1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pori

Yle selvitti: Porin uusi valtuusto ei usko maksuttomaan joukkoliikenteeseen

Ylen kyselyyn vastanneista kaupunginvaltuutetuista valtaosa katsoo, että Porin joukkoliikenne ei voi olla ainakaan vielä lähivuosina täysin maksutonta.

Porin Linjojen kyytiin tuskin pääsee tällä vaalikaudella maksutta. Kuva: Nea Hakamäki ja Ellen Rautava / Yle

Porin joukkoliikenne ei näillä näkymin muutu maksuttomaksi alkavalla vaalikaudella. Nopeaa siirtymää täysin maksuttomaan bussiliikenteeseen kannattaa Ylen kyselyyn vastanneista 37 porilaisvaltuutetusta vain murto-osa.

Monet valtuutetut korostavat vastauksissaan, että maksuton joukkoliikenne voi olla hyvä tavoite pidemmällä aikavälillä. Tällä vaalikaudella siihen ei todennäköisesti löydy rahaa.

Joukkoliikenteestä tehdyn selvityksen mukaan maksuttomuus toisi Porin kaupungille yli neljän miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset. Laskelmat laadittiin vastauksena kansalaisaloitteeseen, jossa ehdotettiin maksutonta bussiliikennettä porilaisille.

50 euroa per asukas

Nykyisellään Porissa kertalippu maksaa alle kuuden kilometrin matkalta aikuiselta 3,30 euroa ja lapselta 1,70 euroa. Hinta nousee (siirryt toiseen palveluun) matkan pituuden mukaan ja on korkeimmillaan aikuiselta 5,50 euroa yli 16 kilometrin matkalta. Aikuisen kuukauden kausikortti (siirryt toiseen palveluun)maksaa 58 euroa.

Laskennallisesti maksuton joukkoliikenne maksaisi kaupungille yhtä asukasta kohti 50 euroa nykyistä enemmän koko vuoden aikana. Osa kaupunkilaisista ei kuitenkaan käytä joukkoliikennettä lainkaan.

Porin kaupungin osuus joukkoliikenteen tukemisesta oli viime vuonna 2,75 miljoonaa euroa eli 33 euroa asukasta kohti. Valtion tuki Porin joukkoliikenteelle oli miljoona euroa.

Kokeilut mahdollisia

Jos alkavalla valtuustokaudella Porin joukkoliikenteessä jotain tapahtuu, se on selvittämistä ja mahdollisesti erilaisia kokeiluja. Osa vastanneista valtuutetuista on valmiita kokeiluihin, joissa lippujen hintoja lasketaan tai joillekin erityisryhmille tarjotaan maksuttomia matkoja.

Kokeilujen toteutumismahdollisuutta vahvistaa, että niille löytyy tukea valtuustossa enemmistön muodostavalta punavihreältä koalitiolta. Porin suurinta puoluetta SDP:tä kaupunginhallituksessa edustava Esa J. Wahlman sanoo, että kokeiluista pitäisi saada merkintä valtuustokauden aluksi solmittavaan puolueiden väliseen valtuustosopimukseen.

Osa vastustaa

Toisaalta osa valtuutetuista tyrmää maksuttomuuden kokonaan edes pidemmän ajan tavoitteena. Näiden valtuutettujen mielestä palvelulla pitää olla jokin maksu. Perusteluna on esimerkiksi kaupungin taloustilanne.

Osa valtuutetuista pitää nykyisiäkin lipunhintoja kohtuullisen kilpailukykyisinä.

Joukkoliikenne rakentuu Porissa pitkälti kaupungin omistaman bussiyhtiön Porin Linjojen varaan. Yhtiö on jo tähän saakka saanut merkittävää tukea kaupungilta.

Kysymys ja vastaukset

Alla porilaisvaltuutetuille esitetty kysymys ja siihen saadut vastaukset:

Porin joukkoliikenteestä tehdyn selvityksen mukaan maksuton joukkoliikenne maksaisi Porin kaupungille yli neljä miljoonaa euroa vuodessa. Pitäisikö Porissa siirtyä alkavalla valtuustokaudella maksuttomaan joukkoliikenteeseen ja millä perusteella?

Sinikka Alenius (sd.): "Porin tulee kehittää jo olemassa olevaa esteetöntä palveluliikennettä ja katsoa ryhmät, joille palveluliikenteen pitäisi olla ilmainen. Näin Pori voi aloittaa maksuttoman joukkoliikenteen kehittämisen."

Esa J. Anttila (sd.): "Ei suoralta kädeltä. Maksutonta voidaan kokeilla, eri versioita on ryhmästä osittain ja aina kaikille maksuttomaankin malliin ja myös ajallisesti vuorokauden sisällä hintoja porrastaen ja/tai sitten eri päivinä. Kyllä joukkoliikennelautakunnan ja Porin Linjojen tulisi yhdessä etsiä parempaa kannattavuutta ja samalla palvelujen parantamista sekä sitä myötä myös ympäristöystävällisempää liikennettä."

Diana Bergroth-Lampinen (sd.): "Asiaa tulee selvittää huolellisesti huomioiden kustannukset ja rahoitus sekä mahdolliset lisäinvestointitarpeet. Selvitysten pohjalta voisi olla mahdollista tehdä esimerkiksi erilaisia kokeiluja joukkoliikenteen vetovoiman kehittämiseksi."

Veera Forsbacka (kok.): "Mielestäni Porissa ei tarvitse siirtyä täysin maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Kaupungin ei tarvitse tarjota kaikkia palveluita täysin ilmaiseksi. Kuitenkin pienten lasten ja lastenvaunujen kanssa liikkuvien tulisi saada käyttää joukkoliikennettä maksutta. Näen tämän erityisen tärkeänä etuutena kotona lasta/lapsia hoitavien äitien hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Koska kaikki eivät asu keskustassa ja läheskään kaikissa perheissä ei ole kahta autoa, joutuvat äidit jäämään usein päivisin kotiin. Maksuton joukkoliikenne edesauttaisi mm. juoksevien asioiden hoitamista ja kaupassa käyntiä sekä lisäisi lasten kanssa harrastamista ja kaupungin tarjoaminen palveluiden käyttöä. Perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta ns. Helsingin malli olisi tärkeää ottaa Porissa pikimmiten käyttöön. (Jos kuljetat 0–6-vuotiasta lasta lastenvaunuissa, rattaissa tai pyörätuolissa, saat matkustaa HSL:n joukkoliikennevälineissä ilman lippua. Lapsen ei tarvitse olla vaunuissa.)"

Minna Haavisto (vihr.): "Maksutonta joukkoliikennettä kannattaisi kokeilla ensin joillakin kaupungin palvelureiteillä ja vasta sen perusteella arvioida matkustajamäärien kasvua ja asukkaiden suhtautumisesta asiaan. Periaatteessa kannatan maksutonta joukkoliikennettä ja uskoisin sen jopa houkuttelevan uusia veronmaksajia Poriin. Näkisin maksuttoman joukkoliikenteen lähinnä investointina kaupungin houkuttelevuuteen esim. opiskelukaupunkina."

Aila Haikkonen (kesk.): "Alkavalla valtuustokaudella ei tulisi siirtyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Maksuja tulee kuitenkin tulevaisuudessa tarkistaa joukkoliikenteen pitämiseksi kilpailukykyisenä vaihtoehtona silloinkin, kun kustannustehokas sähköautoilu yleistyy."

Mirva Heino (sd.): "Joukkoliikennelautakunnankokouksessa olin paikalla ja tehtiin mielestäni hyvä päätös koskien citylippua, eli lasketaan linja-automatkojen hintaa asiakkailta kokeiluna ja saadaan ehkä henkilöitä siirtymään joukkoliikenteen asiakkaaksi. Kokonaan maksuton on, taloudelliset seikat huomioiden, nyt mahdotonta, mutta pienet hinnanalennukset sekä erilaiset kokeilut kuten citylippu voisivat innostaa uusia käyttäjiä. Kiinnostava kokeilu voisi olla esim. Reposaari–Pori-, Pihlava–Pori-, Noormarkku–Pori-välin alennetut hinnat, kolmen kuukauden kokeilu ja seuranta, mitä vaikutusta oli."

Oili Heino (vas.): "Maksuton joukkoliikenne olisi tietysti hieno kädenojennus kuntalaisille. Osa tästä ojennuksesta voidaan hoitaa pitämällä joukkoliikenteen asiakasmaksut alhaisina ja tasaamalla pitkien matkojen hintoja vaikka hintakattoa madaltamalla sekä tarjoamalla vuoroja myös hiljaisempaan aikaan ja vähäväkisimmille seuduille. Ei taida toteutua ja näinkin voidaan elää."

Hanna Hildén (kok.): "Minun mielestäni maksuttomaan joukkoliikenteeseen ei pidä siirtyä. Jos jollekin ihmisryhmälle pitäisi maksuton kuljetus suoda, se olisi ihmiset lastenvaunuineen, kuten Tampereella."

Tapio Huhtanen (kesk.): "Joukkoliikenteen maksuttomuudesta on tehty selvityksiä myös aiemmin. Hinta-arviot ovat 4–6 miljoonaan euroa vuodessa. En kannata maksuttomuutta. Perusteena pidän sitä, että kaupunkilaisten tasavertainen kohtelu edellyttäisi laajaa vuorotarkastelua koko kaupungin alueella."

Laura Huhtasaari (ps.): "Ei."

Juha Kantola (kesk.): "Ei pitäisi siirtyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Alaikäisten osalta asian selvittäminen olisi paikallaan erityisesti, koska kouluverkkoa on supistettu ja monien oppilaiden koulumatka on pidentynyt."

Antero Kivelä (vas.): "Kannatettava asia, pitää selvittää tarkasti."

Simo Korpela (kd.): " Hyvistä vaikutuksista huolimatta lienee reaalimahdollisuuksiemme ulkopuolella."

Henna Kyhä (kok.): "Sinänsä hieno ajatus, mutta en usko, että joukkoliikenteen maksuttomuudellakaan saataisiin käyttöä merkittävästi kasvatettua. Porissa on hyvin vahva yksityisautoilun kulttuuri. Joukkoliikenteen merkittävä käytön lisääminen edellyttäisi panostusta linjareitteihin. En siis kannata maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtymistä alkavalla valtuustokaudella."

Petteri Lahti (sd.): "Joukkoliikenteen käyttöä yksityisautoilun vaihtoehtoehtona tulisi lisätä. Yksityisautoiluun tottuneita porilaisia tulisi kannustaa eri tavoin joukkoliikenteen käytön lisäämiseen. Maksuton joukkoliikenne jollain aikavälillä on tavoittelemisen arvoinen tavoite, mutta siihen siirtyminen kertaheitolla on kustannussyistä johtuen mahdotonta.

Maksuttoman joukkoliikenteen kokeiluista on joiltakin paikkakunnilta hyviä kokemuksia. Porinkin kannattaisi mielestäni selvittää, minkälainen kokeilu palvelisi tämänkokoista kaupunkia ja aluetta parhaiten. Kannatan, että Porissa toteutetaan kokeilu maksuttomasta joukkoliikenteesta selvityksen myötä esiin nousevalla tavalla. Pitkän tähtäimen tavoitteena maksuton joukkoliikenne on tavoittelemisen arvoista, erityisesti ympäristö- ja ilmastosyistä, mutta rinnalla pitää kehittää myös päästöttömiä kulkuneuvoja joukkoliikennekäyttöön (mm. sähköbussit)."

Petri Lahtinen (kok.): "Ei pidä."

Jaana Laitinen-Pesola (kok.): "Porin talouden liikkumavara on tulevallakin valtuustokaudella tiukka ja näin ollen en näe mahdolliseksi siirtymistä maksuttomaan joukkoliikenteeseen."

Arja Laulainen (sd.): "Selvittämisen ja edistämisen arvoinen asia, mutta kokonaan maksuttomana pidemmän aikavälin tavoite."

Anne Liinamaa (vihr.): "Mielestäni joukkoliikenteen tulee olla edullista, muttei maksutonta. Nyt käytössä oleva Porin Linjojen kausikortin hinta aikuisille on 58 euroa ja se toimii Porin ja Ulvilan alueella. Hinta on mielestäni kohtuullinen. Pidän toimivana ratkaisuna myös Satakunnan seutulippujärjestelmää, jolla esimerkiksi Porista voi käydä lähikunnissa töissä 65 euron kuukausikortilla ja joka toimii myös Porin sisäisessä joukkoliikenteessä. Neljä miljoonaa euroa olisi iso raha joukkoliikenteen kehittämiseen. Pidän kehittämistyötä parempana ratkaisuna kuin joukkoliikenteen maksuttomuutta."

Martti Lundén (sd.): "Kustannukset "noin" selvitetty. Selvitettäviä asioita ennen päättämistä on myös velvoitteet ilmaston vaikutusten määräyksistä, Pori on muistaakseni mukana jossain päästötalkoissa ja niiden vähentämisessä. Porin Linjat on tilannut yhden sähköbussin cityliikenteeseen joka aloittaa elokuussa bussin hinta oli kaksinkertainen verattuna normaaliin, olen ymmärtänyt että edelläkävijöitä Suomessa jossain määriin ollaan tässä asiassa. Eli kaikki vaikutukset ja tulevat uudet kustannukset tulisi tietää ennen 100% vastauksen antamista kysymykseen."

Ismo Läntinen (ps.): "Kannatan reiluja alennuksia lippujen hintoihin. Vastaavasti täysin maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtymistä en tässä vaiheessa vielä kannata. Kaiken kaikkiaan joukkoliikenteen "piristämiseksi" pitäisi kuitenkin tehdä monenlaisia kokeiluja. Tärkeää olisi kuulla myös tähän tärkeään asiaan kuntalaisten mielipide. Kuntalaisilta voitaisiin kysyä esimerkiksi reittien valinnoista suuntaa-antavassa kyselyssä. Samoin lippujen hinnoista voitaisiin kuulla heidän kantansa. Tämä kysely voitaisiin hoitaa kätevästi sähköisesti."

Pirjo Mäki (sd.): "Ainahan kannattaa tehdä joitain kokeiluja. Kokeiluunkin pitää olla perustelut, jotta kohdellaan tasavertaisesti kaikkia kuntalaisia. Kannattaa myös ottaa selville, miten muissa kaupungeissa on asiaa viety eteenpäin. Kyseessä on kuitenkin useiden miljoonien hanke."

Ari Nordström (sd.): "Tärkeintä olisi saada toimiva joukkoliikenne. Maksuttomana se lisäisi tietenkin joukkoliikenteen käyttöä, vähentäisi päästöjä jne. Selvitettävää on, mm. kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu. Pori on laaja kaupunki ja kaupunkirakenne ei mielestäni hyvin tue joukkoliikenteen järjestämistä. Monen työmatka ei vain onnistu joukkoliikenteellä ja on käytettävä esim. omaa autoa. Kokemuksia muulta kannattaa kerätä ja selvittää asiaa."

Marianne Ostamo (ps.): "Ei pidä. Hintojen pitäminen kohtuullisena ja vuorojen kattavuus ovat olennaisempia asioita."

Jari Pajukoski (vas.): "Ei, koska uskon, ettei nykyinen tarjonta pysyisi samana. Nykyisin ostamalla kymppilipun matka maksaa kaksi euroa, jota ei voi sanoa kalliiksi. Ilmainen joukkoliikenne sopii korkeintaan väkirikkaalle pääkaupunkiseudulle."

Laura Pullinen (vihr.): "Toimiva joukkoliikenne palvelee koko kaupunkia ja on merkittävä elinvoimatekijä. Kattava joukkoliikenneverkosto tuo palvelut lähemmäs jokaista. Keinot joukkoliikenteen käyttöasteen nostamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi on hyvä tarkastella ja ottaa käyttöön. Mitä useammalle joukkoliikenne on kannattava ja varteenotettava liikkumisen muoto, sen parempi.

Joukkoliikenteen täysi maksuttomuus ei tällä hetkellä ole avain onneen. Hinta on kannuste käytölle, mutta harvemmin päällimmäinen syy. Jos olisi, niin tuskin oman auton käyttö esimerkiksi työmatkoihin olisi niin suosittua – onhan se laajemmin katsottuna yleensä joukkoliikennettä kalliimpi liikkumismuoto, joskin ajankäytöllisesti monesti tehokkaampaa. Tärkeimmät tekijät joukkoliikenteen käyttämiselle, tai käyttämättä jättämiselle, lienevät kuitenkin reittien sopivuus ja aikataulut. Kyyti likel -sovelluksen käyttöönotto on mielestäni hieno esimerkki siitä, että Porin linjat kuuntelevat käyttäjiä ja heidän tarpeitaan.

Joukkoliikenteen palveluja kehittäessä tulee ottaa huomioon eri kaupunginosien asukkaiden tarpeet ja toiveet. Hinnoittelussa tulee entistä paremmin huomioida lippujen käyttötarkoitukset: matkojen pituudet, käyttäjä ja käytön ajankohta. Mahdollisuuksia osittain maksuttomaan joukkoliikenteeseen (esim. lapset ja koululaiset) voi pohtia. Maksuton joukkoliikenne on pidemmällä tähtäimellä kiinnostava ajatus, jota ei absoluuttisesti tulisi hylätä. Yksityisautoilu on selkeästi vähentynyt Tallinnassa, jossa siirryttiin ilmaiseen joukkoliikenteeseen Tallinnan asukkaille vuonna 2013. Tämä on tuonut lisää verotuloja Tallinnaan, sillä moni naapurikaupunkien asukas on siirtänyt kirjansa Tallinnaan – tästä eivät toki ole mielissään nämä naapurikunnat."

Tiina Puska (sd.): "Ei. En ymmärrä miksi julkinen liikenne pitäisi olla kokonaan ilmaista. Olen itse joukkoliikenteen ahkera käyttäjä, ja jo nyt pääsen Reposaaresta keskustaan erittäin edullisella hinnalla. Jos tähän rinnalle tulee keskusta-alueen City-linja (vielä halvempi lippu), ovat julkisen liikenteen taksat mielestäni kohdillaan. Ongelma on lähinnä se, että ihmiset pitäisi saada tottumaan julkisen liikenteen käyttöön. Niinpä voitaisiin kokeiluluonteisesti järjestää esim. maksuton kesäkuu vaikkapa vuosittain. Tällainen kokeilu/tempaus saisi ihmiset todennäköisesti kokeilemaan bussilla liikkumista. Osa huomaisi miten kätevää se on, ja siirtyisivät joko kokonaan tai osittain bussiliikenteen käyttäjiksi."

Kaarina Ranne (vihr.): "Porissa pitäisi suunnitellusti siirtyä ydinkeskustan luomiseen autottomaksi  kaupunkilaisten viihtyisäksi olohuoneeksi ja kävely- ja pyöräilyreittien alueeksi. Heiluriliikennettä, lähtien nykyiseltä rautatieasemalta, tulevasta matkakeskuksesta Puuvillatehtaalle ja kaupunkilähiöihin on jo suunniteltu niin, että valmiudet liikennöinnin aloittamiselle ovat olemassa.

Kertamaksu on edullinen eikä mielestäni tarvitse olla maksuton. Joukkoliikenteessä on olemassa säännöllisille matkustajille edullisia kuukausilippuja niin, että esim. työmatka Porista Pomarkkuun ja takaisin on edellisempi kuin omalla autolla kulkien. Opiskelijoille ja eläkeläisille tulisi taata muuta väestöä edullisemmat hinnat joukkoliikenteessä. Joukkoliikenteen koordinaatioon tarvitaan Porin lisäksi ympäristökunnat mukaan niin, että joukkoliikenteen palvelut ovat mahdollisimman tasalaatuisia ja hinnat yhdenvertaisia vaikka liikennöitsijät olisivat eri firmoja edustavia.

Joukkoliikennettä pitäisi myös suunnitella integroiden sitä uudistuvaan soteen niin, että haja-asutusalueiden sote-asiakkailla olisi joustavat mahdollisuudet päästä sote-palveluihin. Ehkä tämä integrointi olisi tehtävä juuri tässä yhteydessä kun väliaikaista maakuntahallintoa suunnitellaan. – En tiedä,mahtaako maakuntahallintoa valmistelevista työryhmistä löytyä joukkoliikenteen suunnitteluun liittyvää työryhmää, jolloin Satakuntaa voitaisiin tarkastella kokonaisuutena ja ottaa huomioon asiakkaiden liikkumiset sote-keskuksiin, joita tulee olemaan vähemmän kuin nykyisin?"

Raisa Ranta (vas.): "Ajatuksena maksuton joukkoliikenne on kannatettava. Valitettavasti nykytilanteessa ei taida olla realistisia mahdollisuuksia siirtyä suoraan maksuttomuuteen, joten aluksi pitää kertalippujen hintoja laskea ja miettiä uusia hinnoittelumalleja, jotka kannustavat joukkoliikenteen käyttöön nykyistä enemmän."

Mikael Ropo (kok.): "Mielestäni Porin ei tule siirtyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen alkavalla valtuustokaudella. Ensinnäkin nykyisessä taloustilanteessa neljä miljoonaa euroa on iso raha. Toiseksi nykyiset maksut ovat mielestäni kohtuulliset ja siitä huolimatta porilaiset käyttävät joukkoliikenteen palveluja heikosti. En usko, että vaikka maksut poistettaisiin vallan siirtyisivät ihmiset käyttämään radikaalisti enemmän joukkoliikennettä. Joukkoliikenne ei reittiensä tai aikataulujensa puolesta välttämättä edes sovi kaikille. Osa haluaa kävellä, osa pyöräillä ja osa käyttää omaa autoa. En halua, että nämä ihmiset jotka eivät joukkoliikennettä käyttäisi joutuisivat maksamillaan veroilla rahoittamaan muiden käyttäjien julkiset matkat. Täytyy muistaa, että julkisellakin palvelulla on hintansa ja mikään ei ole ilmaista."

Anssi Salmi (ps.): "Ei. Kaupungin talous ei ole sillä tasolla, että tämän tason kulujen lisäämisiin olisi tulevalla valtuustokaudella varaa. Tärkeämpää mielestäni on taata se, että linjat kulkevat mahdollisimman laajasti myös kaupungin reuna-alueilla. Esimerkiksi Viasvedeltä kulkee linja 27 viidesti päivässä kouluvuosina ja neljästi kouluvuoden ulkopuolella. On sanomattakin selvää, että esimerkiksi vuorotöitä tekevä ihminen ei kykene julkista kulkuneuvoa käyttämään työmatkoihinsa Viasvedeltä käsin. Joukkoliikennettä tulisikin kehittää Porissa asiakastarpeiden pohjalta. Tähän olisi hyvä kehittää lisää yhteistyötä käyttäjien näkökulman huomioimiseksi. Lähidemokratiaa lisää tällä saralla."

Heikki Santavuo (kok.): "Ei maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Tuetaan jo nytkin aika reippaasti."

Markku Tanttinen (sd.): "En voi sitä esitetyssä muodossa tukea. Esitys on "huitaisemalla" tehty, ilman laskelmia sen vaikutuksesta veroäyriin. Veroäyrin korotus olisi yli neljännesäyrin. Kannatan halpoja ja ilmaisiakin bussimatkoja erityisryhmille ja erityisalueille. Esimerkiksi liikenne sellaisille alueille, joista palvelut ovat kaikonneet tulisi yhteiskunnan tukea saada. Mäntyluoto–Kaanaa–Pihlava reitti ja Väinölä, Sampola, Impola, Porkka ja Ruosniemi jne. joitakin mainitakseni. Halpa- ja ilmaisliikenteen tulee olla sen kaltaista, että se tukee heikompiosaisten arkea. Suuria summia liikenteen tukemiseen ei pidä laittaa, vaan tuen pitää olla asiakaslähtöistä ja tarveharkintaista."

Mika Tuovinen (kok.): "Ei tässä vaiheessa ennen kuin saadaan tarkemmat tiedot kustannuksista."

Juha Vasama (kok.): "En kannata. Aluksi kannattaisi pohtia oman yhtiön, Porin Linjat Oy:n, tulevaisuutta ja tämän päätöksen jälkeen tehdä päätöksiä yksityisten toimijoiden tuottamien palvelujen tulevaisuudesta."

Esa J. Wahlman (sd.): "Asia on kiinnostava ja selvitykset kannattaa tehdä muustakin kuin taloudelliselta kantilta. Näkisin, että jonkinlainen kokeilu voitaisiin tehdä 1–3 kuukautta kesäaikaan. Kokeilun tulokset tulisi käsitellä huolella. Asia tulisi jossain muodossa sisällyttää valtuustosopimukseen ja ottaa sen taloudelliset vaikutukset huomioon. Onhan hanke ilmastoystävällinen."

Lisätty Petri Reposen (kesk.) vastaus 20.6.2017, Reponen ei ollut saanut kyselyä ajoissa: "Porissa ei minusta pitäisi siirtyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Maksujen kilpailukykyisyyttä ja vuorojen lisäämistä maaseutureiteille on mietittävä."