1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kaatopaikat

KHO:lta niitti: Ekokem ei saa rakentaa vaarallisen jätteen kaatopaikkaa Kokkolan Ykspihlajaan

KHO pitää toimintaa liian suurena riskinä rannikko- ja pohjavesille.

kaatopaikat
Ekokemin laitosta varten on varattu kaksi maa-aluetta suurteollisuusalueelta.
Ekokemin laitosta varten on varattu kaksi maa-aluetta suurteollisuusalueelta.Yle

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Ekokem-Palvelu Oy:n valituksen kaatopaikan ympäristöluvasta. KHO asettuu näin hallinto-oikeuden kannalle. Hallinto-oikeus kumosi viime vuonna aluehallintoviraston vuonna 2014 myöntämän luvan.

Hallinto-oikeus katsoo, että vaarallisen jätteen kaatopaikan sijoittaminen suunnitellulle paikalle, lähelle merenrantaa muodostaa pitkällä aikavälillä liian suuren riskin rannikko- ja pohjavesille ja onnettomuuksille.

Hanke vireillä vuosikausia

Ekokem haki jo vuonna 2010 ympäristölupaa jätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen ja vaarallisen jätteen kaatopaikan perustamiseen Ykspihlajan suurteollisuusalueelle Kokkolaan. Kaatopaikalle oli tarkoitus sijoittaa sellainen jäte, jolle ei löydy hyötykäyttöä tai kierrätyskohdetta. Jätettä tulisi sekä suurteollisuusalueelta että muualta. Se olisi peräisin erilaisista teollisuuden prosesseista, ja osa jätteestä olisi luokitukseltaan vaarallista.

Aluehallintovirasto myönsi vuonna 2014 luvan enintään runsaan viiden hehtaarin suuruiselle kaatopaikalle. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi ympäristösyistä kesällä 2016 sen sekä luvan jätteenpolttolaitoksen rakentamiseen. Hallinto-oikeus ei puuttunut lupaan rakentaa alueelle jätteiden kierrätys- ja käsittelykeskus. Ekokem ei kuitenkaan tyytynyt rakentamaan alueelle pelkkää käsittelykeskusta.

Ekokem-Palvelu Oy vaati valituksessa hallinto-oikeutta kumoamaan päätöksen kaatopaikkatoiminnan osalta. Yhtiö vetosi muun muassa siihen, että suunnitellun vaarallisen jätteen kaatopaikan rakenteet täyttävät vaatimukset, joita ympäristönsuojelulaki ja kaatopaikka-asetus asettavat. Yhtiön mukaan luvan myöntämisen edellytykset siis täyttyvät.

Hallinto-oikeuden kumoamasta jätteenpolttolaitoksen luvasta Ekokem ei valittanut.

Vaarallisen jätteen kaatopaikalle kovemmat edellytykset

Korkein hallinto-oikeus toteaa perusteluissaan kuitenkin, että vaatimusten mukainen tekniikka ei vielä sellaisenaan takaa sitä, että kaatopaikka voitaisiin sijoittaa kyseiselle alueelle. Lisäksi kyse on vaarallisen jätteen kaatopaikasta. Siihen liittyvät ympäristöriskit ovat KHO:n mukaan jo lähtökohtaisesti sellaisia, että teknisiltä ratkaisuilta ja sijoituspaikalta voi edellyttää korkeampaa varmuutta kuin muissa kaatopaikoissa.

Myös pitkän aikavälin kehitys otetaan huomioon päätöksessä. Kaatopaikan suunniteltu sijoituspaikka muuttuu kymmenen seuraavan vuoden aikana suuresti. Lupapäätöksessä ei ole tarkempia määräyksiä siitä, miten täyttöalueen rakennustyöt ja kaatopaikan rakentaminen sovitettaisiin yhteen tai kuinka valvottaisiin, että vaatimusta 75 metrin etäisyydestä mereen valvottaisiin pitkien rakennustöiden aikana.

Aluehallintoviraston päätöksessä oleva etäisyysvaatimus ei oikeuden mukaan näissä oloissa riittävästi ehkäise rannikkovesien ja pohjavesien pilaantumisvaaraa ja onnettomuusriskiä poikkeustilanteissa.

KHO toteaa päätöksessään, ettei vaarallisen jätteen kaatopaikan sijoittamisen merenrantaan ole lain ja asetuksen valossa ehdotonta estettä, vaan tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Ekokemin tapauksessa ympäristöluvan myöntämiselle ei oikeuden mielestä ole edellytyksiä eikä hallinto-oikeuden päätöstä ole syytä muuttaa.

Kivi vierähti vastustajan sydämeltä

Suunnitelmia on vastustettu Ykspihlajassa laajasti muun muassa mielenosoituksin. Päivi Aittomäki on Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä hyvin iloinen.

– Tuli aivan kuin kauniin kesäpäivän kruunaukseksi! Vierähtää kivi sydämeltä.

Hankkeen vastustajien mukaan kaatopaikka olisi tullut lähelle asutusta, ja alueella on pelätty jopa osien Ykspihlajasta julistamista asuinkelvottomaksi. Lisäksi suunniteltu paikka lähellä merta arveluttaa.

– Paikka ei ole luonnon eikä ihmisten kannalta kovin järkevä eikä turvallinen. Toki teollisuuden kannalta se olisi varmasti ollut hyvä, sanoo Päivi Aittomäki.

Kokkolan kaupunki on lausunnoissaan todennut, että hallinto-oikeuden päätös loppusijoitusalueen luvan hylkäämisestä on oikea.

Korvattu kello 17.13 otsikon termi "vaarallinen aine " sanoilla "vaarallinen jäte".

Lue seuraavaksi