1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. toimeentulotuki

Kela antoi kahdet erilaiset ohjeet – tuki jäi saamatta ja 18-vuotiaan tytön ylioppilasjuhlat pitämättä

Kelan mukaan se saa toisinaan palautetta ristiriitaisista ohjeistuksista. Se ei kuitenkaan aio muuttaa käytäntöjään.

Katariina Bröms kirjoitti ylioppilaaksi tänä keväänä. Kuva: Katariina Brömsin kotialbumi

18-vuotias Katariina Bröms on kevään ylioppilas. Tulevaisuuden pitäisi olla aurinkoinen ja maailman täynnä toteuttamistaan odottavia unelmia, mutta Brömsin mielen täyttää huoli toimeentulosta.

– Asun äidin kanssa kaksin, ja olemme molemmat nyt työttömiä. Kun täytin 18 vuotta, äidin saamia tukia leikattiin tosi paljon. Meillä jää nyt kuukaudessa elämiseen rahaa noin 400 euroa, Bröms kertoo.

Bröms haki vuodenvaihteen tienoilla Kelasta toimeentulotukea kolmen kuukauden ajaksi. Hakemus hylättiin, koska Bröms ei ollut nostanut opintolainaa. Kela ei kuitenkaan ollut tuolloin myöntänyt Brömsille edes lainatakausta, ja hän teki hylätystä toimeentulotukihakemuksesta oikaisuvaatimuksen.

– Toimitin sinne kaikki vaaditut selvitykset ja kysyin, päteekö sama oikaisuvaatimus kaikkiin kuukausiin vai pitääkö jokaiselle tehdä omansa. Kelasta sanottiin, että yksi oikaisuvaatimus riittää.

Laskut jäivät maksamatta

Alkoi piinaava, melkein kahden kuukauden odotus.

– Laskut kerääntyivät, kun venytimme maksuja mahdollisimman pitkään. Onneksi saimme sovittua eräpäiviä myöhemmäksi. Jouduimme rajoittamaan kaikkia menoja.

He sanoivat, ettei lainatakaus velvoita nostamaan opintolainaa, vaikka käytännössä on juuri näin.

Katariina Bröms

Lopulta päätös tuli maaliskuun puolivälissä. Oikaisuvaatimus hyväksyttiin, koska lainatakausta ei tosiaan oltu myönnetty. Päätös koski kuitenkin vain tammikuuta. Koska mitään lisäselvityksiä ei puuttuvien kuukausien osalta pyydetty, Bröms oletti, että Kelalta saatujen ohjeiden mukaan tehty oikaisuvaatimus olisi mennyt läpi myös helmi- ja maaliskuun osalta ja niitä koskevat päätökset tulisivat myöhemmin.

– Kun mitään ei kuulunut, kysyin asiaa Kelasta uudestaan. Silloin annettiinkin eri ohjeet. Kaikille kuukausille pitikin tehdä oma oikaisuvaatimuksensa.

Ei varaa seremonioihin

Bröms teki uudet oikaisuvaatimukset, jotka hylättiin. Perusteluna oli, että hänelle oli myönnetty helmikuusta alkaen lainatakaus opintolainaa varten. Kela velvoittaa nykyään 18-vuotiaat lukiolaiset nostamaan opintolainan ennen kuin toimeentulotukea on mahdollista saada. Bröms ei tätä tiennyt.

Hän kertoo, että hänelle mainittiin opintolainaa koskevista säännöistä ensimmäisen kerran siinä vaiheessa, kun ensimmäinen oikaisuvaatimus oli hyväksytty ja myös lainatakaus oli tehty.

– Siihen asti neuvottiin vain hakemaan toimeentulotukea ja tekemään oikaisuvaatimus. Lainatakauksen myöntämisen jälkeen he sitten kertoivat, että opintolaina on otettava. Samalla he sanoivat, ettei lainatakaus velvoita nostamaan opintolainaa, vaikka käytännössä on juuri näin, Bröms ihmettelee.

Kun äidinkin toimeentulotukihakemus hylättiin ja jälleen yksi oikaisuvaatimus lähti vetämään, Bröms joutui lopulta ottamaan ylioppilasjuhlapäivän alla opintolainan.

– Ei ollut enää rahaa elää ja 31.5. oli viimeinen päivä, kun sen sai nostaa. Tajusimme äidin kanssa, ettemme saa äidin päätöstä Kelasta ennen sitä.

1600 euron opintolaina hupeni suoraan rästilaskuihin.

– Voin sanoa suoraan, että rahatilanteen takia ei pidetty mitään ylioppilasjuhlia. Pari kaveria ja sukulaista kävi. Meillä ole varaa mihinkään suuriin seremonioihin.

Kuva: Katariina Brömsin kotialbumi

"Naurettavaa"

Bröms pitää Kelan toimintaa epäammattimaisena.

– Mielestäni on naurettavaa, että meitä pompoteltiin sinne tänne ja joka kerta tuli virkailijasta riippuen eri vastaukset. Kysyimme, olisiko mahdollista asioida ihmisen kanssa, joka tunsi tilanteemme. Sitä mahdollisuutta ei annettu.

Meitä pompoteltiin sinne tänne ja joka kerta tuli virkailijasta riippuen eri vastaukset.

Katariina Bröms

Nuori nainen ei myöskään ymmärrä, miksi hänet pakotettiin nostamaan opintolaina vasten tahtoaan.

– Monet tuttuni saavat toimeentulotukea, ja minun piti nostaa lainaa saadakseni ruokaa ja vaatteita. Se on minusta outoa. Lukio ei anna ammattia ja minusta opintolainan aika olisi vasta, kun lähtee ammattia opiskelemaan.

Kela: Molemmat ohjeet pätevät

Lainatakaus tulee Kelasta automaattisesti opintorahan myöntämisen yhteydessä.

– Lain mukaan opintoraha ja opintolaina ovat ensisijaisia etuuksia toimeentulotukeen nähden. Tämä koskee kaikkia opiskelumuotoja eli lukiolaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden opiskelijoiden kanssa, sanoo Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl.

Tomi Ståhl kertoo, että toimeentulotuen osalta päätös koskee aina sitä ajanjaksoa mitä on haettu. Perusajatuksena kuitenkin on, että tuki myönnetään kuukausi kerrallaan.

– Jos tukea hakee kuukaudeksi, päätös annetaan sille ajalle ja jos kolmeksi, päätös annetaan kolmelta kuukaudelta. Pidempi päätös voidaan tehdä, jos tulo- ja menotiedot ovat riittävät, Ståhl toteaa.

Virkailijoilla ei ole omia asiakkaita. On selvää, ettei uutta hakemusta käsittele sama ratkaisija.

Tomi Ståhl

Molemmat Brömsin saamat ohjeistukset siis pätevät. Ståhlin mukaan Kela saa toisinaan palautetta siitä, että asiakas on saanut samaan kysymykseen erilaisia ohjeita eri virkailijoilta. Hän pitää kuitenkin mahdottomana ajatuksena sitä, että asiakas voisi asioida aina saman virkailijan kanssa.

– Virkailijoilla ei ole omia asiakkaita vaan hakemus ohjautuu eri ihmisille vakuutuspiirin sisällä. On selvää, ettei uutta hakemusta käsittele sama ratkaisija. Asiakaspalvelussa toimivat eivät tee ratkaisuja ja ratkaisutyötä tekevät eivät hoida asiakaspalvelua. Työt vaativat erilaista osaamista.

Tuloselvitys annettava joka kuukaudelta

Ståhl huomauttaa, että vaikka hakemus koskisikin pidempää aikaa, tulot tulee pystyä arvioimaan kohtuullisen luotettavasti koko hakemusajalta. Näin voidaan varmistaa se, ettei päätöstä tarvitse tarkistaa useaan kertaan pidemmän päätöksen voimassaolon aikana. Tuloselvitys on annettava erikseen jokaiselta kuukaudelta.

– Yleisneuvonnasta on ehkä sanottu, että tukea voi hakea kolmeksi kuukaudeksi. Mutta jos hakemukseen laittaa vain yhden kuukauden tulotiedot, päätöstä ei voi tehdä kuin yhdeksi kuukaudeksi.

Katariina Bröms kertoo toimittaneensa oikaisuvaatimuksen yhteydessä Kelalle kaikki vaaditut tiedot tuloistaan ja menoistaan.

– Laitoin mukaan menoni kuukausi kerrallaan, ja Kela laski tuloni kaikilta kuukausilta erikseen. Niihin kuuluivat opintotuki, isäni kuoleman jälkeen myönnetty lapseneläke ja laina, josta ei siinä vaiheessa ollut edes lainatakausta.

Laina otettava ennen toimeentulotukea

Toimeentulotuen maksaminen siirtyi kunnilta Kelalle vuoden alussa. Samalla myös 18-vuotiaat lukiolaiset velvoitettiin nostamaan opintolaina ennen kuin heidän olisi mahdollista saada toimeentulotukea.

Lukiolaisten liitto otti uuteen käytäntöön voimakkaasti kantaa ja syytti Kelaa siitä, että se pakottaa lukiolaiset velkaantumaan.

Äiti yrittää löytää töitä ja minä yritän löytää töitä.

Katariina Bröms

Kela tarkisti ohjeistustaan niin, että lisäsi esimerkkejä tilanteista joissa lainanottamisvelvollisuudesta voidaan luopua asiakaskohtaisen harkinnan perusteella. Näin voi tapahtua mielenterveys- tai päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kohdalla. Toimeentulotukea ei myöskään katkaista, jos kunta on sen aiemmin myöntänyt.

Opiskeluhaaveita

Kotkassa asuva Katariina Bröms on hakenut opiskelemaan Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistoihin. Hän tähtää lukemaan oikeustieteitä tai venäjän kieltä. Pääsykokeet ovat nyt ohi, mutta tulevaisuus avoin.

– Äiti yrittää löytää töitä ja minä yritän löytää töitä. Jos en pääse opiskelemaan, jatkan töiden etsimistä.

Lisäksi he odottavat vielä päätöstä äidin toimeentulotukea koskevaan oikaisuvaatimukseen.

Yle Uutiset kertoi viime viikonloppuna, että kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä Kelan asiakkaita varten perustetulla neuvontapalvelulla on kova kysyntä. Kelan mukaan se pystyy neuvomaan asiakkaitaan varsin hyvin, ja tietoa ja esitteitä on runsaasti saatavilla sekä verkossa että TE-toimistoissa ja terveydenhuollossa.

Klo 21:09 tekstiä täydennetty.