Pekka Perä järjesti Talvivaaran osakkeitaan vakuutuskuoreen – sai miljoonaluokan veroedun

Kaivosyhtiön perustaja Pekka Perä myi 50 miljoonaa Talvivaaran osaketta ulkomaiselle vakuutusyhtiölle. Lähes arvottomien osakkeiden myynti toi Perälle yli miljoonan euron verohyödyn.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Pekka Perä oli antanut verottajalle vääriä tietoja, joiden avulla hän oli saanut yli miljoonan euron verohyödyn. Kuva: Petteri Paalasmaa / AOP

Kaivosyhtiö Talvivaaran perustaja Pekka Perä hankki itselleen yli miljoonan euron veroedun myymällä lähes arvottomia kaivosyhtiön osakkeita vakuutusyhtiölle.

Järjestely tehtiin vuonna 2013, jolloin Perällä oli lähes viiden miljoonan euron pääomatulot.

Kaupan tekee erikoiseksi, että Perä on julkisesti kiistänyt myyneensä osakkeita. Tästä huolimatta verottaja on hyväksynyt Perälle miljoonien eurojen luovutustappiot osakkeiden myynnistä.

Perä on siis kertonut omistavansa osakkeet mutta myös luovuttaneensa ne eteenpäin.

Luovutustappioiden ansiosta Perä on saanut noin 1,3 miljoonan euron veroedun.

Ristiriitaiselta kuulostava järjestely on tehty ulkomaisen vakuutusyhtiön kanssa. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kotimaiset vakuutusyhtiöt eivät suostu tekemään tämänkaltaisia järjestelyitä.

Perä medialle: Osakkeita ei myyty

Kevättalvella 2013 talousvaikeuksissa ollutta Talvivaaran kaivosyhtiötä lähdettiin pelastamaan uuden osakeannin myötä.

Osakeannin avulla oli tarkoitus saada yhtiöön uusia omistajia sekä pääomia, joilla yhtiön toimintaa voitaisiin pyörittää.

Osakeannissa valtion sijoitusyhtiöstä Solidiumista tuli Talvivaaran suurin omistaja. Myös Pekka Perä hankki kymmeniä miljoonia Talvivaaran osakkeita. Kauppojen jälkeen Perä omisti niitä yli 124 miljoonaa.

Uuden pääoman kerääminen ei kuitenkaan kääntänyt Talvivaaran suuntaa. Syksyllä 2013 kaivosyhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen. Yhtiön osakkeen kurssi jatkoi alamäkeään.

Joulukuussa 2013 Perä “järjesteli osakeomistuksiaan”, kuten esimerkiksi Kauppalehti asian uutisoi.

”Sisäpiirirekisterin mukaan toimitusjohtaja Pekka Perä on myynyt 50 miljoonaa Talvivaaran osaketta. Vielä maanantaina Perän omistuksessa oli 124 603 895 kaivosyhtiön osaketta. Tiistaina enää 74 603 895 osaketta.

– Minulla on edelleen ne 50 miljoonaa osaketta. Toista kautta vaan kuin aikaisemmin. Mitään myyntiä ei ole tapahtunut”, Perä sanoi lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Perä kertoo Talvivaaran sisäpiiri-ilmoituksessa omistavansa edelleen yli 124 miljoonaa yhtiön osaketta.

Pörssiyhtiöissä ylimmän johdon on kerrottava omista ja lähipiirinsä omistuksista erillisellä sisäpiiri-ilmoituksella. Osakkeista 50 miljoonaa on sisäpiiri-ilmoituksen mukaan “sij.sid” eli sijoitussidonnaisia.

Medialle Perä vakuutti, ettei hän ole myynyt osakkeita. Verottajalle Perä vakuutti myyneensä osakkeita.

Merkintä viittaa mitä ilmeisemmin juuri siihen, että osa Perän hallinnoimista osakkeista on vakuutuskuoren sisällä.

Yhtiön julkaisemissa suurimpien osakkeenomistajien luettelossa Perän kerrotaan omistavan vain 74,6 miljoonaa osaketta.

Perä toteutti joulukuussa 2013 operaation, jolla lähes arvottomista ja markkinoilla vaikeasti myytävissä olevista Talvivaaran osakkeista tuli hänelle hyvin kannattavia.

Järjestelyn yksityiskohdat selviävät Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä joulukuulta 2016, joka koskee Perän verotusta.

Päätöksestä on salattu Perän henkilötiedot, mutta Yle on varmistanut, että oikeuden asiakirjat koskevat juuri hänen tekemiään omistusjärjestelyitä.

Pekka Perän tekemät osakekaupat selviävät Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä. Siitä on salattu Pekka Perän henkilöllisyys, mutta Yle on vahvistanut että kyse on juuri hänen verotustaan koskevasta päätöksestä. Kuva: Helsingin hallinto-oikeus

Perä verottajalle: Osakkeet on myyty

Vaikka Perä vakuutti medialle vuonna 2013, ettei hän ole myynyt osakkeitaan Talvivaarassa, verottajan suuntaan tarina oli päinvastainen.

Verottajalle Perä ilmoitti luovuttaneensa 50 miljoonaa Talvivaaran osaketta sijoitusvakuutuksen maksuna.

Perä pyysi verottajaa vahvistamaan osakkeiden myyntiin liittyvän luovutustappion, joka oli Perän mukaan 4,995 miljoonaa euroa. Luovutustappioita voidaan vähentää luovutusvoitoista myyntivuoden sekä sitä seuraavien viiden vuoden ajan.

Verohallinto hyväksyi ensin järjestelyn ja vahvisti Perälle noin viiden miljoonan euron luovutustappiot.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö puuttui kuitenkin peliin.

Valvontayksikön mielestä luovutustappiot oli laskettu väärin. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus: Perän veroetu pienemmäksi

Hallinto-oikeudessa kiisteltiin siitä, mikä on oikea luovutustappioiden määrä.

Perä oli ilmoittanut verottajalle, että hän oli myynyt osakkeet 16. joulukuuta 2013 alimman pörssikurssin mukaisella hinnalla.

Yhden osakkeen hinta oli Perän mukaan 0,0601 euroa. Perä ei kuitenkaan toimittanut hallinto-oikeuteen asiakirjoja tai muuta näyttöä osakkeen myyntihinnasta tai vakuutussopimuksen sisällöstä.

Verohallinnon mielestä tappiot tulisi laskea joko kyseisen pörssipäivän korkeimman tai keskihinnan perusteella.

Hallinto-oikeus päätyi veronsaajien oikeudenvalvontayksikön kannalle. Oikeuden mielestä luovutustappioiden määrä pitäisi laskea keskihinnan mukaan. Päätös tarkoitti sitä, että luovutustappioiden määräksi päätettiin 4,3 miljoonaa euroa. Verohallinnon aiempi päätös oli ollut yli 4,9 miljoonaa euroa.

Verohallinto ei kuitenkaan kiistänyt sitä, että osakekauppa ei olisi ollut todellinen.

Perällä oli vuonna 2013 lähes viiden miljoonan euron pääomatulot osakkaiden myynnistä. Hän on voinut käyttää syntyneitä luovutustappioita pääomaverojen vähennyksenä, mikä on tarkoittanut noin 1,3 miljoonan euron verohyötyä.

Verohyötyä olisi tuskin syntynyt ilman vakuusyhtiön kanssa tehtyä sopimusta, sillä joulukuussa 2013 osakemarkkinoilla 50 miljoonan osakkeen myyminen olisi ollut hyvin vaikeaa.

Vuoden 2013 jälkeen Perällä on ollut pääomatuloja vain muutamia tuhansia euroja.

Pekka Perä on asiakirjojen mukaan myynyt osakkeet ulkomaiselle vakuutusyhtiölle. Tämän voi päätellä siitä, että oikeuden asiakirjoissa yhtiölle on annettu "S.A." -pääte, jota käytetään esimerkiksi Luxemburgissa, Raskassa ja Belgiassa. Kuva: Helsingin hallinto-oikeus

Kuka omistaa osakkeet?

Hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen päädyttiin erikoiseen tilanteeseen. Perä oli saanut mittavan veroedun, koska hän oli siirtänyt osakkeita luxemburgilaisen vakuutusyhtiön hallintaan.

Samaan aikaan Perä on vakuuttanut omistavansa edelleen osakkeet.

Kuka todellisuudessa omistaa vakuutuskuoressa olevat Talvivaaran osakkeet?

Yritysjuridiikan apulaisprofessori Tomi Viitala ei halunnut ottaa kantaa Pekka Perän tapaukseen. Hänen mukaansa vastaavat tapaukset ovat lain näkökulmasta kuitenkin suhteellisen yksiselitteisiä.

– Käytännössä kyse on omistusoikeuden luovutuksesta. Jos vakuutuksenottaja siirtää omaisuuttaan – kuten osakkeita – vakuutukseen, sen jälkeen osakkeiden muodollinen ja juridinen omistaja on vakuutusyhtiö, Viitala sanoo.

Perän ja vakuutusyhtiön sopimuksessa voi olla pykälä, jonka mukaan Perä hallinnoi edelleen omistuksia.

Osakkeet ovat kuitenkin juridisesti vakuutusyhtiön.

Vakuutuskuoret ovat suosittu sijoitustuote

Finanssialan keskusiliiton tilastojen mukaan suomalaiset ovat sijoittaneet vakuutuskuoriin lähes 30 miljardia euroja. Kyse on siis hyvin suositusta sijoitustuotteesta, eikä niiden käyttämisessä ole sinänsä mitään erikoista.

– Kyse on samatyyppisestä välillisen sijoittamisen muodosta kuin rahastosijoittaminen. Siinä on samantyyppisiä veroetuja kuin sijoitusrahastoissa, Viitala sanoo.

Käytännössä vakuuskuorisijoituksessa asiakas ja vakuutusyhtiö tekevät sopimuksen, jonka perusteella asiakas sijoittaa vakuutukseen sovitun summan. Rahaa sijoitetaan vakuutuksen sisällä esimerkiksi osakkeisiin.

Verotuksellisesti tuote on hyödyllinen, koska pääomaveroa maksetaan vain, jos kuoren sisältä otetaan pois varoja. Kuoreen vakuutusmaksuna sijoitetun pääoman saa nostaa kokonaan verovapaana.

Valtiovarainministeriö asetti kesäkuun alussa työryhmän, jonka tehtävä on pohtia eri sijoitusmuotojen verokohtelua. Ministeriön ylijohtaja Terhi Järvikare sanoi jo vuosi sitten Ylen MOT:n haastattelussa, että hänen mielestään vakuutuskuorten veroeduille ei ole perusteita.

Viitala kertoo törmänneensä tapauksiin, joissa vakuutuskuoria on käytetty myös kyseenalaisiin järjestelyihin, joiden ainoana tarkoituksena on verojen välttely.

Hänen mukaansa tämä on harvinaista, mutta ei täysin tavatonta.

– Markkinoilla on myös tuotteita, joita voidaan käyttää muihinkin tarkoituksiin kuin perinteiseen sijoittamiseen. Yksi tapa on siirtää omaisuutta vakuutuskuoreen ja käytännössä hallinnoida sitä sen kautta, Viitala sanoo.

Viitalan mukaan tällaisia järjestelyitä tarjoavat lähinnä ulkomaiset kuten luxemburgilaiset sekä irlantilaiset vakuutusyhtiöt.

Hallinto-oikeuden päätöksestä ei käy ilmi Perän käyttämän vakuutusyhtiön nimeä tai kotimaata. Yhtiö on nimetty “Y S.A.”. S.A.-päätteisiä osakeyhtiöitä on esimerkiksi Luxemburgissa, Belgiassa ja Ranskassa.

Pekka Perä on asunut viime vuodet juuri Luxemburgissa.

Perä ei antanut Ylelle haastattelua aiheesta.