Hyvästi roaming-maksu, tervetuloa lisämaksu? Operaattoreille lupa periä ylimääräistä puhelimen käytöstä ulkomailla

Vaikka roaming-maksu poistui, operaattorit voivat laskuttaa puhelimen käytöstä ulkomailla, jos puhelnita käyttää enemmän kuin "kohtuullisen" määrän.

Kuva: Yle

Kaikki isot Suomessa toimivat teleoperaattorit ovat saaneet poikkeusluvan periä lisämaksua verkkovierailusta ulkomailla, kertoo Viestintävirasto (siirryt toiseen palveluun).

EU:n roaming-säännöt muuttuivat tänään torstaina. Teleoperaattorit eivät enää saa periä maksua roamingista eli verkkovierailusta. Se tarkoittaa, että suomalaisella liittymällä varustettua matkapuhelinta pitäisi voida käyttää muissa EU-maissa ilman verkkovierailumaksua.

Suomalaiset teleoperaattorit ovat kuitenkin olleet roaming-maksun poistosta huolissaan, sillä suomalaiset matkailevat paljon ja ovat tottuneet käyttämään puhelinta myös ulkomailla muutenkin kuin vain soittamiseen ja tekstailuun. Suomalaisten mobiilidatan käyttömäärät ovat Viestintäviraston mukaan maailman kärkeä.

Vaikka verkkovierailumaksu poistuu puhelimen käyttäjältä, teleoperaattori, eli vaikkapa DNA, joutuu maksamaan ulkomaiselle operaattorille siitä, että DNA:n asiakas käyttää ulkomailla toisen operaattorin verkkoa.

Jos verkkovierailut uhkaavat aiheuttaa operaattorille kohtuuttomia tappioita, se voi hakea poikkeuslupaa lisämaksujen perimiseen. Tällaisen poikkeusluvan teleoperaattorit DNA, Elisa, Telia ja Moi Mobiili ovat siis saaneet.

Kohtuukäytön ylityksestä ilmoitus puhelimeen

Viestintäviraston mukaan kohtuullisesta roaming-käytöstä ei peritä lisämaksuja kotimaan hinnan lisäksi. Jos kohtuukäytön raja on ylittymässä, operaattorin tulee varoittaa tästä viestillä ja kertoa, paljonko lisäkäyttö maksaa.

EU on määritellyt lisämaksujen enimmäismäärät (siirryt toiseen palveluun). Operaattorit päättävät itse, ottavatko ne lisämaksut käyttöön täysimääräisinä, osittain tai lainkaan, Viestintävirasto sanoo (siirryt toiseen palveluun).

Kuva: Yle

Matkapuhelimen käyttö Euroopassa halpenee joka tapauksessa merkittävästi, virasto arvioi.

Suomen hintataso on Viestintäviraston mukaan kansainvälisesti vertailtuna edullinen ja valtaosa liittymistä sisältää rajattoman datakäytön.

Talvella operaattorit arvelivat, että uudistus tuo paineita nostaa kuluttajilta perittäviä maksuja. Ne ovat varautuneet muutokseen tuomalla markkinoille uudenlaisia liittymiä. Operaattorit ovat saaneet itse määritellä kohtuullisen käytön rajat.