Lepertele lapselle – tässä kolme syytä, miksi se on pienokaisen parhaaksi

Lässyttäminen eli hoivakieli on muun muassa hyvä tuki lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta.

Kun lapsi on vailla vuorovaikutusta, tulisi hänen tarpeisiinsa vastata. Kuva: Riku Kaminen / Yle

On hyvä mukauttaa oma puhe lapsen kehitystasoon sopivaksi.

Pienelle lapselle puhuessa kasvonilmeet ja intonaation muutokset ovat usein voimakkaita ja samat sanat toistuvat usein. Puheterapeutti  ja kasvatuspsykologian maisteri Helena Haapsamo kertoo, että tällaisella puhetavalla lapsen tunneilmaisu, tunneskaala, sekä varhaiset vuorovaikutustaidot laajenevat.

Rikas tunneilmaisukieli ja siihen liittyvät äänenpainon vaihtelut auttavat lasta oppimaan kieltä paremmin.

Haapsamon mukaan sosiaaliemotionaaliset taidot ja kielenkehitys kulkevat usein käsi kädessä.

– Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että sosioemotionaaliset taidot olivat paremmat niillä lapsilla joiden vanhemmat käyttivät hoivakieltä.

Hoivakielen avulla oppii uusia sanoja.

Haapsamo kertoo, että hoivakielessä ihan pienelle lapselle usein oiotaan vaikeita äänneyhtymiä sekä sanoja. 

– Lapsen kasvaessa ja alkaessa osoittelemaan ja samalla tavoittelemaan myös ääntämystä, vanhempi tai lapsen lähi-ihminen useimmiten käyttää sanan oikeaa muotoa.