Ilmansaasteet terveysriski vaikka pitoisuudet olisivat suositusten sisällä

Suomessa merkittäviä pienhiukkasten lähteitä ovat kaukokulkeuma ulkomailta, liikenne ja puun pienpoltto.

terveys
Näkymä Los Angelesista, Yhdysvalloista.
Näkymä Los Angelesista, Yhdysvalloista. Tutkijat löysivät selvän yhteyden hengitysilman PM2,5-pienhiukkaspitoisuuksien ja kuolleisuuden väliltä. Armando Arorizo / EPA

Hengitysilman pienhiukkaset voivat lyhentää iäkkäiden elinikää, vaikka pitoisuudet olisivat nykyisten raja-arvojen puitteissa, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Euroopassa.

New England Journal of Medicine -lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistut tulokset perustuvat erittäin suureen, yli 60 miljoonaa yli 65-vuotiasta yhdysvaltalaista kattavaan aineistoon.

Pisimmillään kolmentoista vuoden seurannan aikana tutkijat löysivät selvän yhteyden hengitysilman PM2,5-pienhiukkaspitoisuuksien ja kuolleisuuden väliltä. Riskit suurenivat tasaisesti mitä suurempia pitoisuudet olivat, mutta ne koskivat myös osallistujia, joiden asuinalueilla PM2,5-pienhiukkaisia oli alle 12 mikrogrammaa kuutiossa hengitysilmaa, mikä on yhdysvaltalaisten vuotuisten raja-arvojen puitteissa.

Pienhiukkasiin liitetyt terveysriskit koskivat kaikkia väestöryhmiä niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, mutta erityisesti riskit koskivat miehiä, tummaihoisia sekä pienituloisille tarkoitetun Medicaid-sairausvakuutuksen piirissä olevia.

Tulokset olivat hyvin samanlaisia analyysissa, jossa tarkasteltiin asuinalueiden otsonipitoisuuksia.

EU:ssa ja Suomessa PM2,5-pienhiukkasten vuotuinen raja-arvo on 25 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa. Tutkijat pitävät kuitenkin parempana WHO:n selvästi tiukempaa 10 mikrogramman suositusta ja toivovat viranomaisten pyrkivän siihen.

Suomen kannalta ongelmallista on pienhiukkasten kulkeutuminen ulkomailta, mutta paikallisesti myös liikenne ja puun pienpoltto voivat olla merkittäviä pienhiukkasten lähteitä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim