Hyppää sisältöön

Kelan tulkkauspalvelun ympärillä kuohuu – kilpailutusta ei keskeytetty

Kilpailutuksen keskeyttämistä on vaadittu laajasti. Pelkona on viittomakielen tulkkauspalvelun heikkeneminen ja tulkkien työttömyyden voimakas lisääntyminen.

Mielenosoituksen järjestäjät Kelan edustjaan kanssa Kelan päätalon edustalla.

Kuohunta Kelan tulkkauspalvelun kilpailutuksen ympärillä on kiihtynyt parin viime viikon aikana.

Kelan tulkkauspalveluun kaavailemia muutoksia vastustavien toiminta huipentui 2.6. Helsingissä järjestettyyn mielenilmaukseen, jossa 150 osanottajaa marssi Helsingissä Paavo Nurmen patsaalta Kelan päätalolle hyytävässä säässä.

Päätalolla Kelalle luovutettiin yli 7 000 ihmisen allekirjoittama nettiadressi (siirryt toiseen palveluun), jossa vedottiin tulkkaupalvelun kilpailutuksen keskeyttämisen puolesta. Kuurojen Liitto tuki adressia.

Adressin otti vastaan Kelan pääjohtajan Elli Aaltosen puolesta viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki. Mielenilmauksen yhteydessä Marjamäki luki pääjohtaja Aaltosen viestin, jossa ei kuitenkaan luvattu kilpailutuksen keskeyttämistä.

– Kela ymmärtää asiakkaiden huolen tässä asiassa.  Mikäli kilpailutuksessa arvioimamme tulkkien määrä ei riitä, hankimme resursseja jatkossa lisää, Aaltosen viestissä sanottiin.

Marjamäki lupasi, että mielenosoittajien viesti tullaan viemään eteenpäin.

– Adressi menee sitten pääjohtajalle ja hän tietysti tutustuu siihen. Mitään sen tarkempaa siitä, että mitä kilpailutukseen tai muuhun en valitettavasti voi kommentoida, koska tämä kilpailutuslainsäädäntö on kovin tiukkaa sen suhteen mitä sen kesken voi sanoa.

Mielenilmauksessa annettiin lupaus 4.10. järjestettävästä asiakastapaamisesta, jonka perusteella pyrittäisiin rakentamaan palvelulupaus viittomakielen tulkkauspalveluille.

Mielenilmauksen järjestelyissä mukana ollut Salla Fagerström korostaa, että adressin ja mielenilmauksen tavoitteena oli ennen kaikkea tulla kuulluksi.

– Me lähdimme tekemään tätä ihmisten tarpeista ja oli täysi yllätys että tästä tulikin laajempi mitä olimme alunperin suunnitelleet. Mielenilmaus oli viimeinen keino saada Kela kiinni ja saada Kela kuuntelemaan meitä. Tavoite on saavutettu ja jäädään odottamaan miten tuleman pitää, Fagerström kommentoi.

Lähes puolet tulkeista jäämässä vaille työtä

Ongelman ytimessä on Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailutukseen liittyvät uudet ehdot.

Jos uudet ehdot toteutuisivat, tulkkausalan yrityksille ei enää ensi vuoden alusta maksettaisi tulkkien matka-ajasta eikä tulkkaustyöstä, joka ylittäisi alunperin tilatun ajan. Lisäksi mm. ostettavaa tulkkausresurssia pienennettäisiin siten, että nykyisen reilun 800 tulkin sijaan käytössä olisi enää noin 500 tulkkia.

Tulkkausalan palveluntarjoajien piti jättää tarjouksensa Kelalle 5.6. mennessä, jolloin kilpailutus myös päättyi. Nyt jätettyjen tarjousten perusteella Kelan on määrä valita ne palvelutarjojajat, joita se tulee käyttämään 1.1.2018 alkaen. Uusi kilpailutuskausi kattaa vuodet 2018 ja 2019, mutta Kelalla on mahdollisuus jatkaa sitä halutessaan vuosille 2020 ja 2021.

Uusien palveluehtojen katsotaan viime kädessä vaarantavan viittomakielen tulkkauspalvelujen saatavuuden ja tulkkien mahdollisuuden työllistyä. Jos resurssin määrä karsitaan suunnitelmien mukaisesti, jää työttömäksi kolmisensataa tulkkia. Heidän on seuraavien 2 – 4 vuoden ajan jäätävä työttömiksi odottelemaan on sijaisuuksia tai Kelan yrityksille suomia lisärekrytointeja. Toinen vaihtoehto on hakeutua kokonaan muihin töihin.Erityisen hankala tilanne on kilpailutuskauden aikana ammattikorkeakouluista valmistuville tulkeille.

Tulkkien määrän väheneminen ja muut muutokset vaikuttavat järjestöjen mukaan viime kädessä tulkikäyttäjiin siten, että heidän saaman tulkkauspalvelu heikkenee.

Kelan ilmoittamaa tavoitetta siitä, että se pyrkii korostamaan kilpailutuksessa tulkkauksen laatua pidetään yleisesti hyvänä. Samoin suunnitteilla olevaa henkilökohtaista tulkkilistaa, johon asiakas voi listata ne tulkit, joita mieluiten haluaa käytää. Kentällä koetaan silti, että erilaisista kuulemistilaisuuksista huolimatta asiakkaiden ja palveluntarjoajien toiveita ei ole aidosti kuultu, ja kilpailutusehdot eivät koidu tulkinkäyttäjien parhaaksi.

Suuri joukko järjestöjä vaati kilpailutuksen keskeyttämistä

Kasvava joukko järjestöjä ja henkilöitä on ottanut kantaa vammaisten tulkkauspalvelun kilpailuttamiseen. Ainakin seuraavat tahot vaati kilpailutuksen keskeyttämistä tai muuten esitti huolensa palvelun tulevaisuudennäkymistä.

Ammattiliitto Akavan Erityisalat ja Suomen viittomakielen tulkit ry (SVT) (siirryt toiseen palveluun) vaativat, että kilpailutus keskeytetään. Järjestöt ovat huolissaan alan työllistymisestä sekä erityisesti nuorten tulkkien mahdollisuuksista tulevilla työmarkkinoilla.

– Kela on Suomen suurin palveluiden ostaja. Yli 90 prosenttia kaikista tulkkaustilauksista tulee Kelan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulkkien työt riippuvat Kelan päätöksistä. Mitä tahansa Kela tekee, se vaikuttaa meihin, sanoo SVT:n puheenjohtaja Emilia Norppa.

Vates-säätiö (siirryt toiseen palveluun) puolestaan kiinnittää huomiota siihen, että tulkkauksen heikentyvä saatavuus mm. uhkaa kuurojen henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia.

Diakonia-ammattikorkeakoulu (siirryt toiseen palveluun)n kannanotossa Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutusehtojen katsotaan vaarantavan tulkkien työllistymisen.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, Suomen kuurosokeat ry.) toteaa puolestaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi, että matka-ajan korvauksesta luopuminen saattaa haitata tulkin saamista erityisesti alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkät.

Hyvinvointialan liitto (siirryt toiseen palveluun) puolestaan katsoo, ettei Kelan ole pystynyt ennen kilpailutuksen päättymistä vastaamaan palveluntarjoajien esittämiin riittävän hyvin, minkä vuoksi moni keskeinen asia on jäänyt epäselväksi.

Suomen yrittäjien kilpailuasioiden päällikön Satu Grekinin mukaan ehdot on laadittu niin, että ne eivät motivoi tulkkauspalveluita tarjoavia yrityksiä osallistumaan kilpailutukseen. Tämän vuoksi Grekin sanoo, ettei kilpailutusta ole järkevää jatkaa (siirryt toiseen palveluun).

Kansanedustaja Kari Kulmala (ps.) on 1.6. jättänyt kirjallisen kysymyksen tulkkauspalveluiden kilpailuttamisesta. (siirryt toiseen palveluun) Kulmala kysyy: "Millä tavoin hallitus aikoo turvata, että viittomakieliset tulkkipalvelut säilyvät riittävinä koko maassa ja  aikooko hallitus muuttaa viittomakielen tulkkien määrää sekä heille työstä maksettavien korvausten käytäntöjä?".

Asia tullaan ottaamaan esille myös Kelan valtuustossa lähitulevaisuudessa, kertoo perjantain mielenilmauksessa paikalla ollut kansanedustaja Ritva Elomaa (ps.).

– Tämä tietysti puhututtaa seuraavassa Kelan valtuutettujen kokouksessa. Tämä viesti menee myös hallitukselle suoraa, että tässä on ongelmia. Me ymmärretään, että tulkkauspalvelut on erityisala. Tämä kilpailutus on ongelmallinen, jos se menee näin läpi.

Hallituksessa vammaisten tulkkauspalveluihin on ottanut kantaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.)eduskunnan kyselytunnilla 30.5., missä hän sanoi olevansa hyvin huolissaan tulkkauspalveluiden kilpailutuksen tilanteesta.

Kokonaan toinen asia on se, miten paljon kilpailutukseen voidaan vaikuttaa kesken prosessin. Tietoja asian etenemisestä on vaikeaa saada, sillä kilpailutuslainsäädäntöön vedoten Kelan on ilmoittanut kertovansa kilpailutukseen liittyvistä asioista vasta syksyllä.