Diplomi-insinöörejä haetaan Lounais-Suomeen täsmäkoulutuksella

Yritysten omat tarpeet ovat koulutuksessa ratkaisevassa asemassa.

insinöörit
Meyerin Turun telakka.
Erityisesti laivatilaukset ovat piristäneet Suomen taloutta.Meyer

Tekniikan tohtori Sisko Hellgren on avainasemassa, kun Lounais-Suomen diplomi-insinöörivajetta lähdetään paikkaamaan. Hänet on palkattu vetämään seitsemän tekniikan alan yliopiston yhdessä perustamaa yhteistyöyliopiston käynnistysprojektia.

Yhteistyöyliopiston tehtävänä on alkaa täsmäkouluttaa diplomi-insinöörejä Lounais-Suomeen. Sisko Hellgrenin tehtävänä on olla yhteydessä alueen yrityksiin. Tämä tapahtuu jo heinä-elokuussa.

– Lähdetään yksinkertaisesti kysymään, minkälaisia koulutustarpeita yrityksillä on ja minkä alan diplomi-insinöörejä he tarvitsevat, Hellgren sanoo.

Opiskelijoiden halutaan jäävän Lounais-Suomeen

Vielä on ratkaisematta, missä ja miten yhteistyöyliopisto toimii. Opetusta annetaan todennäköisesti eri puolilla Suomea. Tavoitteena kuitenkin on, että Lounais-Suomen tarpeita varten räätälöitäisiin ihan omanlaisensa koulutusohjelma.

Lähdetään yksinkertaisesti kysymään, minkälaisia koulutustarpeita yrityksillä on.

Sisko Hellgren

Sisko Hellgren sanoo, että koulutuksessa lähdetään siitä, että opiskelijat jo opiskeluvaiheessa integroidaan Lounais-Suomeen.

– Ajatuksena on nimenomaan se, mitä nämä yritykset voivat tarjota opiskelijoille, jotta heidät saadaan juurrutettua näihin firmoihin mahdollisimman nopeasti.

Tähtäin on pidemmällä

Sisko Hellgren sanoo, että Lounais-Suomi on ikään kuin koealusta, jossa testataan, kuinka nopeasti ja hyvin diplomi-insinööreille voidaan Suomessa järjestää muuntokoulutusta tai täydennyskoulutusta.

Tässä haetaan sitä, että ennen pitkää saadaan innovaatioita ja startup-yrityksiä.

Sisko Hellgren

– Lounais-Suomi on lähtölaukaus yhteistyöyliopistolle. Jos muualla Suomessa tulee vastaava työntekijätarve kuin täällä, niin voidaan siirtää painopistettä sinne, missä ikinä diplomi-insinöörejä tarvitaan.

Sisko Hellgren sanoo, että nyt ei olla hakemassa diplomi-insinöörejä pelkästään akuuttiin työvoimapulaan. Tähtäin on pidemmällä.

– Tässä haetaan sitä, että ennen pitkää saadaan innovaatioita ja startup-yrityksiä.