Kaupungin kynnys puuttua yksityisten taloröttelöiden kuntoon on korkea

Kaupunkikuvaa rumentavia huonokuntoisia taloja tai pihoja löytyy joka taajamasta. Pakkokeinoilla siistimistä ei kuitenkaan hevin vauhditeta.

kaupunkikuvat
Huonokuntoinen, rikottu talo.
Risto Koskinen / Yle

Kaupunkikuvaa rumentaviin taloröttelöihin kiinnittää huomiota varsinkin kevään ja kesän aikana. Yleisöltä tulevien ilmoitusten lisäksi esimerkiksi Kemissä korjauksen tarpeessa olevia kiinteistöjä löytyy myös vuosittaisten katselmusten yhteydessä.

Kemissä rakennusvalvonnan viranomaistehtävät ovat ympäristöjaoston heiniä. Se kiertää kaupunkia ja lähiöitä ympäristökatselmuksen merkeissä myös tänä kesänä.

Riippumatta siitä havaitseeko epäkohdan kaupunkikuvassa tavallinen kansalainen vai jaosto, ensimmäinen askel parannuksen tiellä on omistajan kuuleminen.

Ensin kehotetaan, sitten kuullaan omistajaa

Rakennustarkastaja Mika Tiiron mukaan katselmuksen jälkeen omistajalle lähtee kehotuskirje, jos kiinteistö tosiaan on niin huonossa kunnossa, että on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Omistajalle annetaan myös tilaisuus sanoa sanansa asiassa kuulemisen muodossa. Jos epäkohta on tarpeeksi räikeä, voi jaosto määrätä erilaisia pakkokeinoja kiinteistön korjaamiseksi.

– Jaosto voi määrätä asian korjattavaksi esimerkiksi uhkasakon nojalla. Useimmiten määrätään niin sanottu juokseva uhkasakko, eli sakkosumma kasvaa jos asia pitkittyy, Tiiro sanoo.

Huonokuntoinen, epäsiisti talon julkisivu.
Risto Koskinen / Yle

Purkaminen kaupungin piikkiin on äärimmäinen poikkeus

Ääritapauksissa kaupunki voi määrätä teettämisuhan, jolloin korjaustyöt teetetään kaupungin toimesta, mutta omistajan maksamana. Talo voidaan jopa purattaa.

– Nämä ovat kyllä ääritapauksia, en muista että olisi ainakaan minun aikanani ollut Kemissä yhtään tapausta.

Kynnys asioihin puuttumiseen on kuitenkin varsin korkea, muistuttaa Kemin tekninen johtaja Mika Grönvall.

– Pelkästään se, että julkisivu ärsyttää tai näyttää omasta mielestä rapistuneelta ei useimmiten riitä. Kyllä siinä pitää olla selvästi yleisestä turvallisuudesta kysymys, että kaupunki ryhtyy toimiin, Grönvall sanoo.