Yritys saa 1 700 euroa, jos työtön saa töitä – Ely-keskus valitsi uudet kumppanit

Ely-keskus on valinnut koko maahan palveluntuottajat työttömien määräaikaishaastattelujen tueksi.

työnvälitys
Joensuun TE-toimisto.
Ismo Pekkarinen / AOP

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt, miltä yrityksiltä se ostaa työttömien määräaikaishaastatteluja tukevia palveluita. Ely-keskus valitsi palveluntuottajia 15 alueelle.

Jokaiselle alueelle valittiin kolme palveluntuottajaa lukuun ottamatta Uuttamaata, jossa palveluntuottajia on viisi. Varsinais-Suomen hankintapäätös ei ole vielä lainvoimainen, koska tarjouskilpailun hävinnyt yritys on valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen.

Osa yrityksistä pärjäsi useilla alueilla

Osa yrityksistä sai jalansijan lähes kaikille alueille. Useimmin listalla toistuvat Valmennuskeskus Public, Arffman Consulting ja VMP Group.

Tarkoituksena on, että työtön työnhakija valitsee alueen palveluntuottajista itselleen yhden ja siirtyy kuudeksi kuukaudeksi yrityksen asiakkaaksi. Sinä aikana työnhakija on TE-toimiston kanssa tekemisissä vain niissä asioissa, joissa tarvitaan viranomaista. Tällaisia ovat muun muassa kolmen kuukauden välein tehtävät määräaikaishaastattelut.

Palvelujen käyttö on työttömille vapaaehtoista. Palveluita tarjotaan niille työttömille työnhakijoille, jotka ovat käyneet ensimmäisessä määräaikaishaastattelussa.

Yritys saa palkkion vasta työllistymisestä

Jos työnhakija saa kuuden kuukauden aikana töitä, yritys kuittaa palkkion. Palkkio voi olla korkeintaan 1 700 euroa työllistynyttä kohden. Työsuhteen pitää kestää yli vuoden.

Palkkion suuruus voi hieman vaihdella alueen mukaan. Jos yritys ohjaa työnhakijan koulutukseen tai työkokeiluun, palkkio on 30 prosenttia maksimista.

Palveluista on sovittu vuoden 2018 loppuun saakka. Koko maassa niihin on käytettävissä viisi miljoonaa euroa. Esimerkiksi Pirkanmaan osuus määrärahoista on puoli miljoonaa euroa, millä voidaan tarjota palveluita 750 työnhakijalle.

Ely-keskusten tavoitteena on saada palveluntuottajat koolle kesäkuun aikana, minkä jälkeen palveluista tiedotetaan asiakkaille. Esimerkiksi Pirkanmaalla päästään alkuun aikaisintaan elokuussa.

Kokeilut eivät tuottaneet uudentyyppisiä palveluita

Hallitus päätti viime syksynä, että yksityisten palveluiden käyttöä työllisyydenhoidossa lisätään. Tavoitteena on luoda uudenlaisia, kekseliäitä tapoja tukea työttömien työllistymistä.

Yksityisten työnvälityspalveluiden tehoa työllisyydenhoidossa on kokeiltu aiemminkin Suomessa. Pilotteja on ollut muun muassa pitkäaikaistyöttömille ja korkeakoulutetuille. Myös niissä yksityisille yrityksille on maksettu palkkioita asiakkaiden työllistymisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman arvioinnin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Uudellamaalla ja Pirkanmaalla vuonna 2015 järjestetyt kokeilut lisäsivät työllistymisen todennäköisyyttä. Koska kokeilujen asiakasmäärät olivat kuitenkin pienet, kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä niiden tuloksista ei voi tehdä.

Arvioinnissa kävi myös ilmi, että uudentyyppisiä tai innovatiivisia palvelumalleja kokeilussa ei juuri käytetty eikä syntynyt.

Lisäksi arvioinnin tekijät tulivat siihen johtopäätökseen, että suurten asiakasmäärien työllistämiseen yksityinen työnvälitys tulee tuskin ainakaan ihan lähiaikoina olemaan ratkaisu.