Hyppää sisältöön

Sitralta Sipilälle – näin valtion rahastosta tulee yksityinen

Juha Sipilästä tuli 2000-luvun alussa suurin omistaja rahastossa, joka oli luotu julkisella rahalla.

Juha Sipilä Solitran tehtaan tiloissa marraskuussa 1997. Sipilä rikastui myymällä osuuteensa taajuusmuuntimia valmistaneessa Solitrassa. Varojaan Sipilä on sijoittanut takavuosina kymmeniin yhtiöihin. Kuva: Yle

Sijoittajamaailmassa julkisesta tulee helposti yksityinen.

Tämän sai huomata myös pääministeri Juha Sipilä, joka toimi sijoittajana ennen politiikkaan siirtymistään.

Vuonna 1998 Sipilä valittiin rahastoja hallinnoivan Teknoventure Management -yhtiön hallituksen jäseneksi.

Yhtiö oli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran luomus.

1990-luvun lopulla valtio ohjeisti Sitraa organisoimaan julkisin varoin toimivat rahastot uudelleen – ja yksityistämään ne.

Alueellisten rahastojen tarkoituksena oli rahoittaa lupaavaa yritystoimintaa sekä houkutella mukaan sijoittajiksi yksityisiä tahoja.

Teknoventure Management vastasi kolmen rahaston toiminnasta, jotka olivat tehneet sijoituksia kymmeniin yhtiöihin.

Sipilälle Teknoventure oli tuttu toimija jo ennestään, sillä se oli tehnyt sijoituksia myös sellaisiin yhtiöihin, joissa myös Sipilä oli omistajana.

Ylen tekemän laajan selvityksen mukaan Juha Sipilä on sijoittanut takavuosina yli kahteenkymmeneen pk-yritykseen.

Sipilästä tulee rahaston suurin omistaja

Marraskuuhun 2000 saakka Teknoventure oli kokonaan Sitran omistama yhtiö. Se toimi eräänlaisena sateenvarjona, jonka alla toimi rahastoja, jotka taas tekivät sijoituksia yhtiöihin.

Raha, jota sijoitettiin, oli peräisin pääosin veronmaksajien kukkarosta, kuten Sitralta, Finnverallta, Suomen Teollisuussijoitukselta sekä Oulun seudun kunnilta.

Valtion uuden strategian mukaan rahastot sekä niitä hallinnoiva yhtiö piti kuitenkin yksityistää. Uudet omistajat löytyivät läheltä.

Juha Sipilä oli ollut vuodesta 1998 lähtien Teknoventure Managementin hallituksessa vahtimassa yhtiön sijoitusoimintaa eli käytännössä seuraamassa, että veronmaksajien rahaa käytettiin viisaasti.

Sipilästä tuli kuitenkin yhtiön yksi omistajista.

“Todettiin, että Sitra, yhtiön avainhenkilöt ja Fortel Communications Oy (Juha Sipilä) ovat tänään allekirjoittaneet osakassopimuksen, jonka mukaisesti Sitra myy osakkeistaan välittömästi 48% ja vuoden 2001 alussa 4% avainhenkilöille sekä vuoden 2001 alussa 29% Fortel Communications Oy:lle”, sanotaan Teknoventuren yhtiökokouspöytäkirjassa.

Sipilän yhtiöstä tuli järjestelyn myötä rahaston suuri omistaja. Sitrasta ei kerrota kauppasummaa, koska “kauppahinta ja muut kaupan  yksityiskohtaiset ehdot ovat luottamuksellisia tietoja.”

Kaupparekisteristä löytyvien asiakirjojen perusteella voi kuitenkin päätellä, että Sipilä maksoi osuudestaan todennäköisesti hieman yli 40 000 euroa. Teknoventuren hallinnoimien rahastojen arvo oli tuolloiin yhtiön tilinpäätöksen mukaan yli 20 miljoonaa euroa.

Sipilä ehti omistaa rahastoa vuosina 2000-2004. Tuona aikana Teknoventure teki sijoituksia yli kahteenkymmeneen yhtiöön, joista Sipilä siis omisti rahaston välityksellä pieniä osuuksia.

Nykyisin Teknoventure toimii nimellä Nowelco.

Sipilällä tai hänen lastensa sijoitusyhtiöllä ei ole enää omistuksia rahastossa.

Kuva: YLE

Sipilästä Chempoliksen omistaja

Kevättalvella 2017 oikeuskansleri selvitti pääministeri Juha Sipilän toimintaa Intiaan suuntautuvalla vienninedistämismatkalla. Asiasta oli kanneltu sen jälkeen, kun kävi ilmi, että matkalla oli mukana biojalostamoyhtiö Chempoliksen edustajia.

Sipilän lapset omistavat perheen sijoitusyhtiön kautta viiden prosentin osuuden yhtiöstä. Oikeuskansleri ei löytänyt moitittavaa Sipilän toiminnasta.

Sitran perustama rahasto Teknoventure oli oululaisen Chempoliksen omistaja 2000-luvun alussa, eli samaan aikaan kuin Sipilä oli hallituksen jäsen rahastojen pyörittämisestä vastaavassa hallintointiyhtiössä.

Biojalostusteknologiaa kehittävän Chempoliksen tilat Oulussa. Kuva: Timo Heikkala / Lehtikuva

Myös valtion omistama ja eduskunnan alainen rahasto Sitra omisti yhtiötä samoihin aikoihin.

Chempolis kehittää muurahaishapon käyttöön pohjautuvaa tekniikkaa, jonka avulla voidaan valmistaa esimerkiksi sellua tai biopohjaisia polttoaineita. Yhtiö on tehnyt raskaita tappioita vuodesta toiseen, eikä Chempoliksen tekniikkaan pohjautuvaa teollista laitosta ole saatu aikaiseksi yhtiön suurista lupauksista huolimatta.

Valtio ja Sipilä ovat kuitenkin uskoneet yhtiöön. Teknoventure-rahasto myi Chempoliksen osakkeitaan Juha Sipilän liikemiestutulle eli Juha Hulkolle vuonna 2007. Tämän jälkeen myös Sipilästä tuli Chempoliksen osakas. Hän osti osuutensa ilmeisesti juuri Juha Hulkolta.

Uudet liikemiesomistajat eivät saaneet yhtiön kurssia käännettyä. Konkurssin partaalla olevan yhtiön pelastajaksi löytyi syksyllä 2016 valtionyhtiö Fortum.

Fortum on nykyisin Chempoliksen suurin omistaja. Myös Sipilän lasten sijoitusyhtiö sekä Juha Hulkko ovat edelleen yhtiön omistajia.

Lue myös: