Tutkimus: Hyvä keski-ikä luodaan jo lapsuudessa

Lapsen sosiaaliset taidot ja taitava tunteiden käsittely ennakoivat hyvää aikuisuutta. Vuosikymmenten työ on tiivistetty tänään julkaistuun kirjaan.

tiede
Lapsi ja hiekkakakku.
Titta Puurunen / Yle

Lapsen koulumenestys tai perheen sosiaalinen tausta eivät määrää tulevaisuutta. Yli 40 vuotta jatkunut suomalaistutkimus (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että lapsen itsesäätely on avain hyvään aikuisuuteen.

Itsesäätely koostuu muun muassa lapsen sosiaalisista taidoista ja tunteiden käsittelystä. Professori Lea Pulkkisen mukaan lapsen keinot käsitellä ongelmatilanteita, kyky huomioida muut ja myönteinen ajattelutapa heijastuvat aikuisikään.

Vuosikymmenien työ kirjaksi

Pulkkinen on vuosia kestäneen Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen alulle panija ja johtaja. Tänään on julkaistu Pulkkisen ja Katja Kokon kirjoittama kirja, johon Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen tulokset on tiivistetty. Kokko on Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja.

Lapsesta aikuiseksi -tutkimus alkoi vuonna 1968, kun tutkittavat olivat 8-vuotiaita. Heitä seurattiin vuosien ajan – viimeisin aineisto kerättiin 2009, kun tutkittavat olivat täyttäneet 50 vuotta.

Tutkimus on toteutettu Jyväskylän yliopistossa psykologian laitoksella. Tutkittavien pitkä seuranta on herättänyt ihailua myös kansainvälisesti.

Vaikutuksia koulutuksesta persoonaan

Itsesäätely vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin.

– Vahva itsesäätely edistää koulutuksessa ja työelämässä selviytymistä, parisuhdetta, terveyskäyttäytymistä ja yhteiskuntaan jäsentymistä sekä persoonallisuuden rakentumista joustavaksi, tähdentää professori Pulkkinen yliopiston tiedotteessa.

Vanhempi voi tukea lapsensa itsesäätelyn kehitystä. Pulkkisen mukaan vanhempi, joka osaa tarkastella asioita lapsensa näkökulmasta, tukee, osoittaa aitoa kiinnostusta ja kuuntelee lapsen tarpeita ja ajatuksia, edistää itsesäätelyä.

Kun lapsi saa kasvaa hyväksyvässä ja lämpimässä ilmapiirissä, kehittyy itsesäätely suotuisasti.

Keski-iän kriisi on harvinainen

Lapsesta aikuiseksi -tutkimus tuo myös paljon kaivattua tietoa aikuisiän kehityksestä.

Usein ajatellaan, että kehitys rajoittuisi lapsuuteen. Aikuiset kohtaavat kuitenkin paljon haasteita muun muassa työ- ja perhe-elämässä, mikä tarjoaa tilaisuuksia kasvuun ja vastuullisuuteen.

Ihmisiä sauvakävelyllä.
Derrick Frilund / Yle

Tutkimuksen mukaan runsaalla alkoholin käytöllä on eniten haitallisia vaikutuksia aikuisiän kehitykseen. Yleisesti ottaen keski-ikäiset ovat varsin terveitä, työkykyisiä ja vastuullisia. Pulkkinen harmittelee keski-iän leimaamista kriisivaiheeksi.

– Keski-ikäisten syrjintä työmarkkinoilla ja heidän leimaamisensa keski-iän kriisillä ei ole tämän tutkimuksen mukaan perusteltua. Elämässä on siirtymävaiheita, mutta hankalia kriisejä kokevat vain harvat ihmiset.