Robottibusseista on tulossa totta Tampereella – Automaattinysse voi viedä ratikkapysäkille

Tampereen raitiotien syöttöliikenne voisi tulla selvästi edullisemmaksi robottibusseilla kuin tavallisilla.

Itseohjautuvat linja-autot
Robottiauto.
5G-teknologia voi vauhdittaa muun muassa robottiautojen kehittämistä toimivammiksi ja turvallisemmiksi.Derrick Frilund / Yle

Tamperelaisten matka kotoa ratikkapysäkille voi lähivuosina taittua robottibussin kyydissä. Selvityksen mukaan ratikan liityntäliikenne tulisi automaattinysseillä huomattavasti tavallisia linja-autoja edullisemmaksi.

– Kun automaattiautot saadaan luotettaviksi, on todennäköistä, että raitiotien liityntäliikenteessä sellaisia tullaan käyttämään, sanoo Tampereen kaupungin joukkoliikennejohtaja Mika Periviita.

– Esimerkiksi Hervannassa kaikki on noin kilometrin säteellä tulevasta raitiotielinjauksesta, joten siinä on aika optimaalinen paikka tarjota robottibusseilla lyhyttä syöttöliikennettä raitiotielle, sanoo WSP Finlandin suunnittelija Riku Huhta.

Suunnitelmien mukaan ratikan valmistuttua osa nykyisistä linja-autolinjoista lakkaa ja tilalle tulee ratikan syöttöliikennettä. Tämän jälkeen joistakin osista Tamperetta ei enää pääse nykyiseen tapaan yhdellä kulkuneuvolla keskustaan.

Robottibussi kutsumalla paikalle Taysin alueella

Ensimmäiset robottibussit ilmestyivät Tampereen Hervantaan viime syksynä. Sohjoa-projektin kokeilubussit ovat jo palanneet pääkaupunkiseudulle, mutta uusia voi tulla tilalle piakkoin.

Tampereen joukkoliikenne saattaa kokeilla automaattisia ajoneuvoja jo ensi vuonna. Tampereen uusi pormestariohjelma asettaa tavoitteeksi saada robottibussit Tampereella käyttöön vaiheittain vuoteen 2021 mennessä.

Tulevaisuudessa esimerkiksi konenäön avulla pystytään kertomaan robottibussille, että ”hei, äläpä väistä tuota lumihiutaletta, vaan menepä eteenpäin!”

Riku Huhta

– Varteenotettavia pilotointikohteita ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan alueen sisäinen liikenne ja liitynnät joukkoliikenteeseen, Periviita sanoo.

Tulevaisuudessa sairaalan alueella voisi liikkua esimerkiksi kolme robottibussia muutaman pysäkin välillä. Matkustajat voisivat kutsua robottibussin haluamalleen pysäkille.

Robottibusseista voi tulla kannattavaa bisnestä

Riku Huhta laski diplomityössään, että ratikan liityntäliikenne Hervannassa voisi olla robottibusseilla jopa kaksi ja puoli kertaa kustannustehokaampaa kuin tavallisilla busseilla. Nykyään yli puolet kaupunkien joukkoliikenteen kustannuksista muodostuu kuljettajakustannuksista. Tulevaisuudessa yksi henkilö voisi valvoa useita ajoneuvoja etäyhteyden avulla.

– Kysymys on, että kuinka paljon kalusto ja teknologia aikanaan maksaa. Tämä ratkaisee tehokkuuden, Periviita sanoo.

Huhta arvioi, että tulevaisuudessa etu robottibussien hyväksi voi yhä kasvaa, kun robottitekniikan hinta laskee. Tämä merkitsee sitä, että robottibusseista voi tulla myös kannattavaa yritystoimintaa.

– Mutta kyllä pitkällä tähtäimellä näkisin, että kytkentä tavalliseen julkiseen liikenteeseen on mahdollista. Esimerkiksi täällä Tampereen kaupunki voisi tällaisilla operoida, Huhta sanoo.

WSP Finlandin suunnittelija Riku Huhta
Suunnittelija Riku Huhta selvitti robottibussien kustannuksia ja matkustajien suhtautumista automaattiajoneuvoihin diplomityössään.Antti Palomaa / Yle

Myös Periviita uskoo, että tulevaisuudessa Suomessa on sekä julkisten että yksityisten toimijoiden robottibusseja.

Huhdan diplomityötä varten haastattelemista matkustajista noin kolmasosa oli valmis maksamaan hieman ylimääräistä robottibussin kyydistä.

Ilman kuljettajaa keskustasta Särkänniemeen

Yksi mahdollinen alkuvaiheen käyttökohde robottibusseille on Särkänniemen huvipuiston ja Tampereen keskustan välinen liikenne. Särkänniemeen tulijat voisivat jättää autonsa parkkihalliin ja hypätä robottinysseen.

Aluksi robottibussi voisi kuljettaa huvipuistokävijöitä pääosin jalankulku- ja pyöräväyliä pitkin esimerkiksi Näsinpuiston ja Näsijärven rannan kautta. Myöhemmin reitti voisi kulkea pitempään muun ajoneuvoliikenteen seassa.

Ennen kuin robottibussit voivat kuitenkaan lopullisesti valloittaa Suomen, niiden pitää oppia kulkemaan lumisateessa.

– Tällä hetkellä robottibussi perustuu pitkälti lasereihin. Kun laser näkee lumipartikkelin, se toteaa sen esteeksi ja jarruttaa. Tulevaisuudessa esimerkiksi konenäön avulla pystytään kertomaan robottibussille, että ”hei, äläpä väistä tuota lumihiutaletta, vaan menepä eteenpäin!”, Huhta sanoo.