Hyppää sisältöön

Ei pelkästään uima- ja jäähalli – jos suunnitelmat toteutuvat, Kuopion jäähallin ympäristö mullistuu täysin

Alueelle suunnitellaan uutta uimahallia, asuntoja sekä parempia liikennejärjestelyjä. Rakentamisen pitäisi alkaa ensi vuoden syksyllä.

Rakennusliike YIT esitteli Kuopion uima- ja jäähallin suunnitelmia toukokuun lopulla. Kuva: Arkkitehtitoimisto ArkMill

Kuopion jäähallin ympäristöön Niiralan ja Hatsalan kaupunginosiin valmistellaan suurta asemakaavan muutosta.

Alueelle ollaan tekemässä yhtä uutta asemakaavaa, mutta se sisältää kolme eri osa-aluetta: uuden uimahallin ja jäähallin alueen, nykyisen keilahallin alueen ympäristöineen sekä nykyisen Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien toimipisteen.

Asemakaava muutetaan, jotta alueelle saataisiin uusia asuntoja. Samalla kehitetään alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Nyt ollaan tekemässä kaavaluonnosta, joka on tarkoitus saada yleisön nähtäville tänä syksynä. Seuraavan vaiheen, kaavaehdotuksen, pitäisi olla valmis nähtäväksi seuraavana keväänä. Kaupunginvaltuustossa uusi kaava olisi käsittelyssä vuoden päästä.

Tavoitteena on käsitellä koko projektia yhtenä asemakaavan muutoksena, mutta tarvittaessa kaavatyöt voidaan pilkkoa aikataulusyistä ehdotusvaiheessa kolmeen osaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Uimahalli pisimmällä

Kaavamuutos on niin iso, että sen toteutuminen käytännössä voi viedä pitkän aikaa. Kuopiolaiset saavat esittää mielipiteensä syksyllä nähtäville tulevista kaavaluonnoksista, mikä voi myös hidastaa prosessin etenemistä. Rakentaminen alkaa teoriassa 2018 syksyllä, mikäli valituksia ei tule.

Kaavamuutoksen kolmesta osa-alueesta pisimmällä on jäähallin ja uimahallin yhdistäminen. YIT on valittu hankkeen rakentajaksi, mutta Kuopion kaupunki tahtoo vielä kehittää suunnitelmaa. Seuraavat palaverit ovat elokuussa.

Uimahallin rakentaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2018 ja sen on tarkoitus valmistua loppukesästä 2020.

Hatsalaan suunnitteilla "Health City"

Toinen kaavan osa-alue on nykyisen uimahallin ja keilahallin alueelle Hatsalaan suunniteltu mittava projekti: uusi asuinalue, joka kulkee Health Cityn nimellä. Uuden uimahallin ohella myös Hatsalan Health City on jo "lukkoon lyöty" projekti, sillä yrityksellä on suunnitteluvaraus alueella.

Health City Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilari Kerola kertoo, että hankkeessa rakennetaan asuinkerrostaloja, joiden ensimmäiseen kerrokseen tehdään asukkaille yhteistiloja, kuten kokous- ja juhlahuone, yhteissauna, vierashuonetilat sekä lapsille ja nuorille leikki- ja pelihuonetilat. Ideana on niin sanottu elinkaariasuminen.

– Olemme miettineet, että tässä olisi kuntalaisille uusi asumisen vaihtoehto, kaupungistumiseen ja ikääntymiseen ja hyvinvoinnin trendeihin katsoen, Kerola sanoo.

Asuntojen lisäksi alueelle tulisi liikuntapäiväkoti ja senioripalvelupiste. Health Cityn taustayhtiönä on koko maassa toimiva Cor Group, jonka tytäryhtiöitä ovat muun muassa terveyspalveluyritys Coronaria sekä kuntosalikeskus Liikku ja liikuntapäiväkoti Touhula.

Health City hankkeen pilottia rakennetaan jo Oulun Lipporannassa ja myös Vantaan Koivukylään on suunnitteilla oma Health Citynsä.

Savonian talolla ei vielä kiire

Kaavan alueella sijaitsee uimahallin ja jäähallin lisäksi yksityisen yrittäjän pitämä keilahalli. Keilahallin nykyinen vuokrasopimus kaupungin kanssa on vuoden 2020 loppuun.

Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien toimipiste siirtyy Savilahteen, kuten koko muukin oppilaitos. Savonian osuus projektista ei ole yhtä pitkällä kuin uuden uimahallin suunnitelmat. Martti Lätti ei usko, että Savonian kiinteistön osaltakaan saataisiin työt alkamaan vuonna 2018.

– Savonia ei ole ihan niin kiireinen, että se saataisiin 2018 alkamaan. Tämä riippuu myös siitä, miten Savilahden kaava etenee.

Savonian osalta vielä mietitään sitäkin, millaisessa käytössä alue rakennuksineen tulee olemaan. Lätin mukaan asuntorakentaminen on todennäköisin vaihtoehto. Entisen Tekun päärakennuksen osa on suojeltu.