Pormestareille tulossa poliittiset erityisavustajat: Vapaavuoren avustajan palkka lähes 6 500 euroa

Pormestarille on tulossa peräti kaksi poliittista avustajaa. Apulaispormestareille on tulossa omat avustajansa. Alunperin avustajien piti olla viranhaltijoita.

Kotimaa
Jan Vapaavuori,  Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar
Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestarit Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar.Antti Kolppo / Yle

Helsinki aikoo palkata uusille pormestareille kovapalkkaiset erityisavustajat.

Pormestarille ja kullekin apulaispormestarille palkataan oma poliittinen avustaja, jos kaupunginhallitus hyväksyy asian tämänpäiväisessä kokouksessa.

Pormestari Jan Vapaavuorelle esitetään peräti kahta erityisavustajaa. Toinen heistä saisi lähes 6 400 euron kuukausipalkan ja toinen noin 5 400 euroa, eli saman verran kuin neljän apulaispormestarin poliittiset avustajat.

– Työn vaativuustaso on jouduttu jossain vaiheessa arvioimaan, koska tällaisia tehtäviä ei Helsingin kaupungilla ole aikaisemmin ollut, sanoo kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Alunperin pormestarille ja apulaispormestareille piti tulla viranhaltija-avustajia, jotka olisivat toimineet kaupunginsihteerinimikkeellä.

Nyt tehtäviin esitetään kuitenkin palkattavaksi poliittisia erityisavustajia, joiden tehtävä on määräaikainen.

– Erityisavustajien tehtävien vaativuus on verrattavissa kaupunginsihteerien vaatimustasoon, perustelee Sarvilinna palkkasuunnitelmia.

Tehtävien täyttäminen edellyttää paitsi kaupunginhallituksen päätöstä, myös sitä, että kaupunginvaltuusto osoittaa erityisavustajien palkkoihin rahat.

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen osana uudistettiin kaupungin poliittinen johtamismalli. Kaupunkia johtaa 1.6.2017 alkaen kaupunginjohtajan sijasta pormestari, joka on päätoiminen luottamushenkilö.

Lisäksi kullakin kaupungin neljästä toimialasta on apulaispormestarit.