Kotihoidon henkilöstön työolot heikentyneet entisestään – "Monella henkinen paine, kun työtään ei ehdi tehdä hyvin"

Työsuojeluviranomainen eli aluehallintovirasto on huolissaan siitä, että kotihoidon henkilöstön kuormitus on niin suuri, että se voi vaarantaa työntekijän terveyden.

kotipalvelut
Marjo Lindeberg, tarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Marjo Lindeberg kertoo, että työsuojeluvalvonta keskittyy työntekijöiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Asiakasturvallisuutta ja potilasturvallisuutta valvovat muut tahot. Ronnie Holmberg / Yle

Työaika ei riitä työtehtävien suorittamiseen, tiedonkulussa on ongelmia ja yhä useammin työt joudutaan hoitamaan suorituskyvyn äärirajoilla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kotihoidon henkilöstölle tekemien työolokyselyiden vastaukset ovat masentavaa luettavaa.

AVIn tehtävänä on työsuojeluviranomaisena valvoa, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ olisi mahdollisimman tervettä ja turvallista.

Viime viikolla kerroimme, että Helsingin kotihoito on joutumassa AVIn valvontaan. Virastoon on tullut yhteydenottoja eri puolelta Etelä-Suomea niin ammattiliitoilta, työsuojeluvaltuutetuilta kuin yksittäisiltäkin työntekijöiltä.

– Työaika ei riitä, ei ole aikaa pitää taukoa ja niin edelleen. Kokonaiskuormitus on kotihoidon henkilöstöllä suuri, kertoo AVIn työsuojelun tarkastaja Marjo Lindeberg.

Liikaa asiakkaita, liian vähän henkilökuntaa

Tämän ja viime vuoden aikana AVI on tehnyt tähän mennessä yhteensä 150 tarkastusta. Valvonta on kohdistunut julkisen sektorin työpaikkoihin ja yhteen työnantajaan on voinut kohdistua useampiakin tarkastuksia sen eri kohteisiin.

Työpäivän aikana ei pysty tekemään töitä sillä tasolla, kuin pitäisi. Tämä sitten kuormittaa työntekijöitä.

Marjo Lindeberg, tarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Edellisen kerran valvontaa tehtiin vuonna 2009. Jos tuoreiden tarkastuksien yhteydessä tehtyjen työolokyselyiden vastauksia vertaa kahdeksan vuoden takaiseen, ne ovat heikentyneet etenkin silloin kun arvioidaan esimerkiksi juuri työajan riittävyyttä suhteessa työtehtävien määrään ja niiden turvalliseen suorittamiseen.

– Työntekijöitä ei ole kaikissa paikoissa tarpeeksi suhteutettuna asiakkaisiin. Työpäivän aikana ei sitten pysty tekemään töitä sillä tasolla, kuin pitäisi. Tämä kuormittaa työntekijöitä, Lindeberg summaa.

Kotona hoidettavien asiakkaiden kunto on heikentynyt samalla kuin työtahti on lisääntynyt, sillä monia huonokuntoisia vanhuksia on siirretty laitoksista kotihoidon piiriin.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (siirryt toiseen palveluun) on ilmaissut huolensa kotihoidon henkilöstön hyvinvoinnista.

Parannuksia tehdään, mutta ne näkyvät hitaasti

Lindeberg kertoo, että kotihoidon työntekijöillä on paljon sairauslomia ja monet myös lähtevät muualle töihin työn raskauden takia.

– Monella on myös henkinen paine, sillä aika ei riitä laadukkaan hoidon suorittamiseen.

Työsuojelun näkökulmasta huolestuttavinta on se, että pitkään jatkuessaan kuormitus voi vaarantaa työntekijöiden terveyden.

Kotihoidon työpaikoissa tehdään Lindebergin mukaan koko ajan töiden uudelleenorganisointia, joiden tavoitteena on vähentää henkilöstön kuormitusta. Joissain paikoissa on myös lisätty työntekijöiden määrää.

Parannukset eivät tosin tule näkyviin hetkessä.

Mikäli tilanne kotihoidossa huononee entisestään ja AVI saa lisää yhteydenottoja, virasto aikoo tehdä työnantajan tekemille toimenpiteille jälkivalvonnan.

– Selvitämme, ovatko toimenpiteet kohdistuneet oikeisiin asioihin, jotta kuormitus vähenisi ja työolosuhteet paranisivat, Lindeberg summaa.