Laukaa pohtii mitä tehdä koulujen radonille

Säteilyturvakeskuksen radonseuranta paljasti Laukaan kouluissa radonin raja-arvojen moninkertaisia ylityksiä.

Perinteisen purkkimittauksen ajankohdaksi STUK suosittelee marras-huhtikuuta. Kuva: STUK

Säteilyturvakeskuksen radonseuranta on paljastanut useissa Laukaan kouluissa toimenpiteiden raja-arvot ylittäviä radonpitoisuuksia. Radonarvot ylittyvät Valkolan-, Haapalan-, Tervamäen- ja Sydän-Laukaan koulussa.

Suurin ylitys oli Valkolan koulussa, siellä toimenpiteiden raja-arvo ylittyi 7,5-kertaisesti, ja Säteilyturvakeskuksen mukaan ylitys on suuri. Koulussa on 37 alakouluikäistä oppilasta.

Valkolan kouluun asennettiin muutama vuosi sitten radonin poistamiseen tarkoitettu järjestelmä, mutta radioaktiivista kaasua nousee siitä huolimatta maaperästä koulun sisäilmaan.

Laukaa jatkaa kesän aikana työtä radonin torjumiseksi Valkolan koululta.

– Me tiedämme, että asiaan voidaan vaikuttaa, mutta vielä on ratkaisematta miten se tehdään, sanoo Laukaan ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen.

Laukaa on hankkinut uudet kenttämittarit radonille. Niillä tehdään kesän aikana lisätutkimuksia.

Radon on radioaktiivinen kaasu, jonka tärkein lähde on maaperä rakennuksen alla. Sisälle se kulkeutuu perustuksen rakojen kautta. Radon on väritöntä, eikä haise millekään, joten sen pitoisuus voidaan selvittää vain mittauksilla.

Sisäilman radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja. Vaikutukset kasaantuvat pitkällä aikavälillä.