Opettaja laulatti virsiä, luki Raamattua ja pudotti arvosanat – vanhemmat päättivät ottaa luokallisen oppilaita pois koulusta koko vuodeksi

Opetusalan ammattijärjestössä OAJ:ssä ei ole ennen kuultu tapauksesta, jossa kokonainen luokka siirtyisi toiseen kouluun tai kotiopetukseen opettajan opetusmetodien vuoksi. Kunta kiistää vanhempien väitteet.

Koulutus ja kasvatus
lapsi rukoilee
Yle

Virolahdella toimivan Klamilan koulun oppilaiden vanhemmat ovat päättäneet ottaa luokallisen oppilaita pois koulusta, ellei lasten opettajaa vaihdeta.

Vanhemmat ovat jo pitkään olleet tyytymättömiä opettajan opetusmetodeihin. Vanhempien mukaan yhdistelmäluokkaa opettava opettaja ei noudata uutta opetussuunnitelmaa vaan suosii hyvin perinteisiä oppikirjoihin nojaavia opetuskäytäntöjä. Vanhempien mielestä opettaja ei esimerkiksi hyödynnä opetuksessaan teknologiaa, tabletteja tai tietokonetta.

Virolahden kunta kiistää vanhempien väitteet ja pitää opettajan kohtelua kohtuuttomana. Se on myös ilmoittanut, ettei suostu vanhempien vaatimuksiin opettajanvaihdoksesta.

Musiikintunneilla hän opettaa vain nokkahuilun soittoa.

Jaana Kokkala

Vanhempien mukaan esimerkiksi ryhmätyöskentely puuttuu kyseisen opettajan luokasta kokonaan.

– Musiikintunneilla hän opettaa vain nokkahuilun soittoa. Muihin soittimiin ei kosketa. Vanhemmat ovat ihmetelleet myös yksinlaulukokeita, joissa saa paremman arvosanan jos esiintyy seisten. Lisäksi lapsia on simputettu tivaamalla samalta oppilaalta vastausta kysymykseen kohtuuttoman kauan, jopa kokonaisen tunnin, kertooerään koululaisen äiti Jaana Kokkala.

Uskonnollisen vakaumuksen omaava opettaja on myös laulattanut lapsilla virsiä ja lukenut Raamattua aamunavauksissa. Opetushallituksen pari vuotta sitten päivittämän ohjeistuksen mukaan koulussa voi olla uskonnollisia aamunavauksia, mutta vanhemmilta on aina kysyttävä niihin lupa.

Klamilan koulussa lupaa vanhemmilta ei kysytty, mutta oppilaat lauloivat virsiä joka aamu. Virsien laulattaminen loppui vanhempien pyynnöstä väliaikaisesti. Se alkoi kuitenkin jälleen viime syksynä ja vanhemmat joutuivat huomauttamaan asiasta uudelleen. Tämän jälkeen opettaja on lopettanut uskonnolliset aamunavaukset.

Neljän numeron romahduksia

Lopullisesti vanhemmat saivat tarpeekseen, kun useiden lasten arvosanat putosivat viime syyslukukaudella yllättäen jopa neljällä numerolla.

– Arvosanoja on pudotettu aivan mielivaltaisesti. Kahden oppilaan äidinkielen numero oli pudonnut yhdeksästä vitoseen, mikä tuli vanhemmille yllätyksenä. Opettaja ei ollut missään vaiheessa kotiin yhteydessä, vaikka pudotus oli noin iso. Opettajan ainoa selitys oli, ettei ollut luettu läksyjä, Kokkala ihmettelee.

Opettaja tekee omat pedagogiset ratkaisunsa, eikä jako uuteen ja vanhaan ei ole selvä.

Auli Hyttinen

Yhdistelmäluokan oppilaiden vanhemmat ovat kannelleet opettajasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Kantelu toimitettiin aluehallintovirastoon kesäkuun alussa.

Kantelun mukaan opettajan opetusmetodit ovat herättäneet keskustelua virolahtelaisten keskuudessa jo vuosien ajan. Kantelussa nostetaan esiin myös vanhoja tapauksia, joissa opettajan käytös on vanhempien mielestä ollut arveluttavaa.

Kantelusta kertoi ensin Kymen Sanomat.

Kunta täysin eri mieltä

Kokkalan mukaan yhdistelmäluokan oppilailla on kuluneen lukuvuoden aikana alkanut esiintyä fyysisiä oireita kuten päänsärkyä ja pahoinvointia.

– Lapset ovat jo viime syksynä pyytäneet rehtoria puuttumaan epäkohtiin, mutta aika vähän sen eteen on tehty. On pettynyt olo. Tuntuu, että lasten ja meidän vanhempien toiveita vähätellään, Kokkala sanoo.

Kahden oppilaan äidinkielen numero oli pudonnut yhdeksästä vitoseen.

Jaana Kokkala

Opettaja ei halua kommentoida kiistaa julkisesti eikä koulun rehtoria ole tavoitettu. Virolahden kunnalla on kuitenkin tilanteesta täysin päinvastainen näkemys kuin vanhemmilla. Kunnan sivistystoimenjohtajan Auli Hyttisen mukaan väitteet opettajan vanhanaikaisista opetusmetodeista eivät pidä paikkaansa.

– Opettaja tekee omat pedagogiset ratkaisunsa, eikä jako uuteen ja vanhaan ei ole selvä. Esimerkiksi uuden opetussuunnitelman mukainen koodaus oli opettajan toimesta hoidettu, kun muilla opettajilla siinä oli vielä toivomisen varaa, Hyttinen toteaa.

Vanhoja asioita

Arvosanojen putoaminen neljällä numerolla ei Hyttisen mukaan ole normaalia, mutta asiasta on jo keskusteltu koulun sisällä.

– Olemme selvittäneet, mistä on kyse. Meillä on jo arvio arvosanojen laskuun johtaneista syistä, mutta asiasta pitää vielä keskustella opettajan kanssa ennen kuin voin kommentoida niitä.

Hyttinen on hämmästynyt myös siitä, että kanteluun on nostettu vuosien takaisia, vanhempien kanssa jo selvitettyjä tapauksia.

– Vanhempien taholta on annettu ymmärtää, että nämä asiat on jo selvitetty.

Tämä on aivan loputon suo.

Auli Hyttinen

Vanhempien tekemässä kantelussa arvostellaan myös sivistystoimenjohtajaa muun muassa vanhempien vähättelystä, mitätöinnistä ja pilkkaamisesta sekä opettajan suojelemisesta ja varoitusten tai virkavirheiden kirjaamatta jättämisestä.

– En tunnista itseäni näistä lainkaan. Tarkoituksena ei myöskään ole suojella ketään vaan eri tilanteissa pyrkiä selvittämään asiat ja niiden eri puolet mahdollisimman rakentavasti.

Kohtuutonta arvostelua

Hyttinen sanoo, että asian tiimoilta on pidetty useita palavereja vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa.

– On tehty toimenpiteitä vanhempien toiveiden mukaan. Olemme istuneet alas, käsitelleet näitä asioita ja opettaja muuttanut toimintatapojaan. Tämä on aivan loputon suo.

Hyttisen mielestä kyseinen opettaja on joutunut jokseenkin kohtuuttoman arvostelun kohteeksi. Koulun henkilökunta on ollut huolissaan hänen jaksamisestaan. Klamilan koulussa pitkään työskennellyt opettaja ei kuitenkaan ole halukas siirtymään opettajaksi toiseen kouluun.

Hyttinen on harmissaan siitä, että vanhemmat ovat vieneet asian julkisuuteen.

– Asian käsittely julkisuudessa ei liene kenenkään etu. Ei kunnan, koulun, vanhempien, opettajien eikä oppilaiden.

Valtaosa koulunvaihtohakemuksista hylättiin

Oppilaiden vanhemmat ovat vaatineet opettajanvaihdosta, mutta tähän ei ole kunnan puolelta suostuttu. He ovat myös hakeneet lähes kaikille yhdistelmäluokan oppilaille siirtoa Virojoen alakouluun. Oppilaita, joille siirtoa on haettu, on yhteensä 12.

Kaikkien kuudesluokkalaisten vanhemmat haluavat siirtää lapsensa toiseen kouluun, samoin valtaosa viidennen luokan oppilaiden vanhemmista. Klamilan kouluun on jäämässä neljä oppilasta.

Viidelle oppilaalle on jo myönnetty paikka toisesta koulusta. Suurin osa kuudesluokkalaisten hakemuksista hylättiin tila- ja opettajapulan vuoksi. Yhden koululaisen äidin Jaana Kokkalan mukaan vanhemmat valittavat hylkäyspäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

– Sen jälkeen vanhemmat miettivät kotiopetusta tai paikkakunnan vaihtoa, Kokkala toteaa.

Tilanteet ovat aiempaa hankalampia ja monimutkaisempia.

Nina Lahtinen

Julkisuudessa on viime vuosina puitu useita tapauksia, joissa vanhemmat ovat olleet tyytymättömiä lapsensa opettajaan tai opetukseen. Vanhempainliittoon tulee kyselyitä paitsi yksittäisistä oppilasta, myös isompia ryhmiä koskevista epäkohdista ja siitä, miten epäkohtiin pitäisi puuttua. Vanhempainliiton erityisasiantuntija Tuija Metso kertoo, että jos isompi joukko ottaa yhteyttä, syynä ovat usein opettajan toimintatavat luokassa.

– Kyse voi olla opetusmetodeista, opettajan käyttäytymisestä, arviointikäytännöistä tai siitä, noudattaako opettaja opetussuunnitelmaa. Ohjeistamme vanhempia aina niin, että ongelma kannattaa yrittää ratkaista ensisijaisesti opettajan ja koulun kanssa, sanoo Metso.

"Lapset joutuvat kurjaan välikäteen"

Opetusalan ammattijärjestössä OAJ:ssä ei ole aiemmin kuultu tapauksesta, jossa koko vuosiluokan oppilaat halutaan siirtää toiseen kouluun opettajan vuoksi.

– Asia pitäisi selvittää ja ratkaista jo ennen kuin tällainen tilanne syntyy. Nämä ovat todella vaikeita juttuja. Kun tilanne pääsee noin pahaksi, lapset joutuvat kurjaan välikäteen, sanoo koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen OAJ:stä.

OAJ:n saamissa yhteydenotoissa kyse on yleensä lapsen kiusaamisesta, liian suuresta luokasta tai oppilaista, jotka vanhempien mielestä eivät kuulu tavalliseen kouluun. Tänä vuonna myös oppilaiden arviointi on herättänyt keskustelua.

– Tilanteet ovat aiempaa hankalampia ja monimutkaisempia. Niihin vaikuttavat monet uudistukset, lisääntynyt työttömyys, lapsiperheköyhyys ja maahanmuuttajien sekä muiden erityisoppilaiden sijoittaminen tavallisille luokille ilman heidän tarvitsemaansa tukea. Isoissa luokissa opettajalla on myös vähemmän aikaa yksittäiselle oppilaalle ja vanhemmalle, toteaa Lahtinen.

Tämä ei ole asia, josta voi vetää opettajan tilille.

Jaakko Salo

Lahtisen mukaan tyytymättömien vanhempien määrä ei välttämättä ole kasvanut, mutta joukko on aiempaa äänekkäämpi ja sähköiset viestintävälineet ovat alentaneet kynnystä puuttua asioihin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että opettajien kiusaamistapaukset ovat viime vuosina lisääntyneet.

– He kokevat oppilaiden taholta väkivaltaa ja häirintää. Erityisopettajat joutuvat päivittäin työskentelemään lasten kanssa, jotka eivät pysty hallitsemaan käytöstään.

Opettaja saa soveltaa opetussuunnitelmaa

OAJ:n mukaan opettajalla on suuret vapaudet soveltaa uutta opetussuunnitelmaa. Vaikka opetussuunnitelma kuvailee opetusmenetelmät, opettaja päättää, millainen tapa opettaa soveltuu omalle ryhmälle.

Uusi opetussuunnitelma esimerkiksi vaatii tietokoneiden tai tablettien käyttöä opetuksen välineinä, mutta OAJ:n mukaan tässä on suuria käytännön ongelmia.

– Monissa kouluissa ei ole tarpeeksi laitteita. Isossakin koulussa saattaa olla vain yksi atk-luokka, jossa on huonosti toimivat koneet. Myös opettajien koulutuksessa on puutteita. Tämä ei ole asia, josta voi vetää opettajan tilille, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo.

Lapsen koulumenestyksen radikaalista heikkenemisestä on Salon mukaan tiedotettava vanhempia hyvissä ajoin. Näin sanotaan paitsi opetussuunnitelmassa myös perusopetusasetuksessa.

– On selvää, että vanhemmat on pidettävä kartalla opintojen etenemisestä. Arvioinneissa ei pitäisi tulla isoja yllätyksiä.

Klo 21:05 tekstiin lisätty, että neljä oppilasta on jäämässä Klamilan kouluun.