"Nyrkki ei heilu, eikä pullo kallistu" – Nykynuoriso elää teinivuotensa kiltimmin kuin vanhempansa

Nuorison ajatellaan usein olevan häiriköivä joukkio, joka tekee pahuuksia. Tutkimuksista kuitenkin paljastuu, että nuoriso itse asiassa käyttäytyy koko ajan paremmin.

nuoret
Kahden nuoren naisen jalat.
Henrietta Hassinen / Yle

Nuorten käyttäytyminen on muuttunut verrattuna viime vuosikymmenien nuorisoon. Nykyajan nuoret esimerkiksi juovat vähemmän (siirryt toiseen palveluun) (STM) ja tulevat toimeen paremmin vanhempiensa kanssa (siirryt toiseen palveluun) (Valtion nuorisoneuvosto). Avointa kapinaa on vähemmän, ja reagoimisen tavat ovat muuttuneet.

– Monet tutkimukset osoittavat, että nuoret ovat aiempaa kiltimpiä ja vähemmän räväköitä. Nyrkki ei heilu eikä pullo kallistu, sanoo erikoistutkija Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusseurasta.

Kun nuoret juovat aiempaa vähemmän ja ovat harvemmin humalassa, myös rikosten todennäköisyys pienenee.

– Alkoholinkäytön väheneminen vaikuttaa suoraan nuorten tekemien rötösten määrään, sillä rikoksiin, etenkin ilkivaltaan ja väkivaltaan, syyllistytään usein humalassa, kertoo erikoistutkija Elina Pekkarinen Nuorisotutkimusseurasta.

Muutoksen taustalta voi löytää monia eri asioita, kuten esimerkiksi kasvuympäristön ja ikäluokkien asenteiden muutoksen. Yleisellä tasolla nuoret toivovat ihmisiä kohdeltavan tasa-arvoisesti: niin, että hyvinvointi säilyy, Suomi on turvallisempi paikka elää ja ympäristön tila paranee.

– Esimerkiksi väkivallattomuuteen ja päihteettömyyteen on helpompi kasvaa kulttuurissa, joka aidosti osoittaa tällaisen elämäntavan olevan mahdollinen. Siksi vanhempien sukupolvien esimerkki on keskeinen, kuten ovat myös toimivat rakenteet, jotka pyrkivät vähentämään yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja epäkohtia, Kiilakoski kertoo.

Nuori nainen lukee lehteä sohvalla.
Nuoret viihtyvät kotona.Onni Aaltonen / Yle

Kunnollisuuteen kannustavat myös opiskelun merkityksen ja työelämän tärkeyden korostaminen.

– Nuorille sallitaan vaihtoehtoisia ja aiempaa moninaisempia rooleja: nörtit ja koodarit otetaan vakavasti. Nuoret myös harrastavat nykyään aiempaa ohjatummin ja tavoitteellisemmin, jolloin ohjelmatonta vapaa-aikaa jää vähemmän, Pekkarinen kertoo.

Nykyisin nuorena olemisen tavat ovat siis monimuotoistuneet viime vuosikymmeniin verrattuna.

– Ei ole vain yhtä tapaa juhlia ja todistaa uskottavuuttaan kaverien silmissä, jolloin nuori voi myös aiempaa helpommin kieltäytyä alkoholista ja väkivallasta, Pekkarinen toteaa.

Vuoden 2015 Nuorisobarometrin (siirryt toiseen palveluun) mukaan nuorten suhteet vanhempiin ovat parantuneet suhteessa aiempiaan sukupolviin.

– Tämä selittänee myös kotona viihtymistä, vapaa-ajanvieton perhepainotteisuutta ja rehellisyyttä suhteessa vanhempiin. Rajoja ei välttämättä tarvitse kokeilla, kun niistä voidaan keskustella, Pekkarinen sanoo.

Nuorten keskinäisessä kanssakäymisessä nuoret ovat yhteydessä kavereihinsa kotoaan käsin, jolloin he kokoontuvat aiempaa harvemmin toistensa seuraan julkisille paikoille.

Tulevaisuuden toive: turvallisuus

Suomessa pyritään puuttumaan syrjäytymiseen ja yksittäisiin ilmiöihin, kuten koulukiusaamiseen. Nuorten syrjäytymisvaaraan reagoidaan, mikä näkyy nuorisoikäisten lastensuojelun asiakkaiden lukumäärän huomattavana lisääntymisenä.

– Samalla on tärkeä muistaa, että mitä suurempi osa nuorista on kunnollisia sitä marginaalisemmaksi käy niiden asema, jotka eivät täytä näitä kunnollisuuden normeja, sanoo erikoistutkija Elina Pekkarinen.

– Yhteisöillä on taipumus etsiä joukostaan syntipukkeja, jotka kantavat koko yhteisön pahuutta niskassaan. Tänä päivänä riski leimautua syrjäytyneeksi ja luuseriksi koskee sitä pientä osaa nuorista, jotka käyttävät päihteitä eivätkä menesty koulussa tai työelämässä, Pekkarinen jatkaa.

Monet tilastot kertovat nuorten elävän entistä enemmän elämää, jossa erilaiset haitalliseksi nähdyt kehityskulut vähenevät.

Elina Pekkarinen

Pekkarisen mukaan olisikin tärkeää, että kunnollisuus perustuisi suvaitsevaisuuden edistämiseen ja osallistavaan yhteisöllisyyteen.

– Monet tilastot kertovat nuorten elävän entistä enemmän elämää, jossa erilaiset haitalliseksi nähdyt kehityskulut vähenevät. Tämä tulee ihmisille usein yllätyksenä. Tämä selittynee sillä, että julkisuuteen nousevat helposti ääri-ilmiöt. Ne peittävät näkyvistä nuorten maailmassa tapahtuvat myönteiset muutokset.

Uusimmassa Nuorisobarometrissa (siirryt toiseen palveluun) mitattiin nuorten tulevaisuuden toiveita. Turvallisuus nousi keskeiseksi tekijäksi nuorten tulevaisuuden odotuksissa. Lisäksi ystävyys- ja perhesuhteiden merkitys on nuorille monin tavoin tärkeää.

Nuorten kuunteleminen ja huomioon ottaminen edellyttää herkkyyttä.

– Ei voida tuijottaa vain totuttuja pahoinvointimittareita, vaan on oltava avoin muuttuville tavoille ilmaista toiveita ja huolia, sanoo Tomi Kiilakoski.

Lue lisää: Kyllä ennen oli nuoriso kunnollista – vai oliko?