Itä-Suomen yliopiston varainkeruukampanja ylitti tavoitteensa: loppusaldo yli 6,4 miljoonaa euroa

Toissa vuonna alkaneen ja kesäkuun loppuun saakka jatkuneen tukikampanjan tavoite oli kuusi miljoonaa euroa.

Kuva: Raija Törrönen / UEF

Itä-Suomen yliopiston kesäkuun loppuun päättynyt varainkeruukampanja saavutti tavoitteensa. Lahjoituksia tuli reilut 6,4 miljoonaa euroa, kun tavoite oli kuusi miljoonaa.

Summasta noin neljä miljoonaa euroa oli kohdennettu suoraan koulutusaloille. Lääketieteiden ja farmasian koulutusala keräsi kohdennetuista lahjoituksista puolet, toiseksi eniten lahjoitettiin kauppatieteisiin. Lahjoittajia oli yhteensä yli sata, joukossa on yksityishenkilöitä, yrityksiä, säätiöitä ja muita organisaatioita.

Valtio on luvannut yliopistoille vastinrahaa kerätystä summasta. Sen suuruus selviää myöhemmin, kun kaikkien yliopistojen keräämien vastinrahakelpoisten lahjoitusten summat ovat selvillä. Itä-Suomen yliopisto käsittelee lahjoitusvarojen käyttöä syksyllä ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanja alkoi vuonna 2015. Vaikka kampanja päättyi, Itä-Suomen yliopistolle voi jatkossakin lahjoittaa varoja. Myös lahjoitusten verovähennysoikeus on edelleen voimassa.