Miten sairauskuluvakuutuksesi käy sote-uudistuksessa? Asiantuntijat: Monta kysymysmerkkiä ilmassa

Vakuutusyhtiössä uskotaan, että tietty osa ihmisistä haluaa käyttää yksityisiä terveyspalveluja vakuutuksen turvin, oli sotea tai ei.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Sideharsorulla sote-tekstin päällä
Yle Uutisgrafiikka

Finanssiala ry:n tilastojen (siirryt toiseen palveluun) perusteella 1,1 miljoonalla suomalaisella oli viime vuoden lopussa yksityinen sairauskuluvakuutus. Näistä lasten vakuutuksia oli vajaat 460 000.

Yksityisten sairauskuluvakuutusten määrä on ollut Finanssialan tilastojen perusteella 2010-luvulla koko ajan tasaisessa kasvussa. Vakuutuksia on joka lähtöön, ja niitä ostavat niin aikuiset itselleen kuin lapsilleen (siirryt toiseen palveluun). Vakuutukset korvaavat esimerkiksi sairauksista aiheutuneet hoito- ja tutkimuskulut.

Mutta miten käy yksityisten sairauskuluvakuutusten sote-uudistuksessa?

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäällikkö Outi Antila sanoo, että jos sote-uudistus toteutuu niin kuin on suunniteltu, kiinnostus yksityisiä sairauskuluvakuutuksia kohtaan todennäköisesti vähenee. Näin siksi, että hoitoonpääsyn toivotaan uudistuksen myötä nopeutuvan.

– Mitään esteitä yksityisten vakuutusten ottamiselle ei tulevaisuudessakaan ole, sanoo Antila.

Professorit: Riittävätkö rahat?

Pitkään sote-uudistusta seuranneiden professoreiden mielestä yksityisten vakuutusten rooli uudistuksen toteutuessa sisältää monia kysymysmerkkejä.

Professori Jussi Huttunen muistuttaa uudistuksen tavoitteena olevan, että tuleva maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto parantaa palvelujen tasoa. Tämä tarkoittaisi osaltaan sitä, että jonot hoitoon lyhenisivät sekä perus- että erikoissairaanhoidossa.

Sote-uudistuksessa nykyisin kuntien järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy uudelle 18 maakunnalle.

– Jos tämä tavoite toteutuu, niin silloin tarve yksityiseen vakuutukseen tulee vähenemään. Koko asia riippuu siitä, kuinka hyvin tässä uudistuksessa onnistutaan, pohtii Huttunen.

Hänen mukaansa olennaista on, riittävätkö tulevaisuudessa rahat maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ylläpitämiseksi. Hänen mukaansa ongelmana on se, että väestö vanhenee ja teknologia kehittyy ja teknologia on aina pääosin kalliimpaa, mitä tällä hetkellä on käytössä.

– Se tarkoittaa, että resurssitarve tulee lisääntymään. Jos bruttokansantuote kasvaa koko ajan, ja siitä pystytään erottamaan lisää rahaa näihin palveluihin, niin silloin palvelut riittävät, eikä ole tarvetta yksityisiin vakuutuksiin. Jos joku haluaa pelata varman päälle, niin silloin hän ottaa vakuutuksen, Huttunen miettii.

Sairaalavaatteita Meilahden Kolmiosairaalassa.
Sairaalavaatteita Meilahden Kolmiosairaalassa.Kalevi Rytkölä / Yle

Vakuutus apuun, jos maksut karkaavat käsistä?

Sote-uudistuksessa on tarkoitus, että asiakas voisi vapaasti valita sote-keskuksen ja hammashoitolansa. Uudistuksen mukaan julkisin varoin rahoitettuja palveluja voisivat tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Asiakasmaksun on suunniteltu olevan kaikissa sama.

Yhtenä osana uudessa järjestelmässä olisi henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli.

Henkilökohtaista budjettia käyttävän palvelutarpeet arvioidaan ja samalla määritetään rahoitettavat palvelut ja budjetin euromäärä. Tämän arvion tekee maakunnan liikelaitos. Henkilökohtaista budjettia on kaavailtu esimerkiksi vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille, joilla on pitempiaikainen avuntarve.

Asiakkaalle voidaan myöntää asiakasseteli, jolla voi tarvittaessa ostaa yksittäisen palvelun joltain muulta palveluntuottajalta.

Professori Anneli Pohjolan mukaan yksityiset sairauskuluvakuutukset voivat nousta tarpeellisiksi, jos esimerkiksi henkilökohtaiseen budjettiin tarkoitetut rahat eivät riitäkään. Hän sanoo, että kysymyksiä herättää tällä hetkellä henkilökohtaisen budjetin hinnoitteluperiaate ja johtaako se lopulta siihen, että tällaisella budjetilla katetaan vain pieni osa palvelun kustannuksista.

Hänen mukaansa myös asiakasmaksut voivat salaa nousta.

– Pelkona on, että kustannukset nousevat ja ihmisten pitää kattaa palveluja yhä enemmän vakuutuksilla, pohtii Pohjola.

Pohjolan mukaan soteuudistuksesta voikin tulla uusi sauma yksityisille vakuutuksille, mikä ei suinkaan ollut uudistuksen tarkoitus.

– Odottaisin sitä, että mietittäisiin tarkkaan asiakasmaksukriteerit, asetettaisiin maksuille katot, ja määriteltäisiin ne järkevästi niin, etteivät maksut karkaisi käsistä.

Vakuutusyhtiöt: Tietty osa asiakkaista pysyy yksityisellä

Vakuutusyhtiö LähiTapiolassa ei uskota, että sairauskuluvakuutusten määrä ainakaan vähenee sote-uudistuksen myötä.

Kehitysjohtaja Harri Ahon mukaan Suomessa pitää olla julkisin varoin ylläpidetty vahva julkinen sektori terveyspalveluja tuottamassa, ja sitä täydentävät vakuutusrahoitteinen yksityinen sektori. Hän sanoo, että Suomessa julkinen sektori on äärimmäisen hyvä nimenomaan vakavien sairauksien hoidossa, mutta perusterveydenhuollossa tarvitaan tehokkuutta.

Aho uskoo, että uudistuksesta huolimatta terveydenhoidossa syntyy pullonkauloja, jolloin asiakkaat joutuvat jonottamaan.

– Iso joukko suomalaisia on tottunut siihen, että he eivät halua jonottaa, ja haluavat mennä sinne mihin aikaisemminkin. Luulen, että tähän trendiin ei ole tulossa muutosta. Asiakkaat jakautuvat kahteen kategoriaan, eli niihin, jotka valitsevat sote-keskuksen, ja toiset eivät välttämättä rekisteröidy siihen ollenkaan, pohtii Aho.

OP-ryhmän asiantuntijoiden mukaan vielä ei voi arvioida, millä tavoin soteuudistus vaikuttaa yksityiseen terveysvakuutukseen. OP:n vahinkovakuutuksen liiketoimintajohtajan Olli Lehtilän ja Terveyden ja hyvinvoinnin liiketoiminta-alueen johtajan Samuli Saarnin mielestä on kovin optimistista ajatella, että ihmiset saisivat tulevaisuudessa nykyiset yksityiset palvelut julkisilla rahoilla, ja samaan aikaan vielä saataisiin miljardisäästöjä aikaan, kuten päättäjät ovat soten yhteydessä vakuuttaneet.

– Sitä voi pitää aika epätodennäköisenä, että voisi parantaa palveluiden saatavuutta, laatua, lisätä niiden käyttöä, ja samaan aikaan vähentää kustannuksia, Lehtilä ja Saarni huomauttavat.

LähiTapiolan kehitysjohtajan Harri Ahon mukaan yksityisen vakuutuksen hankkineiden toimintamalli on syvään juurtunut yhteiskunnassa, eikä sitä helposti muuteta. Hän sanoo, että ihmiset hakeutuvat hoitoon nykyään entistä hanakammin, ja käyttäytyminen aiempiin sukupolviin verrattuna on erilaista.

Lue myös:

Analyysi: Hallituskriisi loppui, soten perustuslakiongelmat jäivät – voi tuska ja ahdistus

Professorit: Sote-raketin lento on tuurista kiinni – "Vain uhkarohkeat insinöörit päästäisivät astronautit ensimmäiseen koerakettiin"