Susien määrä vähentynyt neljänneksellä – Vahvimmat kannat Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa

Kantaa on pienentänyt talven 2015–2016 korkea aikuiskuolleisuus, joka vähentää pentujen määrää.

luonto
Susi kuvattuna Ähtärin eläinpuistossa.
Susi kuvattuna Ähtärin eläinpuistossa. Jussi Nukari / Lehtikuva

Suomessa on noin 150–180 sutta, arvioi Luonnonvarakeskus Luke.

Arvio on maaliskuulta, jolloin Suomessa liikkuvia susilaumoja oli 14 sekä Suomen ja Venäjän rajalla liikkuvia laumoja seitsemän. Reviirejä, joita asuttavat susiparit, on arvion mukaan 18, joista kolme on itärajan molemmin puolin.

Susikanta on arvioiden mukaan pienentynyt noin 25 prosenttia maaliskuun 2016 tilanteesta maaliskuuhun 2017. Vuosi sitten susia arvioitiin olevan 200–235 yksilöä. Viime vuoden joulukuun väliarviossa Luke arvioi, että Suomessa liikkuvia laumoja olisi 32–38.

Susikanta -grafiikka
Susikannat ovat vahvimpia Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.Yle

Vahvin susikanta on Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Viime elokuun ja tämän vuoden huhtikuun välillä kuoli Luken tietojen mukaan 58 sutta. Kuolleista eläimistä kuusi on Suomen riistakeskuksen mukaan tunnistettu alfa-yksilöiksi.

Havaintoja, gps-tietoja ja dna-näytteitä

Kantaa on Luken mukaan pienentänyt ainakin talven 2015–2016 korkea aikuiskuolleisuus, joka vähentää pentujen määrää. Muutosta selittää myös se, että aiemmin omiksi rajalaumoiksi tulkittuja laumoja voitiin nyt yhdistää geneettisen yksilöinnin perusteella. Suuri osa Suomen susista elää kaksin.

Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. EU:n arvion mukaan Suomessa tulisi olla vähintään 25 susilaumaa, jotta suotuisa suojelutaso säilyy.

Kantaa arvioitaessa on käytetty aiempaa laajemmin dna-pohjaisia yksilömäärityksiä. Arviossa on käytetty myös susihavaintoja ja gps-pannoista saatuja tietoja.

Dna-näytteitä analysoitiin 970, havaintoja kirjattiin yli 8 000 elokuusta 2016 maaliskuuhun 2017. Gps-pantasusia oli 13 kuudella reviirillä.

Uusien tekniikoiden avulla kanta-arvioista on saatu entistä tarkempia.