustettaisiin, jotta maksettavaa ei tule kohtuuttomasti.

– Jos tilanne edellyttää, on myös mahdollista hakea maksun alentamista tai maksun poistoa, Niskanen sanoo.

Poikkeuksen näyttää siis muodostavan tilanne, jossa käytetään hyvin vähän esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Merja Korhonen

Minna Ronkainen kertoo, että tieto mahdollisuudesta ostaa päiväpaikka ei ollut siirtynyt hänelle maaliskuun alussa. Se ei tullut puheeksi, kun asiaa selvitettiin päiväkodin kanssa. Asia tuli vasta ilmi myöhemmissä keskusteluissa hallintojohdon kanssa. Ronkainen kertoo olevansa tyytymätön siihen, miten tieto kulki asiasta.

Lisäksi Ronkaiselle oli jäänyt virheellinen käsitys siitä, että päiväpaikan ostamiseen liittyvän tilapäisen luonteen takia hoito ei onnistuisi, vaikka kunta kertoo olevansa asiassa valmis joustamaan.

Tiedottamisessa oli haasteita

Sotkamossa monella esikouluikäisen perheellä tilanne on myös parantunut. Osa on maksanut ennen koko päivän hoidosta, vaikka tarvetta on ollut vain muutamalle tunnille esikoulun jälkeen.

Uusi laki on näkynyt Sotkamossakin varhaiskasvatuspäällikkö Heikki Niskasen mukaan siten, että maksukertymä on laskenut. Yleisellä tasolla ihmiset siis maksavat kunnassa päivähoidosta aikaisempaa vähemmän.

Näyttäisi siltä, että etenevissä määrin siirrytään tunteihin perustuvaan systeemiin.

Jarkko Lahtinen

Niskanen myöntää, että tiedottamisessa oli ongelmia. Tämä johtui siitä, että päätös tehtiin kunnassa helmikuun lopulla. Laki haluttiin ottaa heti käytäntöön, jotta siihen sisältyvät tulorajojen korotukset saataisiin käyttöön.

Samalla päätettiin byrokratian välttämiseksi ottaa myös muut muutokset voimaan. Kunta tiedotti asiasta, mutta huomasi, että kiireinen aikataulu aiheuttaa sekaannusta. Tästä syystä tuntimalliin siirtymistä lykättiin huhtikuun alkuun.

Lapsi leikkii lelulla.
Tietoa siitä, kuinka moni kunta on ottanut jo tuntimallin käyttöön ei ole.Laura Tolonen / Yle

– Tiedottamisessa ja kaikkien perheiden tavoittamisessa on ollut haasteita, Niskanen sanoo.

Myöskään päiväkodeissa ei välttämättä ole ollut tietoa mahdollisuudesta ostaa yksittäisiä päiväpaikkoja. Täten vaihtoehdosta ei olla osattu kertoa perheelle. Niskanen kertoo, että hoitomallia ei markkinoida aktiivisesti.

Niskasen mukaan viime vuosina päiväpaikkojen ostaminen on ollut hyvin harvinaista. Tämä tarkoittaa yksittäisiä tapauksia.

Tunteihin ollaan siirtymässä

Kuntaliiton Jarkko Lahtinen sanoo, että todellisiin tunteihin perustuva järjestelmä olisi mahdottomuus.

Kuntien on pystyttävä määrittelemään, kuinka monta työntekijää tarvitaan paikalle. Kovin isoja yllätyksiä ei voi tulla, koska päivähoitoasetuksessa määritellään esimerkiksi, että yli 3-vuotiaiden ryhmässä tulee olla yksi kasvattaja kahdeksaa lasta kohden.

– Jos vuokraan asunnon, joudun maksamaan siitä kuukausivuokraa, vaikka en asuntoa käyttäisikään. Tässä perheet varaavat oikeutta käyttää palvelua tietyn määrän ja maksavat sen mukaan, Lahtinen sanoo yleisellä tasolla.

Hoidon jatkaminen olisi vaikuttanut ihan selkeästi valintoihin, kun palkka ja tulot eivät olisi samalla nousseet.

Minna Ronkainen

Tietoa siitä, kuinka moni kunta on ottanut jo tuntimallin käyttöön ei ole. Suurin osa kunnista ei Lahtisen mukaan kuitenkaan ole ottanut mallia vielä käyttöön.

– Näyttäisi siltä, että etenevissä määrin siirrytään tunteihin perustuvaan systeemiin, Lahtinen sanoo.

Esimerkiksi Sotkamon naapurikunta Kajaanissa malli otetaan käyttöön syyslukukaudesta alkaen. Kunta on myöhemmin tällä viikolla päättämässä esikouluikäisten päivähoidon hintahaitarin laskemisesta 40 prosenttiin.

– Meille on tullut yhteydenottoja esikoululaisten vanhemmilta, että tarvetta on varhaiskasvatukselle vähemmän kuin 60 prosentin maksun määrittelemä 84 tuntia, Kemppainen sanoo.

Kunnat toivovat normittomuutta

Laissa sanotaan, että enintään 20 tunnista tulee maksaa enintään 60 prosenttia kokonaishinnasta. Laki ei sisällä alempia tuntimääriä ja prosenttiluokkia. Täten vastuu prosenttiluokkien mahdollisesta alentamisesta jätetään kunnille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto sanoo, että aikaisemmin kunnilla oli vapautta vielä enemmän. Nyt tarkoitus oli yhdenmukaistaa laskutusta. Kahiluodon mukaan laki säätää enimmäismaksuista, joten kunnat voivat periä vähemmän.

– Jos käyttää vähemmän, tietysti myös maksun on oltava alempi, Kahiluoto sanoo.

Minna Ronkainen leikkimässä tyttärensä kanssa.
Minna Ronkainen toivoo, että perheen tilanne olisi otettu paremmin huomioon.Emma Hinkula / Yle

Kahiluoto muistuttaa myös, että alun perin uudistuksen oli tarkoitus kasvattaa maksukertymää eli kuntien tuloja. Useammat alemman tason hintaluokat olisivat laskeneet kuntien saamia tuloja, joten se ei ollut tarkoituksenmukaista. Kun tämä tavoite muuttui, tuli valmistelussa myös kiire.

Vanhempainliiton varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen antaa kokonaisuutena kiitosta uudelle asiakasmaksulaille. Muutokset edistävät lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja helpottavat työn ottamista vastaan. Kannustinloukkuja on pyritty purkamaan tulorajoja nostamalla.

Korhonen sanoo, että pääosin perheillä maksut pysyivät ennallaan tai laskivat.

– Poikkeuksen näyttää siis muodostavan tilanne, jossa käytetään hyvin vähän esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Korhonen sanoo.

Tällä ajetaan siihen, että lapsen paikka ei ole kotona.

Minna Ronkainen

Hän huomauttaa, että asiassa on myös kuntakohtaisia eroja. Maksukäytännöt ovat vaihdelleet kunnittain, ja yksi lain tavoite onkin yhdenmukaistaa maksukäytäntöjä.

– Erilaiset ja erikokoiset kunnat pystyvät erilaisiin järjestelyihin, ja isommassa kunnassa voi olla enemmän mahdollisuuksia, hän toteaa.

Ronkainen toivoo, että perheen tilanne olisi otettu paremmin huomioon. Ronkaisen mukaan päätös rankaisee perheitä, jotka eivät tarvitse päivähoitoa niin paljon kuin muut.

Lue lisää:

Uusi laki yllätti positiivisesti: lapset viettävät nyt enemmän aikaa vanhempiensa kanssa