1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kunnalliset terveyskeskukset

Rovaniemen avovastaanoton johto järkyttyi terveyskeskuksen väistötilapäätöksestä

Terveyskeskuksen ylilääkäreiden ja palveluesimiehen mielestä päätöksessä ohitettiin demokratia ja perusturvalautakunnan kuuluisi päättää palveluiden järjestämisestä.

Kunnalliset terveyskeskukset
Lääkäri kuuntelee stetoskoopilla henkilöä.
Avovastaanoton lääkäri Outi Pohjola on yksi kannanoton allekirjoittajista.Eeva Kuivas / Yle

Rovaniemellä johtavat terveysvirkamiehet ovat tyrmistyneet päätöksestä siirtää Sairaalankadun palveluita tilaelementtirakennukseen. Päätöksessä ei noudatettu perusturvalautakunnan kantaa, jonka mukaan avoterveydenhuolto pitäisi sijoittaa kauppakeskus Rinteenkulmaan. Myös kaupunginhallitus oli lautakunnan kannalla.

Terveyskeskuksen ylilääkäreiden ja palveluesimiehen mielestä päätöksessä ohitettiin demokratia ja perusturvalautakunnan kuuluisi päättää palveluiden järjestämisestä.

– Asiantuntijoina olemme arvioineet toimivien terveyspalvelujen näkökulmasta Rinteenkulman tilan tarkoituksenmukaisemmaksi väistötilaksi sen sijainnin, toimintaa paremmin tukevien tilaratkaisujen ja muun muassa uudenlaisten yhteistyömahdollisuuksien vuoksi. On erikoista, että liikelaitosten johtokunta voi tehdä päinvastaisen päätöksen, piittaamatta toiminnasta ja kustannuksista vastaavien tahojen linjauksista, kannanotossa kirjoitetaan.

Sen ovat allekirjoittaneet vs. hallintoylilääkäri Paula Reponen, avovastaanoton ylilääkäri Outi Pohjola ja vs. palvelualuepäällikkö, avovastaanoton palveluesimies Arja Saarinen.

Kustannusero on pieni

Liikelaitosten johtokunta perusteli päätöstään muun muassa sillä, tilaelementtirakennuksiin muutto tulisi halvemmaksi kuin kauppakeskuksen tilojen muuntaminen terveyskeskuksen avovastaanottoon sopivaksi. Kannanottajien mielestä tämä perustelu ontuu.

– Kustannusero Sairaalakadulle rakennettavan tilaelementin ja Rinteenkulmaan suunnitellun tilaratkaisun välillä viiden vuoden aikana on häviävän pieni, kun sitä verrataan avovastaanoton noin 12 miljoonan vuosikustannuksiin.

Reposen, Pohjolan ja Saarisen mukaan päätöksessä unohdetaan kustannukset, joita aiheutuu sisäilmaongelmien vuoksi pidetyistä sairauslomista, niiden sijaistamisesta ja poissaolojen vaikutuksista palveluiden saatavuuteen.

– Tilaelementin hankinta Sairaalakadulle sisältää nähdäksemme suuremmat hankintariskit kuin Rinteenkulmaan tehtävä ratkaisu. Sairaalakadun tilaelementistä on vain alustava tarjous, joten ei ole takeita siitä, etteivät kustannukset ole lopulta korkeammat, kannanotossa huomautetaan.

Kilpailukyky vaakalaudalla

Kannanottajat ovat huolissaan myös siitä, miten käy kunnallisen terveydenhuollon kilpailukyvyn, kun se toimii väliaikaisissa elementtirakennuksissa useita vuosia.

– Päätös on pahimmillaan kuolinisku Rovaniemen julkiselle perusterveydenhuollolle. Kilpailukyvyn kannalta palvelujen sijainti ja saatavuus ovat erityisen tärkeitä. Tämä on todettu meneillään olevissa valinnanvapauskokeiluissa.

Samoin huolehditaan siitä, miten houkuttelevana työnantajana terveyskeskus voi säilyä.

– Meidät valittiin 2014 vuoden kehittäjäterveyskeskukseksi ja 2016 vuoden laatuterveyskeskukseksi. Haluamme edelleen jatkaa systemaattista laatu- ja kehittämistyötä kansanterveyden parantamiseksi. Tarvitsemme siihen asianmukaiset, kilpailukykyistä toimintaa tukevat tilat. Toivomme, että potilaamme haluavat jatkaa meidän hoidossamme myös tulevaisuudessa, kannanotto päättyy.

Korjattu. Lisätty sana "mukaan" kolmanteen kappaleeseen ensimmäisen väliotsikon jälkeen 9.6. kello 11.

Lue seuraavaksi