Kela sai sapiskaa oikeuskanslerilta – ei noudata hyvää hallintotapaa ohjeissaan vuokravakuuksien maksamisesta

Kiistelyä on herättänyt se, pitääkö Kelan maksaa toimeentulotuen asiakkaan vuokravakuus käteisellä, mikäli vuokralainen sitä vaatii.

Kansaneläkelaitos
Ihminen täyttää Kelan lomaketta
Henkilö täyttää toimeentulotukihakemusta. Vuokravakuuksista kiistellään sen takia, koska tieto siitä, että vuokralainen on toimeentulotuen asiakas, on salassapidettävää tietoa. Se ei kuulu lähtökohtaisesti vuokranantajan tietoon.Antti Kolppo / Yle

Kansaneläkelaitoksen toiminta toimeentuloasiakkaiden vuokravakuuksien myöntämisen kanssa on saanut kritiikkiä apulaisoikeuskanslerilta (siirryt toiseen palveluun). 27. kesäkuuta tehty päätös (siirryt toiseen palveluun) koskee Kelan antamia ohjeita vuokravakuuksista.

Toimeentulotuki siirtyi Kelalle kunnilta tämän vuoden alussa. Kelalla on ollut pahoja vaikeuksia sopeutua lisääntyneeseen työmäärään ja uusiin toimenpiteisiin. Vuokravakuus on yksi esimerkki näistä ongelmista.

Asia pohjautuu yksittäisen asiakkaan tekemään kanteluun, jossa hän katsoo Kelan menetelleen virheellisesti, kun se on neuvonut ohjeissaan, että vuokravakuus maksetaan vain maksusitoumuksena. Kela on antanut asiasta selvityksen apulaisoikeuskanslerille.

Selvityksessä todetaan, että "vuokravakuus voidaan poikkeustilanteissa myöntää myös rahana, jos vuokranantaja ei hyväksy maksusitoumusta".

Mahdollisuudesta saada vuokravakuus rahana kerrotaan kuitenkin Kelan asiakkaalle vasta henkilökohtaisessa palvelutilanteessa.

– Vaikka vuokravakuus tosiasiallisesti voidaan myöntää myös rahana, Kela on ohjeistanut asiakasta ainoastaan mahdollisuudesta maksusitoumuksen saamiseen, apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todetaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen katsoo, että Kelan ohjeistus on virheellinen ja vastoin hyvää hallintotapaa.

Apulaisoikeuskansleri ei suostu ratkaisemaan, onko vuokravakuus myönnettävä rahana vai maksusitoumuksena. Tämä kuuluu sen mukaan viime kädessä tuomioistuimen päätettäväksi.

Oikeuskanslerinvirasto katsoo kuitenkin, ettei Kela ole tapauksessa ylittänyt tai käyttänyt virheellisesti viranomaisen harkintavaltaa.

Tuleeko toimeentulotuki vuokranantajan tietoon?

Vuokravakuuksista kiistellään sen takia, koska tieto siitä, että vuokralainen on toimeentulotuen asiakas, on salassapidettävää tietoa. Se ei kuulu lähtökohtaisesti vuokranantajan tietoon.

– Toimittamalla maksusitoumuksen vuokranantajalle, henkilö joutuu samalla paljastamaan tiedon toimeentulotukiasiakkuudestaan. Vuokravakuutta hakevalla toimeentulotukiasiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeutettu odotus siitä, että hänen asiakkuutensa ei viranomaisen menettelyn johdosta vastoin hänen tahtoaan paljastu, apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään.

Kela on tästä asiasta eri mieltä. Se suostuu maksamaan vuokravakuuden rahana ainoastaan silloin, mikäli vuokranantaja ei hyväksy maksusitoumusta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kelan käytäntö saattaa tarpeettomasti rajata hyvän hallinnon periaatteiden edellyttämää asiakkaiden oikeutta ja etua. Se perustelee näkemystään suhteellisuusperiaatteella.

Kela muuttanut ohjeita, mutta päätöstä myös kummeksutaan

Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen kertoo, että apulaisoikeuskanslerin päätökseen on reagoitu. Vuokravakuuksien maksuohjeet on päivitetty Kelan nettisivuilla ja jatkossa aiotaan kertoa, että vuokravakuus on saatavana myös rahana.

– Maksusitoumus on jatkossakin pääasiallinen muoto, joilla vuokravakuudet myönnetään. Etenkin isojen vuokranantajien kanssa se on ollut toimiva menettely, etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen kertoo.

Valkonen kertoo, että Kela ei maksa vuokravakuutta missään tilanteessa suoraan vuokralaisen pankkitilille.

– Vuokravakuus suoritetaan aina ja kaikissa tilanteissa vain vuokranantajalle, joko suoramaksuna tai maksusitoumuksena, hän kertoo.

Tämä tieto tuo oikeuskanslerin päätöksen hieman outoon valoon. Mikäli vuokravakuus maksetaan aina vuokranantajalle, vuokralaisen rooli tuensaajana paljastuu nimittäin joka tapauksessa. Tämähän oli asia, josta apulaisoikeuskansleri alun perin kritiikkiään antoi.

Kela pyytää aina asiakkaalta ensin luvan vuokravakuusasioissa olla yhteydessä vuokranantajaan.

Kela käyttää etuuspäällikön mukaan useimmiten vuokravakuuksien kanssa maksusitoumusta. Jotkut yksityiset vuokranantajat eivät hyväksy maksusitoumusta, mutta niitä on vain muutamia.

– Maksusitoumus ja rahana maksettava vakuus myönnetään asiakkaan hakemuksesta. Vuokralaiselta kysytään siis aina suostumus ennen Kelan mahdollista yhteydenottoa vuokranantajaan. Toki asiakas voi myös itse toimittaa maksusitoumuksen vuokravakuudesta vuokranantajalleen, etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen kertoo.

Pieni osa Kelan myöntämistä vuokravakuuksista tulee käyttöön

Maksusitoumuksella on tarkoitus helpottaa asiakkaan asiointia ja sitä, että asiakas saa asunnon, jota hänelle on tarjottu.

Valkonen korostaa, että Kelan myöntämistä vuokravakuuksista vain pieni osa, alle 1 %, on johtanut vuokravakuuden realisointiin. Vakuuden realisointi tarkoittaa sitä, että sitä on jouduttu käyttämään esimerkiksi asunnon kunnostuksesta koituviin kuluihin.

Vuokravakuuksia on myönnetty Kelasta alkuvuonna noin 19 000 kpl. Vuokravakuuden hakijalla tulee olla oikeus perustoimeentulotukeen ja tämän lisäksi muuton tulee olla perusteltu.

Perusteltu syy muuttoon voi olla Kelan mukaan esimerkiksi avo- tai avioero, terveydellinen syy, perhekoon muutos, asunnottomuus tai asunnottomuuden uhka, työpaikan tai opiskelupaikan saanti toiselta paikkakunnalta tai asunnon vaihtaminen edullisempaan kunnan kehotuksesta.

Vuokravakuutta ei myönnetä, jos muutto tapahtuu mukavuussyistä (kuten sauna, oma piha, kaupunginosan vaihto), kalliimpaan asuntoon, paikkakunnan vaihdon vuoksi tai jos muutto ei ole perusteltu työpaikan tai opiskelun vuoksi.

_Juttua korjattu keskiviikkona 12.7. klo 15:04. Jutussa puhuttiin pariin otteeseen virheellisesti takuuvuokrasta, vaikka piti puhua vuokravakuudesta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen on nimeltään Kimmo Hakonen, ei Kimmo Hakanen. _