Onko sote-uudistuksen terminologia sinulle täyttä hepreaa – katso tästä lyhyt sote-sanasto

Jos et saa sotesta selvää, ei hätää. Vaikeaa se on asiantuntijoillekin. Tällä sanastolla pääset alkuun.

sote-uudistus
Grafiikk
Yle Uutisgrafiikka

Näillä käytät valinnanvapauttasi:

Asiakasseteli = Setelin myöntää sinulle maakunnan liikelaitos, sote-keskus tai hammashoitola sen jälkeen, kun palveluntarpeen arviosi on tehty. Setelillä voit valita hoitopaikan, missä esimerkiksi saat tarvitsemasi kuntoutuksen, kaihileikkauksen tai vaikkapa asumispalvelun. Kun esimerkiksi sote-keskuksen lääkäri lähettää sinut fysioterapiaan, saat setelin arvoisen hoidon siltä fysioterapeutilta, jonka valitset maakunnan hyväksymistä palvelun tarjoajista.

Asiakassuunnitelma = Palveluntarpeesi arvioidaan ja sinulle tehdään asiakassuunnitelma. Se sisältää kaikki tarvitsemasi palvelut ja sen, miten palvelut käytännössä toteutetaan.

Henkilökohtainen budjetti = Maakunnan liikelaitos arvioi palvelutarpeesi ja määrittää ennalta henkilökohtaisella budjetilla rahoitettavat palvelut ja budjetin euromäärän. Voit hankkia näitä palveluja tämän sovitun rahasumman mukaisesti mistä haluat. Tilillesi ei siirry rahaa, vaan maakunta maksaa suoraan palvelun tuottajalle. Henkilökohtaisen budjetin voi saada paljon palveluja tarvitseva vanhus- tai vammaispalveluiden asiakas.

Sosiaali- ja terveyskeskus = Sote-keskus. Voit valita itsellesi oman sote-keskuksen. Sen vastuulle kuuluu pitkälti samoja palveluja, joita nyt saat terveyskeskuksesta. Sote-keskusten palveluja ovat esimerkiksi terveysneuvonta ja terveystarkastukset, tavanomaiset käynnit yleislääkärin vastaanotolla, toiminta- ja työkyvyn arvioinnit, sosiaalihuollon ammattilaisten antama ohjaus ja neuvonta, sekä eräät lyhytaikaisesti tai tilapäisesti tarvittavat sosiaalipalvelut, kuten kotipalvelu.

Suoran valinnan palvelut = Saat itse valita maakunnan hyväksymistä palveluntuottajista itsellesi sopivimman sote-keskuksen tai hammashoitolan ilman palvelun tarpeen arviota.

*Suunhoidon yksikkö *= Toimipiste, josta saat hammashoidon suoran valinnan palveluja.

Nämä termit ovat usein käytettyä sote-slangia: 

Erityistason palvelut = Erikoissairaanhoidon palveluja. Myös jotkut vaativammat ja erityistä osaamista edellyttävät kehitysvammahuollon ja sosiaalihuollon palvelut kuuluvat tähän ryhmään.

*Integraatio *= Sote-integraatio tarkoittaa sitä, että palvelut on mahdollista saada sujuvana hoito- tai palveluketjuna, eikä asiakas putoa palvelujen väliin.

Järjestäjä = Vastaa siitä, että ihmiset saavat lakisääteiset palvelut. Järjestäjä vastaa myös palvelujen kustannuksista. Järjestäminen kuuluu 18 maakunnalle.

*Kapitaatiokorvaus *= Kiinteä korvaus eli rahamäärä, jonka maakunta maksaa sote-keskukselle ja hammashoitolalle sen asiakkaaksi listautunutta henkilöä kohden. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan ikä, sukupuoli, työssäkäynti ja hoidon tarve.

Kunta = Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta pois maakuntien vastuulle. Kunta vastaa tulevaisuudessa muun muassa koulutuksesta, kaavoituksesta ja kehittämisestä. Kunnan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatus ja koulutus, kirjastot ja kulttuuripalvelut, nuorisotyö, liikuntapaikat (uimahallit, hiihtoladut, pallokentät), teiden rakentaminen ja ylläpito, joukkoliikenne, vesihuolto, jätehuolto, ympäristönsuojelu sekä energiantuotanto ja -jakelu.

Sote-keskuksesta saatavat lyhytaikaiset ja tilapäiset sosiaalipalvelut = Näitä ovat sosiaalihuoltolain mukainen sosiaaliohjaus, kotipalvelu, kotihoito, sekä kasvatus- ja perheneuvonta.

Maakunta = Uusi kuntien ja valtion väliin tuleva itsehallinnon taso, jonka päättäjät valitaan vaaleilla. Kahdeksantoista maakuntaa vastaa jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Maakunnan liikelaitos = Ihminen saa muut kuin sote-keskuksen, hammashoitolan, ja näiden myöntämän asiakassetelin perusteella saatavat palvelut maakunnan liikelaitoksesta. Liikelaitos tuottaa maakunnan omat palvelut, esimerkiksi erikoissairaanhoitoa. Se voi myös myöntää asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, tai hankkia palveluja muilta palveluntuottajilta ostopalveluna. Sen viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa.

Perustason palvelut = Niillä tarkoitetaan tällä hetkellä kunnan tai kuntien yhteistoiminta-alueen, tulevaisuudessa maakuntien, järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja eli perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa.

Sairaanhoitopiiri = Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä, jotka ovat kuntien rahoittamia kuntayhtymiä. Niistä on saanut erikoissairaanhoidon palveluja. Sote-uudistuksessa ne katoavat.

Suoriteperusteinen korvaus = Tuottajalle maksetaan korvaus esimerkiksi yksittäisen toimenpiteen tekemisestä.

Tuottaja = Palveluntuottaja tarjoaa konkreettisesti palvelut ihmisille.

Yhteistyöalue = Maa on jaettu viiteen yhteistyöalueeseen. Ne muodostuvat Oulun, Kuopion, Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistosairaalan ympärille. Kunkin yhteistyöalueen maakunnat sopivat alueensa yhteistyöstä ja kehittämisestä.

Yhtiöittäminen = Maakunnan pitää yhtiöittää valinnanvapauden piiriin (suoran valinnan palvelut ja asiakassetelipalvelut) kuuluvat palvelut. Maakunnan liikelaitos ei voi tuottaa niitä itse. Yhtiöitä ovat osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Yhteisöjä ovat esimerkiksi yhdistykset (järjestöt) ja säätiöt.

Lisää sanastoa löydät näistä linkeistä:

http://alueuudistus.fi/sotesanasto (siirryt toiseen palveluun)

http://stm.fi/sote-sanasto (siirryt toiseen palveluun)