Hyppää sisältöön

Ennuste lupaa 20 000 uutta työpaikkaa sovellusalalle – riittävätkö Suomessa osaajat?

EU:n keskiarvoon verrattuna Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä sovelluskehittäjien määrässä.

Voitto Kangas mainitsee suomalaisten sovelluskehittäjien vahvuuksiksi pelit, analytiikan ja tekoälyn. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Googlen teettämän tutkimuksen mukaan sovelluskehittäminen työllistää Suomessa laajasti määriteltynä 30 500 ihmistä.

Sovellusalan piiriin kuuluvat puhtaasti sovellusten tuotantoon keskittyvät yritykset sekä verkkoliiketoimintaa harjoittavat yritykset, jotka kehittävät sovelluksia aiempien sivujensa jatkeiksi. Kolmantena mukaan luetaan perinteiset yritykset, jotka laajentavat palvelujaan sovellusten avulla.

Konsulttiyhtiö Copenhagen Economicsin ennuste povaa sovellusalalle Suomessa 20 000 uutta työpaikkaa seuraavien viiden vuoden aikana. Luvuissa on otettu huomioon myös sovellusalalta kokonaistyöllisyyteen heijastuvat kerrannaisvaikutukset.

Googlen maajohtaja Antti Järvinen on tulevaisuudennäkymistä hyvillään. Ennusteen täyttymistä kuitenkin varjostaa taitavan työvoiman puute.

– Tällä hetkellä osaajapula on huutava, parhaista tekijöistä kilpaillaan markkinoilla, Järvinen sanoo.

Antti Järvinen iloitsee sovellusalan tilanteesta. "Avoin digitalous luo Suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle uusia mahdollisuuksia". Kuva: Sasha Silvala / Yle

Järvinen esittää ratkaisuiksi alan koulutukseen satsaamista sekä työperäistä maahanmuuttoa. Kasvuyrityksille työtiloja tarjoavan Maria 01:n toimitusjohtaja Voitto Kangas on samoilla linjoilla.

– Koulutusta pitäisi lisätä huomattavasti, mutta toisaalta start-upeihin rekrytoidaan globaalisti. Meidän pitää vaan houkutella parhaat tyypit tänne, Kangas toteaa.

Kankaan luotsaaman Maria 01:n katon alla tekniikan start-upeissa työskentelee noin 500 ihmistä, joista joka neljäs on kotoisin ulkomailta.

Ruotsissa sovellusala työllistää jo nyt enemmän ihmisiä kuin mitä Suomen tilanteeksi on ennustettu viiden vuoden päähän, mutta kokonaistyöllisyyteen suhteutettuna sovelluskehittäminen on yhtä vahva ala kotimaassa kuin länsinaapurissakin. Molemmissa maissa 1,3 prosenttia työllisestä työvoimasta toimii sovellusten parissa.

Pohjoismainen sovelluskehittäminen ylittää kirkkaasti EU:n keskiarvon. EU-maissa yhteensä 0,54 prosenttia työssäkäyvistä ihmisistä hankkii leipänsä sovellusalalla.