"Kunnanjohtajan oikeusturva on heikko" – Varoitus ilman keskustelua, potkut herkästi

Erottamiskiistojen taustalla ovat usein taloudelliset vaikeudet, jotka henkilöityvät kunnajohtajaan ja hänen menettelyynsä.

Kuntajohtajalla on monta pomoa, ja pöydän voi joutua tyhjentämään herkästi varsinkin kunnan taloudellisten vaikeuksien keskellä. Kuva: Yle

Kuntajohtajan oikeusturva irtisanomistilanteessa on heikko. Tätä mieltä on Lempäälän kunnanjohtaja ja Kuntajohtajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Rämö.

Tuorein irtisanomistapaus on Akaasta Pirkanmaalta, jossa valtuusto päätti keskiviikkona erottaa kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren luottamuspulan vuoksi. Rämö ei halua kommentoida yksittäistapausta, mutta suostuu puhumaan kuntajohtajien irtisanomisista yleisellä tasolla.

Kuntalain mukaan kaikille kuntajohtajille tulee tehdä johtajasopimus uuden valtuustokauden eli tämän kuun alkuun mennessä.

– Työnantaja ja kuntajohtaja sopivat virkasuhteen ehdoista ja toivottavasti myös niistä menettelytavoista, joilla luottamuspulatilanteet pystytään ennaltaehkäisemään, Rämö kertoo.

– Tämä on oikeastaan merkittävin asia näissä sopimuksissa. Lisäksi voidaan sopia erokorvauksesta, mutta silloin johtajasopimus pitää käsitellä myös valtuustossa.

Monta pomoa, monta mielipidettä

Rämön mukaan kuntajohtajien erottamistapauksissa taustalla on usein kunnan taloudelliset vaikeudet, jotka henkilöityvät kuntajohtajaan ja hänen menettelyynsä. Kun kunnanjohtajalla ei ole yhtä esimiestä, jonka kanssa asioita voisi hoitaa, saatetaan ajautua ristiriitoihin.

– Kunnanjohtaja on tilivelvollinen kuitenkin koko valtuustolle ja silloin niitä mielipiteitä on useita. Tilanne on kokonaisuutena hyvin vaikea hallita, hän sanoo.

Kunnanjohtajien asioita käsitellään somessa ja netissä ja ne jäävät sinne. Sen jälkeen jutut kulkevat koko loppuelämän mukana.

Heidi Rämö

Tyypillistä on myös se, että kunnanjohtajalle ei ole järjestetty kehityskeskustelua eikä hän ole saanut palautetta toiminnastaan vaikka se olisi koettu vääräksi.

– On tapauksia, joissa luottamusmiehet ovat kokoontuneet keskenään ja sen jälkeen kunnanjohtaja on saanut varoituksen ilman, että hänen kanssaan on edes keskusteltu asiasta, Rämö sanoo.

– Normaalissa tilanteessa korjattavat asiat käydään työntekijän kanssa läpi ja hänelle annetaan mahdollisuus korjata toimintaansa.

Kunnanjohtajan asemaa verrataan usein toimitusjohtajan asemaan. Rämön mielestä näin ei voi kuitenkaan tehdä.

– Kun toimitusjohtaja erotetaan, asia hoidetaan yleensä yhtiön sisällä. Kunnanjohtajien asioita käsitellään somessa ja netissä ja ne jäävät sinne. Sen jälkeen jutut kulkevat koko loppuelämän mukana.

Heidi Rämö johtaa Lempäälän kuntaa ja Kuntajohtajien yhdistyksen hallitusta. Kuva: Yle

Vaikka erottamiskiistat kestävät usein kuukausia, niitä viedään harvemmin oikeuteen asti.

– On toivottavaa, että aikuiset ihmiset pystyvät sopimaan asioista keskenään vaikka intressit eivät kohtaakaan. Hyvin hoidetut erottamistapaukset sovitaan ja käydään läpi oman kunnan seinien sisällä.