Teksti-TV:n nettiversio uudistuu mobiiliystävällisemmäksi

Uudessa teksti-TV-versiossa ruudun koko mukautuu käytetyn välineen mukaan. Tietoturvaan liittyvien muutostöiden vuoksi osa aiemmin ladatuista mobiili-teksti-TV-sovelluksista ei toimi.

Kuva: Yle

Yle.fi-sivustolla on tehty maanantaina 5. kesäkuuta tietoturvaan liittyviä muutostöitä, minkä vuoksi osa mobiili-teksti-TV-sovelluksista ei toimi. Löydät kuitenkin teksti-TV-version osoitteesta yle.fi/aihe/tekstitv tai menemällä siihen yle.fi –palvelun kautta ja klikkaamalla ylhäällä oikealla olevasta valikosta TEKSTI-TV-kohtaa.

Uudessa yle.fi:n teksti-TV-versiossa teksti-TV-ruudun koko mukautuu käytetyn välineen mukaan. Uusi versio (yle.fi/aihe/tekstitv) on tällä hetkellä testivaiheessa.

Testivaiheen päätyttyä nykyinen teksti-TV:n nettiversio korvautuu uudella. Tämän jälkeen käyttäjän on helpointa löytää teksti-TV mobiililaitteestaan menemällä osoitteeseen: yle.fi/tekstitv.

Tietoturvaan liittyvien muutostöiden seurauksena entinen http-alkuinen osoite korvautui https-alkuisella.