Vihreää valoa Yaran uudelle Lapinlahdelta Siilinjärvelle kulkevalle voimalinjalle

Siilinjärvellä lannoitteita valmistava yhtiö on suunnitellut uutta voimalinjaa jo vuodesta 2012.

Yara International
Uuden voimalinjan rakentamista suunnitellaan Keski-Suomeen.
YLE / Keijo Salokangas

Lannoitteita Siilinjärvellä valmistava kaivosyhtiö Yara on saanut lunastusluvan uudelle sähkönsiirtojohdolle. Luvan myönsi valtioneuvosto. Yara rakentaa uuden voimajohdon Lapinlahden Alapitkän sähköasemalta Siilinjärven kaivokselle parantaakseen tehtaiden käyttövarmuutta.

Lunastuslupa tarvittiin, koska 16,7 kilometrin mittainen voimajohto vedetään 55 yksityisen maa-alueen poikki. Ensimmäiseksi tehdas aikoo käydä lunastuskatselmuksen läpi yhdessä maanomistajien kanssa.

– Saimme luvan, että saadaan pilaripaikoille käyttöoikeus. Emme siis osta niitä, vaan ainoastaan lunastamme käyttöoikeuden maanomistajilta, tehtaanjohtaja Taisto Koivumäki selventää.

Käyttöön otettavat maa-alueet, lähinnä pelto- ja metsäalueet, käydään läpi jokaisen tilan kohdalta yhdessä maanomistajien ja Maanmittauslaitoksen kanssa.

Maanomistajille korvauksia

Aiemmin voimalinja on herättänyt vastustusta maanomistajissa, joiden maiden poikki uusi voimalinja tulee kulkemaan. Maanomistajat ovat kokeneet, että Yara ei ole harkinnut vaihtoehtoisia reittejä voimalinjalle. Vuosi sitten järjestetyssä kuulemistilaisuudessa maanomistajia ihmetytti, miksi voimalinja ei voi kulkea Yaran omien maiden kautta reitin keskivaiheilla.

Tehtaanjohtaja Taisto Koivumäki kertoo, että prosessin eri vaiheissa on tullut valituksia, mutta niihin on vastattu.

– Siitä, mitä kautta linja kulkee, yksi valitus meni hallinto-oikeuteen asti, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Nyt tehdystä päätöksestä voi valittaa vain päätöksen lainmukaisuuden osalta, mutta itse päätöksen sisällöstä ei voi valittaa.

Maa-alueiden käyttöoikeudesta maksetaan maanomistajille Maanmittauslaitoksen määrittämä korvaus. Koivumäen mukaan korvaukset ovat lähtökohtaisesti kertakorvauksia, ellei pidempiaikaisemmille korvauksille ole jotakin poikkeuksellista syytä.

Työt alkavat syksyllä

Voimalinjaa on perusteltu verkon käyttövarmuudella ja sähkönsiirron luotettavuudella, sillä Alapitkän sähköaseman kautta tehtaille kulkeva voimalinja liittyy suoraan Suomen kantaverkkoon. Tällä hetkellä tehtailla on yksi sähkönsyöttölinja. Koivumäki on iloinen nyt myönnetystä luvasta.

– Olen iloisin mielin. Monta vuotta ollaan tehty työtä asian tiimoilta, sillä prosessi alkanut vuonna 2012, hän kertoo.

Voimalinjan pystytystyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä niin, että talvikauden aikana voidaan pystyttää voimajohtoa kannattelevat pilarit. Koivumäen mukaan pilarien pystyttäminen talvella jättää luontoon vähemmän jälkiä rakentamisesta.

Johtoalueen vaatima leveys maassa on 25 metriä, jonka lisäksi molemmilla puolilla on kymmenen metrin reuna-alue. Alueella voidaan viljellä peltoa normaalisti, lukuun ottamatta pylväiden paikkoja. Jos reitillä on metsää, korkeat puut kaadetaan linjan alta. Voimajohto valmistunee vuonna 2018.