Enemmistö suomalaisista luottaa eläkejärjestelmään, mutta joka neljättä epäilyttää

Vähiten eläkejärjestelmään luottavat keski-ikäiset ja yrittäjät. Vankinta luottamus on jo eläkettä saavien joukossa.

työeläkkeet
Naisella seteleitä kädessä
Eläkebarometriin vastanneista enemmistö uskoo pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ainakin melko hyvin. Ismo Pekkarinen / AOP

Enemmistö suomalaisista kertoo luottavansa eläkejärjestelmään, käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) uudesta eläkebarometrista (siirryt toiseen palveluun). 59 prosenttia eläkebarometrin vastanneista suomalaisista oli vähintään jokseenkin luottavainen suomalaiseen eläkejärjestelmään.

Neljäsosa vastaajista ilmoitti, ettei luota suomalaiseen eläkejärjestelmään. Heikointa luottamus on 35–49-vuotiailla. Myös yrittäjät suhtautuvat eläketurvaan kriittisesti. 40 prosenttia yrittäjistä ei luota eläkejärjestelmään tai suhtautuu siihen jokseenkin epäillen.

ETK:n johtaja Mikko Kautto kertoo, että eläkebarometrissa ei selvitetty epäluottamuksen syitä, mutta keskuksella on niistä tietoa kolmen vuoden takaisesta, kirjeitse tehdystä kyselystä. Siinä vastaajat voivat kertoa, mikä on lisännyt ja mikä vähentänyt heidän luottamustaan suomalaiseen eläkejärjestelmään.

– Tuolloin tuotiin esille huolta siitä, kuinka eläkejärjestelmän rahoituksellinen pohja kestää väestön vanhenemisen. Lisäksi huoletti se, osataanko työeläkevaroja hoitaa ja sijoittaa oikein, eli siten että riskit vältetään, Kautto kertoo.

Keski-ikäisillä on myös ymmärrystä järjestelmästä, eli kuinka nyt työssä olevat rahoittavat eläkkeellä olevien eläkkeitä, ja eläkkeen saajia on koko ajan enemmän.

Mikko Kautto

Hän muistuttaa, että tuolloin julkisuudessa olivat näkyvästi esillä euroalueen kriisi, Kreikan talouden ongelmat ja Kreikan tukeminen. Vastaajilla on voinut olla huolta siitä, onko eläkevaroja sijoitettu esimerkiksi Kreikkaan ja sen velkakirjoihin.

– Nyt tämän tyyppistä keskustelua ei ole enää niin ollut, ja eläkeyhtiöt ovat raportoineet kohtalaisen hyviä tuottoja. Matalasta korkotasosta ja siitä, onko finanssimarkkinoilta enää saatavissa samanlaisia tuottoja kuin ennen, puhutaan nyt enemmän, Kautto kertoo.

Epäluottamus ei näy yksityisenä eläkesäästämisenä

Eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkettä saavat.

– He näkevät konkreettisesti, että eläke tulee tilille ajallaan.

Keski-ikäisten muita ikäryhmiä matalamman luottamuksen syiksi Kautto mainitsee heidän monet muutkin talouteen liittyvät huolensa.

– Keski-iässä ollaan yhteiskunnan nettorahoittajina. On huolta työstä ja toimeentulosta, on lapsia, asuntolainaa ja monenlaista menokohdetta. Eläkejärjestelmä on tälle porukalle vielä kaukainen lupaus, josta aikanaan saa eläkkeen vaivojen palkaksi.

– Keski-ikäisillä on myös ymmärrystä järjestelmästä, eli kuinka nyt työssä olevat rahoittavat eläkkeellä olevien eläkkeitä, ja eläkkeen saajia on koko ajan enemmän.

Eläkeyhtiöt ovat raportoineet kohtalaisen hyviä tuottoja.

Mikko Kautto

Yksityinen eläkesäästäminen on Suomessa harvinaista, vaikka neljäsosalla olikin ainakin jonkinasteista epäluottamusta eläkejärjestelmään. Kauton mukaan epäluottamuksen ja yksityisen eläkesäästämisen välillä ei ole huomattu yhteyttä, eli epäluottamus ei ole kanavoitunut toiminnaksi.

– Usein säästäjät ovat niitä, joilla luottamuskin on korkealla. Säästämistä selittävät pitkälti korkeat tulot. Vähän luottavilla ja joilla on vain vähän tuloja ja säästöjä, ei ole tietysti kauheasti mahdollisuutta säästääkään.

Eläkeasioita tunnetaan riittävästi

Suurin osa väestöstä arvioi pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan. vastaajista 14 prosenttia uskoo tulevansa toimeen hyvin, 40 prosenttia melko hyvin.

Lähes viidennes kyselyyn vastaajista kokee eläkeaikaisen toimeentulonsa niukkana. Neljä prosenttia pitää toimeentuloaan huonona, 13 prosenttia uskoo tulevansa toimeen melko huonosti.

Barometrin mukaan kolmasosa suomalaisista kokee tuntevansa eläkeasiat hyvin tai melko hyvin. Lähes puolet tuntee eläkeasioita huonosti tai melko huonosti.

Suomalaiset uskovat kuitenkin tietävänsä eläkeasioista riittävästi omiin tarpeisiinsa nähden. Näin toteaa 72 prosenttia eläkebarometrin vastaajista.

ETK:n tilaaman eläkebarometri-kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluin toukokuussa 2017 ja siihen osallistui 1 002 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

Luottamus eläkejärjestelmään
Eläketurvakeskus

Lue myös

Suomalaisten eläkevarat ennätystasolla – turvaa tulevia eläkkeitä (12.3.2017)

Uusi eläkemalli sallii tuplatulot eli varhennetun eläkkeen täyden palkan päälle (21.2.2017)

Loppuvuosi pelasti eläkeyhtiöiden tuotot – yhä useamman eläke on nyt sijoitusten varassa (17.2.2017)

Osa-aikaeläke poistuu pian – mitä tilalle? (25.10.2016)