Sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämispäätökset työllistävät markkinaoikeutta

Suomen Terveystalo on jättänyt markkinaoikeuteen valituksen Lounais-Hämeen kuntien yksityistämishankkeista. Terveystalo voitti hiljan samankaltaisen oikeuskiistan Hattulassa.

Forssan seutukunta
Sisääntulo Forssan sairaalaan
Miki Wallenius / Yle

Kolme Lounais-Hämeen kuntaa Forssa, Humppila ja Ypäjä päättivät perustaa yhteisyrityksen yksityisen Pihlajalinna Oy:n kanssa hoitamaan alueen sosiaali- ja terveystointa. Kunnat halusivat päätöksellään varmistaa leikkausten jatkumisen Forssan sairaalassa ja samalla myös erikoislääkäritasoisen ympärivuorokautisen päivystyksen. Kunnat arvioivat, että nämä poistuvat ilman yhteisyritystä soteratkaisun myötä.

Suomen Terveystalo on jättänyt päätöksistä valituksen markkinaoikeuteen. Terveystalolla on valituksessaan vahvoja perusteita, sillä markkinaoikeus kumosi kesäkuun puolivälissä vastaavankaltaisen, Hattulan kunnan tekemän yksityistämispäätöksen.

Valituksessa vedotaan suoraan aikaisempaan päätökseen

Markkinaoikeus perusteli Hattula-päätöstään sillä, että kilpailutetussa tarjouspyynnössä arvostettavat seikat ovat olleet väljiä, yleisiä ja yksilöimättömiä. Tämä on jättänyt hankintayksikölle eli kunnalle rajoittamattoman harkintavallan päättää tarjouksen voittajasta, joka on vastoin julkisia hankintoja koskevia oikeusohjeita.

Terveystalon valituksessa oli mukana muitakin seikkoja, mutta markkinaoikeus ei katsonut tarpeellisiksi puuttua niihin, koska jo todettu menettely riitti kumoamaan päätöksen.

Kolmea Forssan seudun kuntaa koskevassa valituksessaan Terveystalo viittaa suoraan Hattula-päätökseen. Yhtiö katsoo, että Forssan. Humppilan ja Ypäjän hankinnassa arvioitavat perusteet ovat olleet hyvin samankaltaiset kuin Hattulan tapauksessa. Terveystalo katsoo valituksessaan myös, että vertailuperusteita on muutettu lainvastaisesti hankintamenettelyn aikana.

Valmistelua voidaan jatkaa

Yksityistämishanketta vetäneen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Juha Heino arvioi, että Pihlajalinna-sopimuksen valmistelua voidaan jatkaa, vaikka asiasta on jätetty valitus Markkinaoikeuteen. Muuten Heino ei halunnut asiaa kommentoida, koska kuntayhtymä päättää aikanaan omasta vastineestaan markkinaoikeudelle.

Terveystalon tulkinnan perusteella kyse on EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta. Tällöin hankintaa ei voida jatkaa ilman markkinaoikeuden lupaa ennen kuin oikeus on asian käsitellyt. Markkinaoikeuden ratkaisut kestävät yleensä keskimäärin yli puoli vuotta.