Tietyöt pysäyttävät liikenteen enää harvoin – "30 vuotta sitten liikenne oli helpompi pysäyttää"

Liikenteen pysäytyksiä vältellään nykyään, koska pienikin pysäytys voi aiheuttaa pahoja ruuhkia. Sujuvuutta korostetaankin jo urakoiden kilpailutusvaiheessa.

liikenne
Tietyökohteissa joudutaan turvautumaan joskus monimutkaisiinkin liikennejärjestelyihin.
Tietyökohteissa joudutaan turvautumaan joskus monimutkaisiinkin liikennejärjestelyihin.Paulus Markkula / Yle

Kesä ja tietyöt ovat erottamaton kaksikko. Urakoitsijat ja liikennevirasto haluavat ottaa kaiken hyödyn irti Suomen lyhyestä suvesta, mikä saattaa näkyä autoilijoille toistuvina tietöinä.

Esimerkiksi Oulun seudulla töitä tehdään tänä kesänä kolmella valtatiellä.

Liikennejärjestelyt ja nopeusrajoitukset on tarkkaan mietitty turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta.

Risto Lippo

Isoista töistä huolimatta tavoitteena on, että työkohteissa ei pysäytetä liikennettä.

– Sujuvuus on erittäin isossa asemassa tämän päivän tietöissä. Töitä tehdään paljon öisin, nopeusrajoituksia alennetaan ja joitain kiertoteitä joudutaan rakentamaan, mutta pysäytyksiä pyritään välttämään, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Pienikin pysäytys voi aiheuttaa ruuhkan

Oulun seudun liikenneurakat on jaettu useammalle isolle urakoitsijalle. Heillä on vastuu järjestää työkohteissa toimivat tilapäisratkaisut.

Liikenteen sujuvuus otetaan huomioon jo kilpailutusvaiheessa, kertoo Jukka Päkkilä Liikennevirastosta.

– Urakoitsijat vastaavat työkohteiden liikennejärjestelyistä, joista pitää olla näkemys jo urakkatarjouksessa.

Pienemmillä teillä päällystystyöt vaativat usein valo-ohjauksen.

Jukka Päkkilä

Destian työpäällikkö Risto Lippo kertoo, että urakkakohteiden liikennejärjestelyjä mietitään tarkasti etukäteen.

– Niitä on luonnollisesti mietitty aina, mutta liikennemäärien tuntuva kasvu on lisännyt suunnittelutyön vaativuutta.

Samoilla linjoilla on 40 vuotta liikenteen kanssa töitä tehnyt liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto.

– 30 vuotta sitten liikenne oli helpompi pysäyttää kuin nykyään. Nyt pienikin pysäytys voi ruuhkauttaa liikennettä ja pahimmillaan vaikutukset kertautuvat muualle tieverkkoon.

Räjäytykset, ruuhkat ja päällystystyöt voivat pysäyttää liikenteen

Vaikka työkohteissa pyritään sujuvuuteen, joskus liikenne on pakko pysäyttää.

Riittävän lähellä liikennevirtoja tehtävät louhintatyöt ja räjäytykset pysäyttävät liikenteen aina. Monesti myös päällystystöissä liikennettä joudutaan rytmittämään liikennevaloin ja pysäytyksin.

– Moottoriteillä nekin pystytään hoitamaan kaistajärjestelyillä ja nopeusrajoituksilla, mutta pienemmillä teillä päällystystyöt vaativat usein valo-ohjauksen, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Liikennemäärien tuntuva kasvu on lisännyt suunnittelutyön vaativuutta.

Risto Lippo

Joskus tiellä on pysähdyttävä, vaikka kukaan ei niin käskisikään. Vilkkaimmin liikennöidyillä tieosuuksilla tietyöt ja tilapäisjärjestelyt saattavat aiheuttaa liikenteen pysäyttäviä ruuhkia.

Muutoinkin työkohteissa autoilijoilta toivotaan tarkkaavaisuutta.

– Liikennejärjestelyt ja nopeusrajoitukset on tarkkaan mietitty turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta, muistuttaa Destian työpäällikkö Risto Lippo.