Suomi haluaa lämmittää kymmeniä kilometrejä pitkän kanavan veden – ainutlaatuinen kokeilu pitäisi Saimaan kanavan sulana paukkupakkasillakin

Liikennevirasto selvittää, voitaisiinko aurinkokeräimien tuottamaa lämpöä varastoida kesällä maaperään ja hyödyntää talvella, jolloin laivat voisivat liikennöidä Saimaan kanavassa läpi vuoden.

Saimaan kanava
Ilmakuva Saimaan kanavasta Kansolan kohdalta
Saimaan kanava on ainoa laivojen vesireitti Saimaalta merelle.Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannasta Suomenlahdelle kulkevan Saimaan kanavan veden lämmittäminen aurinkoenergialla on entistä todennäköisempää, kun Saimaalta on alettu tavoitella ympärivuotista yhteyttä Suomenlahdelle. Nykyisin kanava on aina alkuvuoden suljettu.

Ankarana talvena Saimaan kanavan jäätyminen on lähellä, sillä veden lämpötila laskee 0,2 asteeseen. Kanavan ympärivuotinen liikenne edellyttäisi veden lämmittämistä parilla asteella, jotta jään muodostuminen olisi vähäisempää.

– Jäät kasaantuvat, kun alukset kulkevat talvella ja kanavaan muodostuu paksu jääkerros. Vedessä ei ole niin paljon lämpöarvoa, että se yhtään helpottaisi tilannetta, sanoo ylitarkastaja Jukka Väisänen Liikennevirastosta.

M/S Andrea Saimaan kanavassa
Kare Lehtonen/Yle

Lämpö auringosta

Aurinkokeräimistä saatavaa lämpöä varastoitaisiin kesäkaudella kanava-alueella olevaan kallioon ja maaperään. Maalämpöpumput hyödyntäisivät tätä lämpöä talvella, jotta kanava voitaisiin pitää liikennöitävässä kunnossa lähes ympäri vuoden.

Liikenneviraston käynnistämä selvitys on ainutlaatuinen, sillä missään muualla alusliikenteessä käytettävää kanavaa ei lämmitetä vastaavalla tavalla.

– Toki alkuinvestointi on tehtävä, mutta sen jälkeen meillä on mahdollisuus hyödyntää ilmaista energiaa ja käyttö on halpaa, laskee ylitarkastaja Jukka Väisänen.

Liikennevirasto harkitsi aiemmin veden pumppaamista ylempää Saimaasta tai Lappeenrannan teollisuuslaitoksilta, mutta putkelle olisi tullut hintaa 30 miljoonaa euroa. Aurinkoenergiaa hyödynnettäessä kustannukset jäisivät murto-osaan tästä.

Ympärivuotisuus tavoitteena

Liikenneviraston suunnitelmia kanavan liikennekauden pidentämisestä vauhdittaa hiljattain tehty Suomen ja Venäjän välinen sopimus Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkamisesta 50 vuodella. Ympärivuotista liikennöintimahdollisuutta Saimaan ja Suomenlahden välillä on toivonut erityisesti Saimaan alueen vientiteollisuus.

Saimaan kanava Nuijamaan kallioleikkauksen kohdalta
Mikko Savolainen / Yle

Saimaan kanavalla tehdään parhaillaan töitä, jotta kanavan käyttöaika olisi mahdollisimman pitkä. Esimerkiksi lähivuosien aikana Saimaan kanavan sulkujen alaportit uusitaan jäätä paremmin kestäviksi. Kanavan lämmitykselle on tarvetta erityisesti kapealla ja osittain kallioon louhitulla osuudella Nuijamaan ja Kansolan läppäsillan välillä.

– Jos saisimme tämän välin tilannetta helpotettua, niin talviaikainen merenkulku helpottuisi huomattavasti, sanoo Väisänen.

Ensimmäiset kokeilut aurinkoenergian hyödyntämisestä olisivat mahdollisia parin vuoden kuluttua. Liikennevirasto on kaavaillut aurinkokeräimien kokeilukentäksi Nuijamaan lähellä olevaa Suikin laituria. Sieltä lämpö johdettaisiin Saimaan kanavan alle porattaviin lämpökaivoihin sekä läheiseen Nuijamaan kallioon, jonka läpi Saimaan kanava on louhittu.