Tutkimus: Työkeskustoiminta ei edistä kehitysvammaisten työllistymistä

Sen sijaan tuettu työ ja toisen asteen koulutus edistävät kehitysvammaisten työllistymistä.

työmarkkinat
Hiomapaperin käyttö
Suomessa työ- ja päivätoimintakeskuksissa järjestettyyn työtoimintaan osallistuu noin 10 000 kehitysvammaista ihmistä.Niko Mannonen / Yle

Työkeskukset eivät edistä kehitysvammaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Työterveyslaitoksen, Kehitysvammaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan tutkimuksessa selvitettiin, miten kehitysvammainen henkilö pääsee parhaiten oikeisiin töihin ja mikä estää kehitysvammaisten työllistymistä.

Tutkimuksessa todetaan, että siitäkin huolimatta, että työkeskukset eivät edistä kehitysvammaisten työllistymistä, viralliset tahot ohjaavat kehitysvammaisia avoimien työmarkkinoiden sijaan työkeskuksiin. Virallisilla tahoilla viitataan esimerkiksi kouluihin ja palveluntuottajiin.

Esteenä kehitysvammaisten työllistymiselle oli tutkimuksen mukaan myös koulussa koettu syrjintä, huonot kokemukset luokkaopetuksesta, vaikeus päästä työharjoitteluun ja työkokemuksen puute.

Tutkimuksessa selvitettiin myös kehitysvammaisten työllisyyttä edistäviä seikkoja. Näitä olivat muun muassa tuettu työ ja toisen asteen koulutus sekä siihen liittyvät palvelut ja työharjoittelut.

Työllistämistä edistäviä tekijöitä olivat myös henkilön oma aktiivisuus ja perheen tuki, tehokas työvalmennus, työnantajan ja työyhteisön tuki ja työn arvostaminen sekä työympäristön kehittäminen.

Työterveyslaitoksen, Kehitysvammaliiton, THL:n ja Kelan tutkimuksen tulokset perustuvat 33 kansainväliseen tutkimukseen, joista yksikään ei ollut suomalainen. Kansainvälisiin tutkimuksiin osallistui yhteensä 108 452 henkilöä.

Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, joista vain noin 500 henkilöä tekee työsuhteista palkkatyötä. Liiton mukaan Suomessa on arviolta 3000 kehitysvammaista henkilöä, jotka voisi työllistyä työsuhteiseen palkkatyöhön.

Noin 9 000 kehitysvammaista ihmisistä osallistuu työtoimintaan tai työllistymistä tukevaan toimintaan.