Matkustajaliikenteen kilpailu raiteilla myöhässä – linjaukset yhä pahasti levällään

Raiteille ei ole tulossa uusia yrityksiä matkustajaliikenteeseen ainakaan tänä vuonna. Ministeriö miettii yhä, miten kilpailu aloitetaan.

rautatieliikenne
VR:n juna raiteella.
VR on pysynyt rautateiden matkustajaliikenteen ainoana liikennöitsijänä Suomessa, jos museoliikennettä ei lasketa.Henrietta Hassinen / Yle

Junaliikenteen kilpailun mahdollinen avautuminen on pahasti myöhässä hallituksen aiemmin lupaamasta aikataulusta. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoi lokakuussa 2015, että VR:n monopolista matkustajaliikenteessä luovutaan, ja kilpailun edellytyksistä kerrotaan keväällä 2016. Uusia yrittäjiä odotettiin raiteille tämän vuoden aikana.

Nyt linjauksia kilpailun avaamisen malleista ei ole vielä julkaistu, vaan ne ovat edelleen ministeriön valmisteltavana. Uusia toimijoita ei tänä vuonna ole tulossa, ensi vuonnakin aikaisintaan joulukuussa, jos silloinkaan.

Ministeriöstä ei anneta enää tarkkaa aikataulua sille, milloin linjauksia kilpailun avaamisesta voi odottaa ja milloin uusia toimijoita saattaisi tulla raiteille.

– Asiassa on tarkoitus edetä tällä hallituskaudella, mutta tarkempaa aikataulua en pysty arvioimaan. Kilpailun avaaminen on laaja kokonaisuus, joka edellyttää huolellista valmistelua, kommentoi palveluosaston ylijohtaja Olli-Pekka Rantala LVM:stä sähköpostilla.

Uusien toimijoiden tulo raiteille vaatisi VR:n yksinoikeussopimuksen neuvottelua uudelleen. Tämän sopimuksen kohtalo on osa avoinna olevaa kokonaisuutta, kertoo mark­ki­na­yk­sikön johtaja Laura Eiro ministeriöstä. Sopimus VR:n kanssa on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Kilpailun mallit vielä mietinnässä

Kilpailun avaamiselle on ollut julkisuudessa esillä erilaisia malleja. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) hahmotteli Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa 2016 kilpailun vaihtoehdoiksi esimerkiksi mallia, jossa jonkin suositun välin liikennöijä velvoitettaisiin ajamaan myös huonommin kannattavan, hiljaisemman välin liikennettä.

Toisena vaihtoehtona Berner mainitsi alueellisen kilpailun, jossa kilpailtaisiin esimerkiksi maakuntakohtaisesti tietyistä väleistä, ja VR hoitaisi runkoliikenteen. Nykyisin ely-keskukset ostavat kilpailuttamalla alueellista linja-autoliikennettä siinä määrin kun siihen on määrärahoja.

Harvassa maassa ollaan tilanteessa, jossa matkustajaliikenteen markkinoilla on vain yksi toimija.

Laura Eiro, markkinayksikön johtaja, LVM

Kaikki vaihtoehdot ovat Eiron mukaan edelleen mietinnässä.

– Vielä avoimesti tarkastelemme, mitä nämä vaihtoehdot voisivat olla. Ministeriön näkökulmasta on tarpeen pohtia ratkaisuja, joilla turvataan liikenteen saatavuutta ympäri maata ja se, ettei budjettirahoitusta tarvita nykyistä enempää, Eiro kertoo.

Uusi velvoiteliikenteen sopimus tulossa

Ensimmäisenä VR:n ja ministeriön sopimasta liikenteestä olisivat katkolla velvoiteliikenteen vuorot, joita ministeriö on määrännyt VR:n liikennöimään yksinoikeussopimuksen vastineeksi. Velvoitevuorojen määrä kasvoi joulukuussa 2016, ja niiden sopimus päättyy tämän vuoden joulukuussa.

Ministeriössä on kuitenkin valmisteltu jatkoa sopimukselle velvoiteliikenteestä, ja sen jatkuminen on tarkoitus hyväksyä lähiaikoina. Tämä estää uusien matkustajaliikenteen toimijoiden tulon markkinoille ainakin joulukuuhun 2018 saakka.

– Ministeriö on kuullut velvoiteliikenteestä alueita ja kuntia, ja kysynyt kokemuksia viime syksynä tehdystä velvoiteliikennepäätöksestä, kertoo ylijohtaja Rantala.

Velvoiteliikenteen lisäksi ministeriö ostaa VR:n kannattamattomaksi ilmoittamia junavuoroja 30 miljoonalla eurolla vuodessa. Niistä sopimus on voimassa vuoteen 2019 saakka. Hallitus leikkasi ostoliikenteeseen käytössä olevia varoja vuonna 2015.

Kaluston kohtalo avoinna

Yksi kilpailun avoimista kysymyksistä on kaluston saatavuus, sillä Suomen raideleveys eroaa Keski-Euroopan vastaavasta. Tekniset vaatimukset taas eroavat Baltian maista ja Venäjästä, joissa raideleveys puolestaan voisi mahdollistaa kaluston käytön Suomessa.

– Olemme selvittäneet, miten muissa maissa on järjestetty kalustoon pääsyä, mutta asiaa tarkastellaan osana kilpailun avaamisen kokonaisuutta. Se todettiin taannoin eduskunnassa välikysymysvastauksessa, että haluamme luoda tosiasiallisesti edellytykset markkinoille tulolle, Eiro kertoo.

Asiassa on tarkoitus edetä tällä hallituskaudella, mutta tarkempaa aikataulua en pysty arvioimaan.

Olli-Pekka Rantala, palveluosaston ylijohtaja, LVM

EU:n neljäs rautatiepaketti edellyttää, että jäsenmaiden pitää varmistaa tasapuolinen pääsy kalustoon, huoltoon ja kiinteistöihin.

Helsingin Sanomat kertoi huhtikuussa 2016 (siirryt toiseen palveluun) omiin lähteisiinsä perustuen, että suunnitelmat VR:n vaunujen ja vetureiden siirtämiseksi erilliseen yhtiöön ovat pitkällä, mutta siirtoa ei hyväksytty hallituksessa.

VR: Valmiutemme kilpailuun hyvä

VR:ltä kerrotaan, että heillä ei ole nyt uutta kerrottavaa kilpailuun valmistautumisesta.

– Kannatamme matkustajaliikenteen kilpailua, kunhan muutokset tehdään vaiheittain, kertoo Kaisa Enkkelä VR:n viestinnästä.

– Valmiusasteemme raideliikenteen kilpailun avautumiseen on hyvä, ja teemme koko ajan töitä kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Enkkelä muistuttaa yhtiön menestyneen hyvin viime vuosina kiristyneessä kilpailussa bussi- ja lentoliikenteen kanssa, ja viime aikojen isot muutokset yhtiössä ovat auttaneet tässä.

– Kaukoliikenteen verkostossamme matkamäärät kasvoivat nyt alkuvuonna 9 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, Enkkelä kertoo.

Suomessa rautateiden tavaraliikenteessä kilpailu on ollut mahdollista vuodesta 2007 alkaen. Raiteilla on VR:n lisäksi kolme yhtiötä, joista Fennia Raililla on toimilupa koko rataverkolla tapahtuviin tavarankuljetuksiin, ja Aurora Raililla ja Ratarahdilla paikallisiin tavarankuljetuksiin.

Lippujen yhteensopivuus ongelma Britanniassa

Jos katsotaan Suomen lähialueille, rautateillä on valtionyhtiön lisäksi merkittäviä toimijoita matkustajaliikenteessä esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa.

Euroopassa esimerkiksi Tsekissä liikennöi yksityisten yhtiöiden junavuoroja. Regiojet-yhtiön juna Prahan päärautatieasemalla maaliskuussa 2015.
Esimerkiksi Tsekissä on yksityisten yritysten hoitamaa junaliikennettä. Regiojet-yhtiön juna pysähtymässä Prahan päärautatieasemalla.Timo-Pekka Heima / Yle

– Useimmissa maissa raiteilla on useampi toimija ja niissä ollaan tässä mielessä pitemmällä. Valtionyhtiöllä on silti yleensä merkittävin rooli markkinoilla. Harvassa maassa ollaan tilanteessa, jossa matkustajaliikenteen markkinoilla on vain yksi toimija, Eiro kertoo.

Hän viittaa hyviä kokemuksia kilpailun avaamisesta olevan esimerkiksi Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Brittejä pidetään myös huonona esimerkkinä yksityistämisestä, minkä Eiro arvelee johtuvan päätöksestä yksityistää myös rautateiden infrastruktuuri, eikä vain liikennettä. Vuonna 1994 yksityistetty infra palautettiin myöhemmin valtion hallintaan.

– Tällä hetkellä Britannian ongelma on ehkä lippujärjestelmien yhteentoimivuus. Matkustajamäärät ja matkustajien tyytyväisyys ovat heillä kuitenkin hyvällä tasolla.

Britanniassa kuten Ruotsissakin yksityisiä toimijoita on pääasiassa alueellisesti kilpailutetussa liikenteessä, jota asiasta vastaavat viranomaiset tilaavat junayhtiöiltä kilpailuttamalla.

HSL-alueella kilpailu alkaa 2021

Muualla maassa tilanne on auki, mutta Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella kilpailu on alkamassa suunnitellusti vuonna 2021. VR ja HSL tekivät vuonna 2016 viisivuotisen siirtymäajan sopimuksen, jonka aikana molemmat valmistautuvat alueen lähiliikenteen kilpailun alkamiseen. Sopimus on voimassa 26.6.2021 saakka, jonka jälkeen HSL-alueen junaliikenne jatkuu kilpailutettuna.

Kannatamme matkustajaliikenteen kilpailua, kunhan muutokset tehdään vaiheittain.

Kaisa Enkkelä, VR

Sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo HSL:ltä kertoo, että projekti kilpailuttamisesta on käynnissä ja hyvin aikataulussaan. HSL-alueella kilpailuttaminen koskee liikenteen hoitamista ja kaluston kunnossapitoa. Kalusto on jo valmiina, sillä HSL:n tilaamassa liikenteessä käytettävät junat omistaa VR:n sijaan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.

Lipunmyynnin loppuminen kesäkuussa HSL-alueen lähiliikenteestä oli osa VR:n ja HSL:n välistä siirtymäajan sopimusta. Siirtymäajan jälkeen lähiliikenteen henkilöstö siirtyy uudelle operaattorille vanhoina työntekijöinä, jos VR ei jatka lähiliikenteen hoitamista.

Lue myös

VR:n uusi toimitusjohtaja lupaa jatkaa uudistuksia (20.10.2016)

VR:ltä hyviä uutisia matkustajille: Lisää junavuoroja ja kuusi muuta elämää helpottavaa uudistusta (19.10.2016)

Tausta: Junaliikenteen yksityistäminen ei ollut ihmelääke Britanniassa (2.10.2015)

Ministeriö: VR:ää ei yksityistetä, mutta matkustajaliikenne avataan pian kilpailulle (1.10.2015)

VR trimmaa koneistoaan lähiliikenteen kilpailutukseen - "Vaikka ei se kyllä mikään kultakaivos ole" (11.6.2014)