Medialiitto vie Yleisradion nettiuutiset komission arvioitaviksi

Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivisen mukaan suomalaiselle mediatarjonnalle ja kansalaisille olisi vahingoksi, mikäli median monimuotoisuutta rajoitetaan sääntelyllä.

Kuva: Yle

Suomalaisten mediayritysten etujärjestö Medialiitto pyytää Euroopan komissiota arvioimaan sitä, kuinka kattavaa nettiuutisointia Yleisradio saa harjoittaa. Liitto on tehnyt asiasta valtiontukikantelun komissiolle.

Medialiitto kysyy tiedotteessaan, "saako julkisia varoja käyttää sellaisten tekstimuotoisten journalististen verkkosisältöjen tuottamiseseen, jotka eivät liity julkisen palvelun yleisradio-ohjelmistoihin".

Käytännössä kyse on siitä, että Medialiitto haluaisi kieltää Yleltä niin sanotun itsenäisen verkkouutisoinnin, eli sellaisten nettisisältöjen tuottamisen, joka ei näy tai kuulu kaikissa sen mediavälineissä: radiossa, televisiossa ja verkossa.

– Kotimainen lehdistö tarjoaa laajasti journalistisia sisältöjä verkossa, joten tarjonnasta ei ole markkinapuutetta. Yleisradion televisio-ja radio-ohjelmistoihin liittymättömien tekstimuotoisten sisältöjen laajamittainen tuottaminen julkisella rahoituksella on näkemyksemme mukaan EU:n valtiontukisäännösten vastaista, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg perustelee kantelua liiton tiedotteessa.

Medialiiton mukaan iso osa Yleisradion tuottamasta sisällöstä on "sanomalehtityyppistä sisältöä", jolla ei ole liityntää yleisradiotoimintaan. Tämä tarjonta tuottaa Medialiiton mielestä kohtuuttomia kilpailuvääristymiä Suomen mediamarkkinoilla ja vaarantaa moniäänisen median tulevaisuuden.

Medialiiton mielestä Yleisradion tehtävä on verkon osalta määritelty epäselvästi.

– Käytännössä Yleisradion laajentumiselle verkossa ei ole mitään rajaa. Jäsenyrityksemme ovat oikeutettuja tietämään, millaisella voimalla julkisin varoin rahoitettu toimija voi panostaa alueille, joista yksityisten mediayhtiöiden olisi kyettävä rakentamaan tulevaisuuden ansaintansa, Holmberg sanoo.

Kivinen tyrmää Medialiiton väitteet

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen ottaa tiedotteessa kantaa Medialiiton syytöksiin ja tyrmää monia väitteitä. Kivisen mukaan "Yleisradion tehtävä on määritelty EU:n edellyttämällä tavalla kansallisessa lainsäädännössä".

Kivinen huomauttaa Medialiitolle, että eduskunta on jo pitkään kannustanut Yleä verkkopalveluiden kehittämiseen "perinteisten radio- ja tv-palveluiden täydentäjänä ja laajentajana". Kivinen näkee Medialiiton tekemän kantelun suomalaisen median kehittämisen vastaisena.

– Valtaosa uutissisällöistä on nykyisin digitaalisessa muodossa ja kulkee joustavasti eri julkaisumuotojen yli. Ei ole enää yksinomaan sanomalehtityyppisiä sisältöjä, vaan lehtitalot tekevät videoita yhtä lailla kuin tv-yhtiöt tekevät verkkouutisia. Olisi suomalaiselle mediatarjonnalle ja kansalaisille vahingoksi, mikäli lähtisimme rajoittamaan median monimuotoisuutta sääntelyllä, Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen sanoo. 

Ylen näkemyksen mukaan sen julkista palvelua on pidetty osana modernia tietoyhteiskuntaa, ja eduskunta on suhtautunut myönteisesti Ylen verkkopalveluihin.