Yle uudistuu – luvassa säännöllinen ulkopuolinen auditointi ja resursseja tutkivaan journalismiin

Muutoksilla halutaan vahvistaa journalistista riippumattomuutta ja laatua.

kulttuuri
Ylen mediatalo.
Derrick Frilund / Yle

Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen on esittänyt kehittämistoimia yhtiön journalistisen riippumattomuuden ja laadun vahvistamiseksi. Niiden taustalla ovat aiemmat kehityshankkeet sekä yhtiön tilaama riippumaton raportti (siirryt toiseen palveluun) Yleisradion journalistisesta päätöksenteosta.

– Yle on ollut pitkään suurennuslasin alla. Ylen toimintaa on arvioitu perusteellisesti ja julkisesti. Se on vienyt meitä eteenpäin, haastanut ja auttanut nyt valitsemaan tärkeimmät muutoskohteet, Kivinen sanoo.

Riippumattomuuttaan Yle arvioi jatkossa säännöllisesti tehtävällä ulkopuolisella auditoinnilla. Vastaavat toimittajat valmistelevat puolestaan linjaukset riippumattomuudesta.

– Keskustelu Ylestä nosti esiin sen, että on ensisijaisen tärkeää turvata Ylen journalistinen riippumattomuus. Yle voi vahvistaa ja syventää toimitustensa journalistista otetta ja näin vaikuttaa siihen, miten riippumattomaksi ja uskottavaksi yleisöt Ylen kokevat, muotoilee Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

Vuorovaikutusta yleisön kanssa kehitetään perustamalla yleisöasiamiehen tehtävä. Työhön kuuluu yleisön kanssa käytävän vuoropuhelun kehittäminen ja asiakaspalautteen käsittelyn parantaminen.

Resursseja tutkivaan journalismiin

Yle vahvistaa tutkivan journalismin asemaa yhtiössä lisäämällä siihen resursseja. Lisäksi perustetaan omaa osaamista kehittävä Journalismin akatemia. Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa käynnistetty työ journalistinen periaatteiden eteen laajennetaan koko Yleen.

Johtamista kehitetään luomalla johtamisen periaatteet yhdessä henkilöstön kanssa. Myös avoimuuden periaatteet linjataan ja vuorovaikutusta johdon ja yleläisten välillä lisätään.

Yle seuraa johtamiskulttuurin kehitystä ja laatii työhyvinvointisuunnitelman vuosille 2018–20.

Työrauha yhtiöön

Uutis- ja ajankohtaistoiminnalle haetaan johtajaa ja vastaavaa toimittajaa. Tehtävää hoitaa väliaikaisesti Svenska Ylen johtaja Marit af Björkesten. Atte Jääskeläinen jätti tehtävänsä kaksi viikkoa sitten.

Ylen hallitus päätti toimitusjohtaja Kivisen esittämistä kehittämistoimista maanantaina 12. kesäkuuta.

– Viime kuukaudet ovat myös koetelleet Yleä sisäisesti, ja haluamme näin palauttaa työrauhan yhtiöön, Kivinen toteaa.