Yhä useampi lukee verkkouutisia vain älypuhelimella

Suomalaisista vain harva pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenään.

älypuhelimet
Videoblogeja listassa kännykän näytöllä.
Hanna Lumme / Yle

Yhä useampi suomalainen lukee verkkouutisia ainoastaan älypuhelimella. Asia käy ilmi Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin kyselytutkimuksesta.

Aiemmissa tutkimuksissa älypuhelin oli vielä suomalaisille tietokonetta täydentävä keino seurata uutisia. Nyt älypuhelimesta on kuitenkin tullut monelle pääasiallinen tai ainoa verkon uutisväline.

Ikäluokkien välillä on kuitenkin Suomessa huomattavia eroja. Nuorista, 18-24-vuotiasta, vastaajista yli kaksi kolmasosaa pitää älypuhelinta pääasiallisena verkon uutisvälineenään. Sen sijaan 55 vuotta täyttäneistä älypuhelimeen keskittyy samalla tavalla vain vajaa viidesosa.

Tuoreiden tulosten mukaan uutiset tavoittavat suomalaiset lähes tasaveroisesti sekä perinteisten kanavien että verkkomedian kautta. Verkkomedian tavoittavuus on pysynyt Suomessa vuodesta 2015 jokseenkin ennallaan.

Sosiaalinen media sivuosassa

Suomalaisvastaajista vain alle kymmenesosa pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenään. Tämä on selvästi vähemmän kuin useimmissa muissa vertailun maissa. Nuorimmille aikuisille sosiaalinen media on kuitenkin huomattavasti merkittävämpi uutislähde kuin muille aikuisille.

Uutisiin luotetaan Suomessa enemmän kuin missään muussa Reuters-instituutin tutkimukseen osallistuneessa maassa. Luottamus on tosin ollut viime vuosina lievässä laskussa. Siinä missä vuonna 2015 suomalaisvastaajista 68 prosenttia katsoi, että uutisiin voi luottaa, tänä vuonna näin arvioi 62 prosenttia.