1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulienergia

Hallituksen selvitys paljasti: Tuulivoimaloiden infraäänet samaa luokkaa kuin kaupungeissa – piittaamattomat merikotkat törmäilevät voimaloihin

Perussuomalaisten vaatima selvitys on tehty. Ihmisten voimaloiden äänistä saamat oireet ovat harvinaisia.

Merikotka lennossa. Kuva: Kalle Heikkinen / Yle

Perussuomalaiset väitti viime talvena, että tuulivoimaloiden lähistöllä lepakot räjähtelevät ja ihmiset sairastuvat infraäänistä. Perussuomalaiset halusi asiasta selvityksen, ennen kuin energiamuotojen tukieuroista päätetään. Hallitus taipui selvittämään asiaa.

Nyt tuulivoiman terveysselvitys on nyt laadittu.

Infraäänet ovat matalataajuuksisia ääniä, joita korva ei kuule. Ääntä lähtee pyörivistä tuulivoimaloista mutta myös muusta ympäristöstä. Näin työ- ja elinkeinoministeriö tiivistää asian tiedotteessaan:

"Terveysselvityksen mukaan mitatut infraäänitasot ovat samaa suuruusluokkaa tuulivoimaloiden lähellä ja kaupunkiympäristössä. Selvityksessä todetaan, että olemassa olevien tutkimusten perusteella tällaisissa ympäristöissä esiintyvien infraäänitasojen suorista terveyshaitoista ei ole tieteellistä näyttöä."

Selvityksen mukaan tuulivoiman infraäänten joillekin aiheuttamia oireita ei voida täysin sulkea pois, toisaalta niille ei löydy myöskään tieteellistä näyttöä.

Selvitystä oli laatimassa (siirryt toiseen palveluun) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Säteilyturvakeskus ja ympäristöministeriö.

Toisaalta selvitys toteaa, että ihmiset ovat yksilöllisiä ja jotkut voivat kokea saavansa oireita. Aukottomasti ei ole voitu todistaa, johtuvatko oireet vai eivät roottorinlapojen pyörimisestä.

Jo aiemmin oli päätetty, että selvitystä jatketaan syksyllä – nyt tutkimalla ja mittaamalla koeoloissa, miten ihmiset tuulivoimaan reagoivat.

Piittaamattomat merikotkat, törmäilevät kanalinnut

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Tuulivoimalla on myös vaikutuksia alueen lintuihin. Luomuksen (Luonnontieteellisen museon) museomestari Kalle Meller selvitti (siirryt toiseen palveluun)tutkimuksia ja kirjallisuutta lukemalla, että pidemmällä aikavälillä lintupopulaatiot eivät hätkähdä tuulivoimaloista.

Jonkun verran vaikutuksia on, varsinkin aluksi. Selvityksen mukaan merialueiden sorsat, hanhet ja joutsenet oppivat väistelemään tuulivoimaloita, mutta petolinnut törmäilevät vielä vuosienkin päästä.

Harvinaisen röyhkeiltä vaikuttavat selvityksen perusteella merikotkat, joiden asenne on selvityksen mukaan piittaamaton. Ne eivät väistä myllyjen roottoreita vaan valitsevat lentoreittinsä muilla perusteilla.

Kanalinnut ovat myös onnettomuusalttiita – ne eivät kuitenkaan lennä myllyn siipiin vaan ajavat suoraan tuulivoimalan torniin.

Perussuomalaisten lepakkojutut eivät saaneet vahvistusta

Lepakoita pyörii joskus tuulivoimaloiden lähellä, sillä ilmavirta houkuttelee hyönteisiä.

Lepakoiden räjähtelyä, josta perussuomalaiset vaalien alla puhuivat, ei ole tunnistettu tieteellisesti. Sen sijaan niiden keuhkoihin voi tulla repeämiä ilmanpaineen vaihtelusta tai sisäkorva voi vaurioitua – se taas vaikuttaa niiden kykyyn kaikuluodata ja suunnistaa.

Pysähdyksissä oleviin myllyihin lepakot eivät törmää vaan ne havaitsevat voimalat. Liikkuvaa lapaa ne eivät huomaa ajoissa, jos se tulee sivusta tai yläpuolelta.

Eri puolilla maailmaa on erilaisia arvioita, minkä verran lepakoita menehtyy tuulivoimapuistojen läheisyydessä – muutamasta lepakosta jopa pariinkymmeneen lepakkoon voimalaa kohden.

Suomessa asiaa on selvitetty etelärannikolla ja Pohjois-Pohjanmaalla laskemalla mahdollisia raatoja tuulipuistojen lähistöllä. Selvityksen mukaan niitä löytyi yhtenä kesänä Pohjanmaalta pari, etelästä vuosien kuluessa vain yksi.

Selvityksen mukaan suurin osa tuulivoimaloista ei tapa merkittävää määrää lintuja tai lepakoita, ja populaatiovaikutukset ovat luultavasti enimmäkseen pieniä – verrattuna muun ihmistoiminnan vaikutuksiin.