Arvokkaiden rakennusten korjauksiin on tarjolla niukasti euroja Hämeessä

Määrärahojen vähäisyyden vuoksi Hämeen ELY-keskus keskitti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten hoitoavustukset muutamaan kohteeseen.

rakennusperintö
Vanha ja uusi paanu miehen käsissä.
Hoitoavustuksen myöntämisen ehtona on muun muassa se, että korjaukset tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Petri Aaltonen / Yle

Tänä vuonna Hämeen ELY-keskus suuntasi avustukset ensisijaisesti yksityisille omistajille. Kanta-Hämeessä hoitoavustuksia jaettiin (siirryt toiseen palveluun) neljälle hakijalle ja Päijät-Hämeessä kolmelle.

Hämeen ELY-keskuksen suunnittelija Pirjo Nordenswan kertoo, että ELY valitsee avustettavat kohteet yhteistyössä museoviranomaisten kanssa.

– Museovirasto tekee omat avustuspäätöksensä ennen ELY-keskusta, joka saa tiedon avustuskohteista ja voi sen jälkeen tehdä omat päätöksensä. Näin avustuksissa ei synny päällekkäisyyksiä.

Nordeswanin mukaan kielteiset päätökset johtuivat muun muassa siitä, että kohde oli saanut jo avustusta Museovirastolta. Tarkoituksena on, että avustuksilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

– Rakennusperinnön hoitoavustustahan voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla ja nimenomaan rakennukset, jotka edustavat oman rakennusaikakautensa tyypillistä rakennuskantaa.

Avustuspäätöksissä edellytetään, että kunnostusmenetelmät on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan pitämään samanlaisina eli ettei mitään suuria muutoksia saa tulla korjattavaan kohteeseen.