Näitä asioita Helsingin uusi valtuusto haluaa ajaa: tärkeimpinä teemoina lapset, nuoret ja eriarvoistumisen pysäyttäminen

Ylen selvityksen mukaan Helsingin uusi kaupunginvaltuusto haluaa suunnata voimavaroja tulevana valtuustokautena erityisesti varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Kotimaa
kokousnuija Helsingin valtuustosalissa
Antti Kolppo / Yle

Yle pyysi Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmiä kertomaan omat päälinjauksensa, jotka ne pyrkivät saamaan osaksi kaupunkistrategiaa.

Valtuusto valmistelee parhaillaan kaupunkistrategiaa kesäkuussa alkaneelle valtuustokaudelle.

Valtuustoryhmien väliltä voidaan löytää muutamia yhteisiä linjavetoja. Suurinta osaa valtuustoryhmistä yhdistää huoli varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tilasta. Sekä RKP, piraattipuolue, vasemmistoliitto, kokoomus, vihreät että SDP nostavat linjauksissaan esiin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen. Oletettavasti näihin kahteen tullaan panostamaan kuluvalla valtuustokaudella, arvioi kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Risto Rautava.

– Ihan selkeästi meillä on noussut sekä koulutus että varhaiskasvatus hyvin tärkeiksi teemoiksi. Se on ymmärrettävää, koska sillä luodaan sitten Helsingin tulevaisuutta, Rautava toteaa.

Risto Rautava (kok.)
Risto Rautava (kok.)Yle

RKP, vihreät ja kokoomus mainitsevat Ylen selvityksessä, että ryhmät kannattavat varhaiskasvatuksen muuttamista osittain maksuttomaksi OAJ:n ehdotuksen mukaisesti.

– Jokaisella lapsella olisi oikeus saada neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta, ja sitten loppupäivä, vanhempien niin halutessa, olisi nykytapaan maksullisena, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs selittää.

Neuvottelut strategiasta alkavat elokuussa

Valtuustoryhmät ovat käyneet jo keskusteluja kaupunkistrategian sisällöstä – ainakin omissa ryhmissään. Elokuussa eri lautakunnat pitävät neuvotteluita, minkä jälkeen käydään varsinaiset valtuustoryhmien väliset neuvottelut. Arvio on, että kaupunkistrategia saataisiin hyväksyttyä syyskuussa.

Ihan selkeästi meillä on noussut sekä koulutus että varhaiskasvatus hyvin tärkeiksi teemoiksi.

Risto Rautava, kokoomuksen Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja

Ylen selvityksessä toinen valtuustoryhmiä yhdistävä teema on eriarvoistumisen pysäyttäminen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi alueellisten erojen, sekä sosiaalisten erojen ja terveyserojen kaventamista. Nämä nostivat esiin vasemmistoliitto, keskusta, vihreät, RKP, feministinen puolue sekä SDP. Kivekäs näkee yhteyden koulutuksella ja eriarvoistumiskehityksellä.

– Vaikka meillä on tehty hyvää työtä, niin siitä huolimatta erot kärjistyvät pikkuhiljaa eri alueiden ja sosiaaliryhmien välillä. Tämä kehitys täytyy saada pysähtymään. Ja tässä on erityisesti kouluilla tärkeä rooli, kaikkien koulujen pitää olla hyviä kouluja. Niihin pitää satsata tarpeeksi, Kivekäs toteaa.

Otso Kivekäs.
Otso Kivekäs.Samu Takala / Yle

Tärkeäksi teemaksi nousi myös kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta. SDP, vihreät ja vasemmistoliitto haluaisivat kaupunkistrategiaan linjauksen kohtuuhintaisten asuntojen riittävästä tarjonnasta.

– Helsingin asumiskustannukset eivät voi olla moninkertaiset muuhun maahan verrattuna, koska eivät palkkatulotkaan ole suuremmat kuin muualla, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Nasima Razmayr sanoo.

Pienryhmien agendat jäänevät suurten linjojen jalkoihin

Kaupunkistrategiaan tullaan valitsemaan muutama suurempi teema, joita uusi valtuusto haluaa edistää. Rautava toteaa, että strategian linjojen tulee olla laskettavissa yhden käden sormilla.

Ylen kyselyssä oli havaittavissa muutama ryhmien yhteisesti jakamia aiheita, mutta loput vastauksista hajaantuivat esimerkiksi ideologioiden mukaan.

Nasima Razmyar
Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar.Antti Kolppo / Yle

Esimerkiksi perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä Helsinkiin ei tarvita vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoille. Ryhmä nostaa esiin myös sote-palveluiden riittävyyden ja laadun varmistamisen.

Ensimmäistä kertaa valtuustossa oleva piraattipuolue haluaisi valtuustostrategian linjauksiin esimerkiksi lupauksen avointen kohtaamistilojen lisäämisestä. Myös feministiselle puolueella alkanut valtuustokausi on ensimmäinen. Puolueen yhden hengen valtuustoryhmä toivoo muun muassa konkreettisia hankkeita vähemmistöryhmien aseman vahvistamiseksi.

Helsingin asumiskustannukset eivät voi olla moninkertaiset muuhun maahan verrattuna, koska eivät palkkatulotkaan ole suuremmat kuin muualla.

Nasima Razmyar, SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä haluaisi satsata varsinkin koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden korjausrakentamiseen sekä kehittää joukkoliikennejärjestelmää.

Keskustan valtuustoryhmä nosti puolestaan esiin esimerkiksi kaupungin vastuun työ- ja elinkeinopolitiikassa. Ryhmän mielestä kaupungin hankinnoissa tulisi huomioida niiden työllistämisvaikutukset, ja maahanmuuttajia tulisi työllistää matalalla kynnyksellä.