Thaipoimijat eivät enää halua Suomeen – tulijoita huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna

Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvellaan, että Thaimaassa poimijoita rekrytoivat tahot liioittelevat muun muassa marjanpoiminnasta maksettavaa palkkaa.

marjanpoiminta
Thaipoimijoita metsässä.
Suomeen matkaa joka vuosi uusia metsämarjanpoimjoita.Jarmo Nuotio / Yle

Thaimaasta ei olla enää yhtä innokkaasti tulossa metsämarjan poimintaan Suomeen kuin aikaisemmin.

Tämän hetkisten Suomen suurlähetystöltä Bangkokista saatujen tietojen perusteella arvio on, että thaimaalaisten luonnonmarjapoimijoiden määrä kaudelle 2017 jää huomattavasti viime vuotta alhaisemmaksi.

– Tähän mennessä olemme vastaanottaneet yhteensä 2368 thaimaalaisen luonnonmarjapoimijan viisumihakemukset. Poimijoiden viisumihakemuksia otetaan edelleen vastaan, joten kokonaismäärä vahvistuu vasta myöhemmin, kertoo ulkoasiaministeriön kansalaispalveluassistentti Saara Grip.

Mustikoita varvussa.
Poimija voi kerätä hyvältä paikalta jopa 200 kiloa mustikkaa päivässä.Julia Sieppi / Yle

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen mukaan Suomeen tulevien thaipoimijoiden kokonaismäärä on pysynyt noin 3400–3500:ssa useita vuosia. Joka vuosi Suomeen matkaa kuitenkin myös uusia poimijoita, mutta aikaisempina vuosina olleet eivät enää halua tulla Suomeen uudelleen.

TE-toimiston mukaan 20–30 prosenttia poimijoista ovat uusia, ja loput ovat olleet Suomessa aikaisemminkin.

Liioittelua palkasta

Thaimaasta tulevien poimijoiden määrä ei ole vapaasti Suomen viranomaisten, yritysten tai heidän koordinaattoreiden päätettävissä.

– Thaimaan viranomaiset määrittelevät Suomelle vuosittain kiintiön sille, kuinka paljon Thaimaasta Suomeen on mahdollista lähteä poimijoita. Tällä kiintiöpolitiikalla viranomaiset varmistavat sen, että jokaiselle poimijalle varmasti riittää poimittavaa ja että he tulevat toimeen, kiteyttää Sorainen.

Sorainen arvelee, että Thaimaan työministeriö ja ulkoministeriö eivät kerro perusteitaan kovin yksityiskohtaisesti. Hän uskoo, että he ovat todenneet, että marjaa ei riitä kaikille.

Thaimaalainen marjanpoimija.
Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvellaan, että Thaimaan päässä marjanpoimijoita rekrytoivilla henkilöillä on taipumusta liioitella esimerkiksi marjanpoiminnasta ansaittavan palkan määrää.Yle

Soraisen mukaan varsinkin isommat yritykset haluaisivat paljon enemmän poimijoita kuin mitä he saavat. Tämän tietää myös suomussalmelaisen marjanjalostusyritys Kiantaman toimitusjohtaja Vernu Vasunta.

– Viime vuonna meillä oli yhteistyökumppaneiden kanssa kutsuttuna vajaat 500 poimijaa, ja tänä vuonna määrä olisi noin 300 poimijaa. Määrä on merkittävästi vähemmän kuin viime vuonna, Vasunta toteaa.

Vasunta kertoo, että marjayrityksellä olisi mahdollisuus tuoda yhteistyökumppaneiden kanssa enemmän poimijoita Suomeen, mutta heitä ei näillä näkymin saada niin montaa kuin yritys toivoisi.

– Moni ei halua lähteä Thaimaasta, koska marjanpoimijoiden ansiot ovat laskeneet viimeiset kolme vuotta. Poimijat ovat selvästi tulleet siihen johtopäätökseen, että he haluavat katsoa, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Vieläkö hinta laskee, vai lähteekö se nousemaan, sanoo Vasunta.

Suomen päässä ei kukaan tai mikään taho voi varmistaa, että maksettu raha lyhentämättä pääty poimijalle itselleen.

Olli Soroinen

Thaimaan viranomaisten kiintiö on ollut pitkälti saman kokoinen vuosittain, noin 3 400–3 500 poimijaa. Yritykset joutuvat jakamaan poimijat tämän kiintiön puitteissa. Sorainen kertoopoimijoiden jakamisen olevan kinkkistä.

– Kakun jakamisessa ehtoja ovat muun muassa se, kuinka yritys on suoriutunut aikaisempina vuosina, kuinka poimijat ovat siellä ansainneet ja minkälaista palautetta poimijat ovat yrityksestä antaneet, kertoo Sorainen.

Mustikka kukkii.
Luonnonvarakeskuksen mukaan pelkän kukinnan perusteella ei voida sanoa, kuinka runsas marjakausi on tulossa. Marjojen määrä riippuu siitä, kuinka pölytys onnistuu. Tänä vuonna Luonnonvarakeskus on havainnut mustikankukintoja Etelä- ja Keski-Suomessa. Ismo Pekkarinen / AOP

Sorainen epäilee, että Thaimaan päässä marjanpoimijoita rekrytoivilla henkilöillä on taipumusta liioitella esimerkiksi marjanpoiminnasta ansaittavaa palkkaa.

– Tieto, joka annetaan Thaimaassa marjanpoiminnasta ja ansio-omaisuuksista, ei välttämättä ole peräisin suoraan yritysten käyttämiltä koordinaattoreilta ja niiltä tahoilta, jotka värväävät poimijoita, kertoo Sorainen.

Soraisen mukaan yritysten viranomaisten on hankala varmistua siitä, mitä poimijoille Thaimaassa kerrotaan.

– Poimijat eivät ehkä ymmärrä rekrytointipuheita myyntipuheina, vaan ottavat sen totena, vaikka ei ehkä pitäisi.

Sorainen arvelee, että kyse ei ehkä ole suoranaisesta valehtelusta, vaan siitä, että rekrytoijat haluavat antaa Suomesta mahdollisimman hyvän kuvan ja saada sitä kautta värvättyä poimijoita.

Epäselvyyksiä ansioissa

Yksi iso ongelma poimijoiden kohtelussa on ollut palkanmaksu. Poimijoita kutsuvien vastuuyritysten on huolehdittava siitä, että poimijoilla on Suomessa oleskellessaan mahdollisuus ansaita vähintään 30 euroa jokaisena poimintapäivänä.

Tämän lisäksi poimijalla tulee olla mahdollisuus ansaita varat majoitus- ja lentolippukulujen kattamiseksi. Poimijat eivät ole työsuhteessa marjanostajiin, eivätkä he myöskään ole yrittäjiä.

– Käytännössä asia tarkoittaa sitä, että yrityksen on osoitettava poimijoille ne poimintapaikat, joissa ansaintamahdollisuus olisi mahdollisimman hyvä, kertoo TE-toimiston kansainvälisen työnvälityksen asiantuntija Hannele Mesilaako-Aartola.

mies allekirjoittaa paperia
Aiesopimuksen tavoitteena on muun muassa parantaa luonnonmarjanpoimijoiden asemaa ja ansaintamahdollisuuksia.AOP

Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimintaan liittyvä aiesopimus allekirjoitettiin vuoden 2014 lopussa. Aiesopimuksen tavoitteena on muun muassa parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, joita sovelletaan luonnontuotteita poimivien viisumivelvollisten maiden kansalaisiin. Aiesopimuksen on allekirjoittanut 18 yritystä.

Lisäksi tarkoituksena on parantaa luonnonmarjanpoimijoiden asemaa ja ansaintamahdollisuuksia sekä yhtenäistää heitä kutsuvien vastuuyritysten toimintatapoja.

Määrä on merkittävästi vähemmän kuin viime vuonna.

Vernu Vasunta

Vielä viime kesänä 30 euron päivämaksuissa oli kuitenkin huomattavia epäselvyyksiä. Nyt aiesopimukseen on tehty muutos, jolla pyritään siihen, että jokainen yritys maksaa päivittäisen 30 euroa yhdenmukaisten sääntöjen mukaan. Laskukaavoja 30 euron päiväpalkan laskemiseen oli yhtä monta kuin yrityksiä, kertoo Sorainen.

– Viime kesänä tässä oli epäselvyyksiä, ja se näkyi erityisesti yritysten raportoinneissa. Monissakaan tapauksissa poimijat eivät nähneet 30:tä euroa, vaan paljon pienempiä summia, jos edes saivat rahaa.

puolukat
Thaipoimijat marjastavat eniten puolukkaa ja mustikkaa.Tuomo Häkkinen

Toinenkin rahaan liittyvä muutos selkeytettiin aiesopimukseen: poiminta-ansio täytyy maksaa ennen poimijoiden poistumista Suomesta. Sitä oli edellytetty aiesopimuksessa aikaisemminkin, mutta nyt asia on Soraisen mukaan kirjattu sopimukseen selkeästi ja yksiselitteisesti.

– Poikkeustilanteissa ja teknisistä syistä se voidaan maksaa myöhemmin. Silloin poimijalle pitää antaa ennen maasta lähtöä selvitys siitä, millainen summa on maksamatta ja milloin se maksetaan suoraan poimijan pankkitilille.

Soraisen mukaan tämän avulla pyritään välttämään sitä, että poimijoille tarkoitettu raha ei pyörisi välittäjän kautta lähtömaassa.

– Suomen päässä ei kukaan tai mikään taho voi varmistaa, että maksettu raha päätyy lyhentämättä poimijalle itselleen.

Lue lisää:

Thaipoimijoiden poikkeuksellinen oikeussoppa pian päätökseen: syytteitä ihmiskaupasta ja hurjia korvausvaatimuksia

Thaipoimija paiskii 13-tuntista työpäivää – "Hyvältä paikalta olen poiminut 200 kiloa mustikkaa päivässä"

Juttuun on lisätty aiesopimuksen allekirjoittaneiden yritysten lukumäärä 19.6.2017 klo. 8:20