Suomen kunnissa piilee kova korruptioriski – "Kaikki tuntevat toisensa ja edut menevät sekaisin"

Oikeusministeriön erityisasiantuntija Juuso Oilinki toivoo, että kuntapäättäjät jääväisivät itsensä herkällä kädellä.

korruptio
miehet kättelevät
AOP

Vantaan entinen kaupunginjohtaja Jukka Peltomäki tuomittiin tänään keskiviikkona törkeästä lahjuksen vastaanottamisesta vankeuteen. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi Peltomäen menettämään valtiolle liki 188 000 euroa vastaanottamiensa lahjojen tai etujen arvona.

Erityisasiantuntija Juuso Oilinki oikeusministeriöstä ei halua ottaa kantaa Peltomäen tapaukseen. Hän kuitenkin arvioi, että suurin korruptioriski Suomessa piilee kunnissa.

Korruptioepäilyissä nousevat toistuvasti esille julkiset hankinnat, kaavoitus ja rakentaminen. Ne kuuluvat valtaosin kuntien päätösvaltaan.

Korruption torjunnan kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että jääviyskynnys olisi matala

Juuso Oilinki

Ongelma on erityisen suuri pienissä kunnissa, joissa kaikki tuntevat toisensa. Niissä päätöksentekijöiden läheinen suhde yrityksiin ja paikallisen edun vaaliminen kietoutuvat usein toisiinsa.

– Tällä en tarkoita sitä, onko jokin asia rikosoikeudellisesti rangaistava vaan sitä, miltä toiminta näyttää ulospäin. Ja myös sitä, että luottamus säilyy päätöksentekoprosessiin, selvittää Oilinki.

Kolmen kohdan taistelu

Oilinki korostaa kolmea seikkaa korruption vastaisessa taistelussa. Ensinnäkin on tunnistettava korruptio. Sitten se on paljastettava aiempaa tehokkaammin. Ja kolmanneksi, päätöksenteon on oltava läpinäkyvää ja valmistelun mahdollisimman avointa.

– Kuntapäättäjien tulisi jäävätä itsensä päätöksenteossa herkällä kädellä. Korruption torjunnan kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että jääviyskynnys olisi matala, Oilinki painottaa.

Monet kunnat ovat yhtiöittäneet toimintojaan. Tämä vähentää avoimuutta ja saattaa lisätä korruptioriskiä.

Oikeusministeriössä on työn alla korruption vastainen strategia (siirryt toiseen palveluun), joka valmistunee kesälomien jälkeen.

Estääkö rangaistuksen pelko paljastukset

Korruptiota vastustavan Transparency Suomen (siirryt toiseen palveluun) hallituksen jäsen Pekka Tiainen oli Vantaan kaupunginvaltuutettu vuosina 1984–1992. Samaan aikaan valtuustossa istui Jukka Peltomäki.

Tiainen pitää Peltomäen korruptiotapausta murheellisena. Hän muistuttaa, ettei rankaiseminen ole korruption vastaisessa taistelussa ensisijainen tavoite vaan väline.

– Joskus rangaistuksen pelko saattaa jopa estää korruption paljastumisen, pohtii Tiainen.

Suomesta korruptiosta vapaa maa

Tiainen korostaa, että läpinäkyvyys ja avoimuus edistävät korruption vastaista taistelua. Ja korruptiosta irti pääsy voisi olla yksi Suomen tulevaisuuden menestystekijöistä.

Mutta ensin on pistettävä muukin korruptio kuin silkka lahjonta kuriin. Esimerkkinä Tiainen mainitsee kaavoituksen, jossa viime kädessä on kyse rahanarvoisesta rakennusoikeuksien myöntämisestä.

– Miten yhdenvertaisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuvat tilanteessa, jossa kaksi rakennusliikettä jakaa jonkin rakennuskohteen keskenään, kysyy Tiainen.

Suomi on Transparency Internationalin (siirryt toiseen palveluun) listauksen mukaan maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa.