Onnettomuustutkintakeskus: lentäjien terveysarvioinneissa selviä puutteita – Vampulan lentäjä oli kokenut kolme infarktia, neljäs tuli kesken lennon

Kansainväliset ilmailuviranomaiset suhtautuvat vakavasti Onnettomuustutkintakeskuksen uusiin suosituksiin.

onnettomuustutkinta
Pienkone ojassa, lento-onnettomuus, Huittinen
Cessna 172N -pienkone ajautui laskussa ojaan lentäjän sairaskohtauksen takia.Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuuksia tutkiva Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on tehnyt merkittäviä turvallisuuslöydöksiä kansainvälisen ilmailuturvallisuuden parantamiseksi sekä liikenne- että yleisilmailuun. OTKES on havainnut, että lentäjien lääketieteellisen kelpoisuuden arviointijärjestelmässä on selviä puutteita. Otkes julkisti havaintonsa aamulla.

Löydökset tehtiin turvallisuustutkinnassa Vampulan lentopaikalla 24.9.2016 tapahtuneesta pienlentokone-onnettomuudesta, jossa koneen ohjaaja sai sydänkohtauksen lennon aikana ja kuoli. Lentäjä oli saanut viiden vuoden aikana kolme sydäninfarktia ja sai kohtalokkaaan neljännen sydäninfarktin kesken lennon. Ohjaaja sairasti usean suonen sepelvaltimotautia ja lisäksi uniapneaa. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan lentäjien lääketieteellisen kelpoisuuden arvioinnissa onkin selviä puutteita.

Kansainväliset ilmailuviranomaiset ovat suhtautuneet vakavasti ja yhteistyöhaluisesti Otkesin esittämiin turvallisuussuosituksiin. Otkes suosittaa, että kansainvälisesti otetaan käyttöön riskienhallintamalli, jota voidaan käyttää päätöksenteossa arvioitaessa niiden lentäjien riskiä, joilla on toistuva sydäninfarkti.

Tutkinnassa selvisi, että lentäjää hoitaneilla terveydenhuollon ammattilaisilla ja toimintaa valvovalla viranomaisella ei ollut yhteistä tilannekuvaa lentäjän terveydestä. Tieto ei kulkenut riittävästi niiden välillä. Otkesin mukaan tämä johtuu muun muassa siitä, ettei Suomessa monen muun maan tapaan terveydenhuollon ammattilaisilla (pois lukien ilmailulääkärit) ei ole velvollisuutta ilmoittaa lentoturvallisuutta vaarantavasta lentäjän terveydentilan muutoksesta ilmailuviranomaiselle.

Esimerkiksi saksalaiset turvallisuustutkijat eivät saaneet kaikkia tietoja Germanwingsin matkustajalentokoneen tahallaan päin vuorta vuonna 2015 lentäneen lentoperämiehen terveyshistoriasta. Turmassa kuoli 150 ihmistä.

Otkesin mukan Vampulan onnettomuuskonen lentäjä ei ollut ilmoittanut ilmailuviranomaisille kolmannesta sydänkohtauksestaan. Otkesin mukaan 65-vuotias mieslentäjä ilmeisesti luuli, että hänellä on edelleen lupa ja edellytykset lentää pienkonetta.